Pravidla českého pravopisu

jjed, -u m.
jjedenáct
 jedenadvacet i jednadvacet i dvacet jedna
 jedenapůl i jeden a půl
 jedenapůlkrát
 jedenapůlnásobek, -bku m.
 jedináček, -čka m.
 jedině přísl.
 jedinec, -nce m.
 jedinečný
 jedinost, -i ž.
 jediný
 jedle ž., mn. 2. -lí
 jedlík, -a m.
 jedloví s.
 jedlový (k jedle)
 jed
 jednočinný
 jednodenní
 jednoduchý, mn. jednoduší, 2. st. jednodušší
 jednoduše, 2. st. jednodušeji
 jednofázový
 jednohlasný
 jednohlasý
 jednoklonný
 jednomístný
 jednomyslný
 jednookruhový
 jednooký
 jednoosý
 jednopólový
 jednoramenný
 jednoranný
 jednosměrný
 jednostopý
 jednostrannost, -i ž.
 jednostranný; jednostranně
 jednostrunný
 jednosytný
 jednota ž.; jednota bratrská
 jednotit, příč. jednocen
 jednotka ž.
 jednotlivina ž.
 jednotný
 jednotvárný
 Podobné:
aabbé m., jedn. 2., 4. abbého, 3. abbému, 6., 7. abbém, mn. 1. abbéové atd., i neskl. m.abdikace [-dy-] ž.
 ampér, -u m. (jednotka intenzity el. proudu, zn. A); vl. jm. Ampére [-pér], -ra m.
 ančovička ž., jedn. 3., 6. -čce
 anděl, -a m., jedn. 5. -i, mn. 1. -é, 4., 7. -y; Anděl Páně (modlitba)
bbabička ž., jedn. 3., 6. -čce
 babočka ž., jedn. 3., 6. -čce
 bar, -u m. (dř. jednotka tlaku vzduchu)
 bída ž., jedn. 7. bídou, mn. 2. běd
 bit, -u m. (jednotka množství informace, zn. b)
 blána ž., jedn. 7. blánou i blanou, mn. 2. blan, 3. blánám i blanám, 6. blánách i blanách, 7. blánami i blanami
 brána ž., jedn. 7. bránou i branou, mn. 2. bran, 3. bránám i branám, 6. bránách i branách, 7. bránami i branami; Moravská brána (pahorkatina); Prašná brána apod.
 bratrský; jednota bratrská
 břemeno s., jedn. 2. -ena i -ene ; Čertovo břemeno (hora)
 briga, -y ž., jedn. 3., 6. -ze
 bříza, -y ž., jedn. 7. břízou, mn. 2. bříz, 3. břízám atd.
 bryčka ž., jedn. 3., 6. -čce
 budíček, -čku i -čka m., jedn. 4. -ček i -čka
 budík, -u i -a m., jedn. 4. budík i -ka
 bůh, boha m., jedn. 3. bohu, 5. bože, mn. 6. bozích; Bůh (viz § 76)
 buržoa, -oy m., jedn. 3., 6. -oovi, 4. -ou [-o-u], 7. -oou, mn. 1. -oové, 2. -oů, 3. -oům, 4. -oy, 6. -oích, 7. -oy
cčára ž., jedn. 7. čárou i čarou, mn. 2. čar, 3. čárám i čarám, 6. čárách i čarách, 7. čárami i čarami
 causerie [kózrí] ž., jedn. 3., 4., 6. -rii, 7. -rií atd. i neskl. ž.
 centrifuga [-fu- i -fú-], -y ž., jedn. 3., 6. -ze
 česačka ž., jedn. 3., 6. -čce (zařízení)
 chvála, -y ž., jedn. 7. chválou, mn. 2. chval, 3. chválám atd.
 chvíle ž., jedn. 7. chvílí, mn. 2. chvil, 3. chvílím atd.
 číslo s. (zkr. č. i čís.); číslo jednací (zkr. č. j. i čj.); číslo popisné (zkr. č. p. i čp.)
 číslovačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 čistička ž., jedn. 3., 6. -čce
 člověk, -a m., jedn. 3., 6. -ku, 5. -če, mn. lidé
ddárce, -ce m., jedn. 5. -ce; dárkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 dcera ž., jedn. 3., 6. -ři; dceřin
 dělenec, -nce m., jedn. 4. -nce, mn. 1. -nci i -nce
 dělitel, -e m., jedn. 4. -e, mn. 1. -é i -e, 7. -i
 den, dne m., jedn. 3., 6. dni i dnu (ale ve dne), mn. 1., 4. dni i dny, 2. dní i dnů, 3. dnům, 6. dnech, 7. dny; Den lidských práv; Štědrý den; Dny italského filmu
 děrovačka ž., jedn. 3., 6. -čce (stroj)
 díra ž., jedn. 7. dírou, mn. 2. děr, 3. dírám atd.
 dláha i dlaha ž., jedn. 7. dláhou i dlahou, mn. 2. dlah, 3. dláhám i dlahám, 6. dláhách i dlahách, 7. dláhami i dlahami
 dobíječka ž., jedn. 3., 6. -čce
 doga, -y ž., jedn. 3., 6. -ze
 dojet, 1. j. dojedu; rozk. dojeď; příč. dojel, dojet; podst. jm. dojetí
 dojíst, 1. j. dojím, 3. mn. dojedí; rozk. dojez; příč. dojedl dojeden; podst. jm. dojedení
 dovozce, -ce m., jedn. 5. -ce
