Pravidla českého pravopisu

kkůl, kůlu m., mn. 1., 4., 7. -y
kkout, 1. j. kuji i kuju, 3. mn. kují i kujou; rozk. kuj; příč. kul, kut; podst. jm. kutí
kkulantní
 kule ž., mn. 2. -lí
 kulečník, -u m.
 kuli, -ho m., mn. 1. -iové, 4. -ie, 6. -iech i -iích, 7. -ii
 kulich, -a m. (pták)
 kulihrášek, -ška m.; Kulihrášek (postava z pohádky)
 kulinární
 kulinářský
 kulisa, -y ž.
 kulíšek, -ška m. (pták)
 kulminace ž.
 kulminovat
 kůlna i kolna, -y ž., mn. 2. kůlen i kolen
 kuloár, -u m.
 kůlový (ke kůl)
 kulový (např. plocha)
 kult, -u m.
 kultický [-ty-]
 kultivace [-ty-] ž.
 kultivar [-ty-], -u m.
 kultivátor [-ty-], -u m. (zařízení)
 kultovní
 kultura [-tu- i -tú-] ž.
 kulturistika [-ty-] ž.
 kulturněhistorický (k historie kultury)
 kulturní; Kulturní dům Ládví
 kulturní; Kulturní dům Ládví
 Podobné:
aAeskulap [é-] i Eskulap, -pa, řec. Asklepois, -pia m.
 agrikultura [-tu- i -tú-] ž.
 artikul [-ty-], -u i -e m., mn. 7. -y i -i
 artikulace [-ty-] ž.
 artikulovat [-ty-]
 Asklepios viz Aeskulap
bbinokulární
cčervený; Červený kříž; Červená sedma (kabaretní soubor); Červená karkulka (Karkulka, pohádková bytost); Červená kniha ohrožených druhů
 cirkulace ž.
 cirkulovat
 coulomb [kul-], -bu m. (zn. C)
 curriculum vitae [kurikulum víté] (lat.)
dděkanát, -u m.; Děkanát Právnické fakulty Univerzity Karlovy děkanství s.
 divadlo s.; Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
ffakulta ž.; Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy; Divadelní fakulta Akademie múzických umění; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 fakultativní [-ty- i -tý-]
 fakultní
 filozofický; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 floskule ž., mn. 2. -lí
 folikul, -u m.
 furunkulóza, -y ž.
ggestikulace [-ty-] ž.
hHerakles, -kla i -klea i Herkules, -la m.; heraklovský, herakleovský, herkulovský
 herkules, -la m. (silák); Herkules (v mytologii); herkuleský; herkulovský
 historickokulturní (k historie kultury)
 hrádek, -dku m.; Kozí hrádek (kulturní památka)
iimatrikulace ž.
 Isida, -idy i Isis [íz-], -idy i neskl. ž.; Isidin kult
jjazykověkulturní (k jazyková kultura)
kkalkul, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 kalkulace ž.
 kalkulačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 kalkulátor, -u m.
 karkulka ž. (čepec); Červená karkulka, Karkulka (pohádková postava)
 klinika [-ny-] ž.; Klinika rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 knovízská kultura
 kolna i kůlna, -y ž., mn. 2. kolen i kůlen
 korpuskulární
 korpuskule ž., mn. 2. -lí
 kutikula [-ty-], -y ž.
llaténská kultura
 Liptovský Mikuláš, L-ého M-e m.; liptovskomikulášský
 Lucullus [-ku-] i Lukullus, -lla m.; lukulské hody
 lukulské hody
mmajuskule ž.
 makromolekula, -y ž.
 makulatura [-tu- i -tú-] ž.
 maskulinum [-li- i -lí-], -na s.
 mayský [máj-] (např. kultura)
 Mikuláš i Mikoláš, -e m.
 Mikuláš i Mikoláš, -e m.; Mikuláška, -y ž.
 Mikulov, -a m.; mikulovský
 Minos, -noa i -nose m.; minojská kultura
 molekula, -y ž.
 molekulární
 molekulový
 monokultura [-tu- i -tú-] ž.
 muskulatura [-tu- i -tú-] ž.
nneartikulovaný [-ty-]
ookulár, -u m.
 okultizmus [-ty-], -izmu i okultismus [-tyzm-], -ismu m.
 orákulum, -la s.
 organizace [-ny-] ž.; Organizace spojených národů, Spojené národy; Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
ppartikulární [-ty-]
 partikule [-ty-] ž., mn. 2. -lí
 pelikula, -y ž.
 planetárium, -ria s.; Planetárium (kulturní zařízení např. v Praze)
rrecirkulace ž.
 rekultivace [-ty-] ž.
 retikulární [-ty-]
 retikulum [-ty-], -la s.
ssekulární
 skout, 1. j. skuji i skuju, 3. mn. skují i skujou; rozk. skuj; příč. skul, skut (dohromady); jiné je zkout (ukout)
 skulina ž.
 skulit (se)
 skulptura [-tu- i -tú-] ž.
 spekulace ž.
 spekulant, -a m.
 spekulantský, mn. -tští
 spekulantství s.
 spekulativní [-ty- i -tý-]
 spekulovat
 sukulent, -u m.
ttuberkulin [-li- i -lí-], -u m.
 tuberkulinový [-li- i -lí-]
 tuberkulóza, -y ž.
 tuberkulózní
 Tuskulum i Tusculum [-ku-], -la s.
uukout, 1. j. ukuji i ukuju, 3. mn. ukují i ukujou; rozk. ukuj; příč. ukul, ukut
 ukulele ž. i neskl. s.
vvaskulární
 vinkulace ž.
zzakulacovat
 zakulatit, příč. zakulacen
 zákulisí s.
 zkout, 1. j. zkuji i zkuju, 3. mn. zkují i zkujou; rozk. zkuj; příč. zkul, zkut (ukout); jiné je skout (dohromady)
 zkulatět, 3. mn. zkulatějí i zkulatí; příč. zkulatěl (stát se kulatým)
 zkulatit, 3. mn. zkulatí; příč. zkulatil (něco)
Naposledy hledáno:

kůl, vícko, protektorát, ůňa, osvěd, úderný, podklad, vývažka, olomit, fašista

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.