Pravidla českého pravopisu

jJobova zvěst
 jod i jód, -u m.
 jodid [-dy-], -u m.
 jodoform, -u m.
 jodovat i jódovat
 jodový i jódový
 jóga, -y ž., jedn. 3., 6. -ze
 jogging [džogi-], -u m.
 jogging [džogi-], -u m.
 jogín, -a m.
 jogurt, -u m.
 Johan, -a m.; Johana, -y ž.
 johanita [-ny-], -y m.
 Johannesburg, -u m.; johannesburský
 joint venture [džojnt venčr] neskl. m. i s.
 joint venture [džojnt venčr] neskl. m. i s.
 Jokohama, -y ž.; jokohamský
 Jokohama, -y ž.; jokohamský
 jola, -y ž.
 Jonáš, -e m.
 Jonatan i Jonathan [-ta-], -a m.
 Jónové i Ionové [ijó-] m. mn.; jónský i ionský sloh
 jónský i ionský [jó-] (např. styl)
 jónský i ionský [jó-] (např. styl)
 Jordan, -a m.; Jordana, -y ž.
 Jordán, -u m.; jordánský
 Jordánsko s.; Jordánec, -nce m.; jordánský
 Jordánsko, -a s.; Jordánské hášimovské království; Jordánec m.; jordánský
 Josef [-ze-] i Jozef, -a m.
 Josef [-ze-] i Jozef, -a m.; Josefa [-ze-] i Jozefa, -y ž.
 Josefina [-ze-] i Jozefina, -y ž.
 josefínský [-ze-] i jozefínský
 jota ž. (písmeno)
 joule [džaul], -lu m., mn. 1., 4., 7. -ly
 Jovana i Jovanka, -y ž.
 Podobné:
aa jour [ažúr] (franc.)
 Achájo m. mn.; achájský spolek
 aiolský [ajo-]
 anion [-nyjo-], -iontu i aniont [-nyjo-], -u m.
 Anjouovci [-žuo-], -vců m. mn.; anjouovský [-žuo-]
bBadajoz [-cho-], -u m.; badajozský
 bajonet, -u m.
 Bardejov [-ďe-], -a m.; bardejovský
 bít, 1. j. biji i biju, 3 mn. bijí i bijou; rozk. bij; příč. bil, bit
 blahopřát, 1. j. blahopřeji i blahopřeju, 3. mn. blahopřejí i blahopřejou; rozk. blahopřej; příč. blahopřál; podst. jm. blahopřání
 blít, 1. j. bliji i bliju, 3. mn. blijí i blijou; rozk. blij; příč. blil; podst. jm. blití
 boží; boží bojovníci, boží muka; Matka boží; Boží tělo, Boží hod i Hod boží (vánoční) (svátky)
 Brailleovo [brajovo] písmo
 bujon [-on i -ón], -u m.
cčajovník, -u m.
 České Budějovice, Č-ých B-ic ž. pomn.; (česko)budějovický
 Chaldea, -ey i -eje i Chaldeia, -eie ž.; Chaldejci i Chaldejové, chaldejský
 chvět (se), 1. j. chvěji (se) i chvěju (se), 3. mn. chvějí (se) i chvějou (se); rozk. chvěj (se); příč. chvěl (se); podst. jm. chvění
dDijon [dyžon], -u m.; dijonský
 divis [dyvis i dyvís], -su [-zu] m. (spojovník)
 dobít, 1. j. dobiji i dobiju, 3. mn. dobijí i dobijou; rozk. dobij; příč. dobil, dobit; podst. jm. dobití
 dohrát, 1. j. dohraji i dohraju, 3. mn. dohrají i dohrajou; rozk. dohraj i dohrej; příč. dohrál, dohrán; podst. jm. dohrání
 dohřát, 1. j. dohřeji i dohřeju, 3. mn. dohřejí i dohřejou; rozk. dohřej; příč. dohřál, dohřát; podst. jm. dohřátí
 dolít, 1. j. doliji, doleji i doliju, doleju, 3. mn. dolijí, dolejí i dolijou, dolejou; rozk. dolij i dolej; příč. dolil, dolit; podst. jm. dolití
 domýt, 1. j. domyji i domyju, 3. mn. domyjí i domyjou; rozk. domyj; příč. domyl, domyt
 donjon [-žon], -u m.
 donkichot, -a m. (bláhový snílek); vl. jm. Don Quijote [don kichot], Dona Quijota
 dopít, 1. j. dopiji i dopiju, 3. mn. dopijí i dopijou; rozk. dopij; příč. dopil, dopit; podst. jm. dopití
 dopřát, 1. j. dopřeji i dopřeju, 3. mn. dopřejí i dopřejou; rozk. dopřej; příč. dopřál, dopřán
 dosít, 1. j. doseji i doseju, 3. mn. dosejí i dosejou; rozk. dosej; příč. dosel i dosil, doset; podst. jm. dosetí
 došít, 1. j. došiji i došiju, 3. mn. došijí i došijou; rozk. došij; příč. došil, došit
 dospět, 1. j. dospěji i dospěju, 3. mn. dospějí i dospějou; rozk. dospěj; příč. dospěl; podst. jm. dospění
 dout, 3. j. duje, 3. mn. dují i dujou; rozk. duj; příč. dul; podst. jm. dutí
 dožít (se), 1. j. dožiji (se) i dožiju (se), 3. mn. dožijí (se) i dožijou (se); rozk. dožij (se); příč. dožil (se), dožit; podst. jm. dožití
 dozrát, 1. j. dozraji i dozraju, 3. mn. dozrají i dozrajou; rozk. dozraj; příč. dozrál; podst. jm. dozrání
ffjord, -u m.