 dóže, -ete i -e m., jedn. 4. -ete i -e, mn. 1. -ové, 2. -ů atd., i s. -ata, 2. -at atd.
 dozorce, -ce m., jedn. 5. -ce; dozorkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 dráha ž., jedn. 7. dráhou i drahou, mn. 2. drah, 3. dráhám i drahám, 6. dráhách i drahách, 7. dráhami i drahami
 droga, -y ž., jedn. 3., 6. -ze
 družička ž., jedn. 3., 6. -čce
 duch, -a m. neživ., jedn. 3., 6. -u, 4. duch i ducha; Duch svatý i svatý Duch (v náboženském významu)
 duch, -a m. živ., jedn. 3., 6. -u i -ovi, 4. -a, mn. 1. -ové (bytost)
 důchodce, -ce m., jedn. 5. -ce; důchodkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 dvacet jedna i jedenadvacet i jednadvacet
 dýha ž., jedn. 7. dýhou, mn. 2. dýh, 3. dýhám atd.
 dýka ž., jedn. 7. dýkou, mn. 2. dýk, 3. dýkám atd.
eekloga, -y ž., jedn. 3., 6. -ze
ffaksimile s. neskl., jedn. 7. též -m, mn. i faksimilia, -lií
 falanga, -y i falanx, -angy ž., jedn. 3., 6. -ze
 fidlovačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 finále s. neskl., jedn. 7. též -m
 fuga [fu- i fú-], -y ž., jedn. 3., 6. fuze
ggejša, -i ž., jedn. 3., 6. -e i -i, 4. -u, 7. -ou, mn. 1., 4. -i, 2. gejš, 3. -ám atd.
 gutaperča, -i ž., jedn. 3., 6. -e i -i, 4. -u, 7. -ou
hhenry m. neskl. (jednotka indukčnosti, zn. H)
 hlína ž., jedn. 7. hlínou, mn. 2. hlín, 3. hlínám atd.
 hnilička ž., jedn. 3., 6. -čce
 Ho Či Minovo Město s., jedn. 2. Ho Či Minova Města atd.; hočiminovoměstský, mn. -stští
 hračka ž., jedn. 3., 6. -čce
 hrdlička ž., jedn. 3., 6. -čce; hrdliččí
 hříčka ž., jedn. 3., 6. -čce
 hříva, -y ž., jedn. 7. hřívou, mn. 2. hřív, 3. hřívám atd.
 hrouda ž., jedn. 7. hroudou, mn. 2. hrud, 3. hroudám atd.
 hubička ž., jedn. 3., 6. -čce
iidea ž., jedn. 2. idey i ideje, 3., 6. ideji, 4. ideu, 7. ideou i idejí, mn. 1., 4. idey i ideje, 2. idejí, 3. ideám i idejím, 6. ideách i idejích, 7. ideami i idejemi
jjáma, -y ž., jedn. 7. jámou, mn. 2. jam, 3. jámám atd.
 jen, -u m. (jednotka japonské měny)
 jet, 1. j. jedu, bud. pojedu; rozk. jeď; příč. jel, jet; podst. jm. jetí
 jiřička ž., jedn. 3., 6. -čce
 jíst, 1. j. jím, 3. mn. jedí; rozk. jez; příč. jedl, jeden; podst. jm. jedení
 jíva, -y ž., jedn. 7. jívou, mn. 2. jív, 3. jívám atd.
 jízda ž., jedn. 7. jízdou, mn. 2. jízd, 3. jízdám atd.
 jmenovatel, -e m., jedn. 4. -e, mn. 1. -é i -e, 7. -i
 jóga, -y ž., jedn. 3., 6. -ze
 Judea, -ey i -eje i Jedeia, -eie ž.; judský i judejský
kk, ke předložka; ku v několika případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.; v názvech ulic: ulice K Ďáblicům; ulice K Větrolamu
 kalkulačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 kánoe ž., jedn. 3., 4., 6. -oi, 7. -oí, mn. 2. -oí atd.
 kára ž., jedn. 7. károu, mn. 2. kár, 3. kárám atd.
 káva, -y ž., jedn. 7. kávou, mn. 2. káv, 3. kávám atd.
 kláda ž., jedn. 7. kládou, mn. 2. klád, 3. kládám atd.
 klícka ž., jedn. 3., 6. -cce
 klička ž., jedn. 3., 6. -čce
 kněz, -e m., jedn. 5. knězi, mn. 1. kněží, 2. -ží, 3. -žím, 4. -ze, 6. -žích, 7. -žími
 kočka ž., jedn. 3., 6. -čce; kočičí
 kolej, -e ž.; Klementinská kolej; kolej Jednota; kolej Jarov, kolej Na Větrníku
 koroptvička ž., jedn. 3., 6. -čce
 kráječka ž., jedn. 3., 6. -čce (zařízení)
 kraječka ž., jedn. 3., 6. -čce (zdrob. ke krajka)
 krása, -y ž., jedn. 7. krásou, mn. 2. krás, 3. krásám atd.
 kráva, -y ž., jedn. 7. krávou, mn. 2. krav, 3. krávám i kravám, 6. krávách i kravách, 7. krávami i kravami
 křída ž., jedn. 7. křídou, mn. 2. kříd, 3. křídám atd.
Naposledy hledáno:

jed, nedbat, mnout, přibíjej, spálenina, dohlídl, rozbít, alibismus, oprostit, oplítá

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.