ggenerálmajor, -a m. (zkr. genmjr.)
hjovna, -y ž.
 hnít, 3. j. hnije, 3. mn. hnijí i hnijou; rozk. hnij; příč. hnil; podst. jm. hnití
 hrát, 1. j. hraji i hraju, 3. mn. hrají i hrajou; rozk. hraj i hrej; příč. hrál, hrán; podst. jm. hraní
 hřát, 1. j. hřeji i hřeju, 3. mn. hřejí i hřejou; rozk. hřej; příč. hřál, hřát; podst. jm. hřátí
 hrob, -u m.; hrob Neznámého bojovníka
 humrový (např. majonéza)
iion [jo-], iontu i iont [jo-], -u m.
 ionizace [jony-] ž.
 ionizační [jony-]
 ionizátor [jony-], -u m.
 ionosféra [jo-] ž.
 Ionové viz Jónové
 ionský [jó-] i jónský (např. styl)
 ionský [jó-] i jónský (např. styl)
 iontoforéza [jo-], -y ž.
 iontový [jo-]
 Iowa [ajova], -y ž.; iowský
jJupiter i Iuppiter [j-], -ra i Jova m. (bůh)
kkaryon [-ryjo-], -ntu m.
 kát se, 1. j. kaji se i kaju se, 3. mn. kají se i kajou se; příč. kál se
 kation [-tyjo-], -iontu i kationt [-tyjo-], -u m.
 Kjóto, -a s.; kjótský
 klít, 1. j. kleji i kleju, 3. mn. klejí i klejou; rozk. klej; příč. klel; podst. jm. klení
 kojot, -a m.
 kout, 1. j. kuji i kuju, 3. mn. kují i kujou; rozk. kuj; příč. kul, kut; podst. jm. kutí
 krejon [-on i -ón], -u m.
 krýt, 1. j. kryji i kryju, 3. mn. kryjí i kryjou; rozk. kryj; příč. kryl, kryt; podst. jm. krytí
 Kyjov, -a m.; kyjovský
llát (láteřit), 1. j. laji i laju, 3. mn. lají i lajou; rozk. laj; příč. lál; podst. jm. lání
 lít, 1. j. liji, leji i liju, leju, 3. mn. lijí, lejí i lijou, lejou; rozk. lij i lej; příč. lil, lit
 lojo
 lotion [losjon franc. i loušn angl.], -u m.
mmajolika ž.
 majonéza, -y ž.
 major, -a m. (zkr. mjr.)
 majoránka ž.
 majordom, -a m.
 majorita ž.
 majoritní
 majorizovat
 jovci, -vců m. mn.
 Mallorca [-lorka i -ljorka], -cy [-ky] i -ky ž.; mallorský, mn. -rští
 Mallorca [-lorka i ljorka], -cy i -ky ž.; mallorský
 Mayové [májo-], Mayů m. mn.
 mayovka [májo-] ž.
 mýt, 1. j. myji i myju, 3. mn. myjí i myjou; rozk. myj; příč. myl, myt
nnabít, 1. j. nabiji i nabiju, 3. mn. nabijí i nabijou; rozk. nabij; příč. nabil, nabit; podst. jm. nabití
 nadít (naplnit něčím, nádivkou), 1. j. nadiji i nadiju, 3. mn. nadijí i nadijou; rozk. nadij; příč. nadil, nadit
 nadout, 1. j. naduji i naduju, 3. mn. nadují i nadujou; rozk. naduj; příč. nadul, nadut; podst. jm. nadutí
 nahnít, 3. j. nahnije, 3. mn. nahnijí i nahnijou; příč. nahnil; podst. jm. nahnití
 nahrát, 1. j. nahraji i nahraju, 3. mn. nahrají i nahrajou; rozk. nahraj i nahrej; příč. nahrál, nahrán; podst. jm. nahrání
 nahřát, 1. j. nahřeji i nahřeju, 3. mn. nahřejí i nahřejou; rozk. nahřej; příč. nahřál, nahřát; podst. jm. nahřátí
 nalít, 1. j. naliji, naleji i naliju, naleju, 3. mn. nalijí, nalejí i nalijou, nalejou; rozk. nalij i nalej; příč. nalil, nalit; podst. jm. nalití
 napít se, 1. j. napiji se i napiju se, 3. mn. napijí se i napijou se; rozk. napij se; příč. napil se, napit; podst. jm. napití
 naplít, 1. j. napliji i napliju, 3. mn. naplijí i naplijou; rozk. naplij; příč. naplil, naplit
 narýt, 1. j. naryji i naryju, 3. mn. naryjí i naryjou; rozk. naryj; příč. naryl, naryt; podst. jm. narytí
 nasát, 1. j. nasaji i nasaju, 3. mn. nasají i nasajou; rozk. nasaj; příč. nasál, nasát i nasán; podst. jm. nasátí i nasání
 nasít, 1. j. naseji i naseju, 3. mn. nasejí i nasejou; rozk. nasej; příč. nasel i nasil, naset; podst. jm. nasetí
 našít, 1. j. našiji i našiju, 3. mn. našijí i našijou; rozk. našij; příč. našil, našit
 navát, 3. j. navěje, 3. mn. navějí i navějou; příč. navál, navát
 navít, 1. j. naviji i naviju, 3. mn. navijí i navijou; rozk. navij; příč. navil, navit
 New York [ňujork], -u m.; newyorský, mn. -rští
 New York [ňujork], N. Y-u m.; newyorský
Naposledy hledáno:

jo, ledaskde, majk, pootočit, citato, částice, popí, vánice, praskání, príže

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.