Pravidla českého pravopisu

kkyanid [-ny-], -u m.
 kyanit [-ny-], -u m.
 kyanovodík, -u m.
 Kybele i Cybele [-é], -ly i neskl. ž.
 kybernetic [-ty-]
 kybernetika [-ty-] ž.
 č, -e m.
 kyčel, kyčle m. i ž., mn. 1., 4. kyčle, 2. -lů i -lí, 3. -lům i -lím, 6. -lích, 7. -li i -lemi
 kyčelní
 chat, podst. jm. chání
 kyfóza, -y ž.
 kyj, -e m.
 Kyjev, -a m.; kyjevs
 Kyjevská Rus, K-é R-i ž.
 Kyjov, -a m.; kyjovs
 Kyklady, -lad ž. pomn.; kyklads
 Kyklop, -pa m.; kyklops
 kykyry i kikirikí citosl.
 l, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 la, -y ž.
 lní
 lový
 kymácet, 3. mn. kymácejí i kymácí
 kynologic
 kynologie ž.
 Kynoskefaly, řec. Kynoskefalai, -fal ž. pomn.
 kypa, -y ž.
 kypět, 3. mn. kypí
 Kypr, -u m.; Kyperská republika; Kypřan m.; kypers
 Kypr, -u m.; Kypřan, -a m.; kypers
 kypřit, 3. mn. kypří (činit kyprým)
 Kypros, lat. Cyprus, -ru m., dn. Kypr; kypers
 Kyrene [-éné], -ny i neskl. ž.; dn. Kyrenaika i Cyrenaika; kyrens
 kyreta ž.
 kyretáž, -e ž.
 Kyrgyzstán, -u m. (Kirgizie); Kyrgyzská republika; Kyrgyz m.; kyrgyzs
 kyrilice i cyrilice ž.
 Kyros, lat. Cyrus, -ra m.
 kyrys, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 kyrysar, -a m.
 kyrysnic
 kyrysník, -a m.
 kysání s.
 kysaný (např. zelí)
 kysat, 3. j. kyše i kysá, 3. mn. kyšou i kysají; rozk. kyš i kysej
 kyselina ž.
 kyselinotvorný
 kyselinovzdorný
 kyselka ž.
 kyška ž.
 kysličník, -u m.
 kyslík, -u m.
 kysnout, příč. kysl
 Kysuca, -e ž.; kysuc
 kyt, -u m.
 ta ž., jedn. 7. tou, mn. 2. t atd.
 kytara ž.
 kytarista, -y m.
 kytice ž.
 kytlice ž.
 kytovec, -vce m.
 kyvadlo s.
 vat, podst. jm. vání
 kyveta ž.
 vnout, příč. vl
 kyz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Kyzylkum, -u m.; kyzylkums
 Podobné:
Budyšín, -a m.; budyšíns
aabatyšs, mn. -šští
 Abdéry, -dér ž. pomn.; Abdéřané, abdérs
 Aberdeen [ebrdýn], -u m.; aberdeens
 Abertamy, -am i -amů m. pomn.; abertams
 Abidžan, -u m.; abidžans
 absolutistic [-tysty-]
 abstinents [-ty-], mn. -tští
 Abú Dhabi [dá-] i Abú Zabí neskl. s.; abúdhabs i abúzabs
 Achájové m. mn.; achájs spolek
 acyklic
 Addis Abeba [adys], A. A-y ž.; addisabebs [-dys-a-]
 Addis Abeba [adys], Addis Abeby ž.; addisabebs [-dys-a-]
 Adelaide [edelid], -du m.; adelaids
 adiabatic [-dy-ty-]
 Adiže [ady-] ž.; adižs, mn. -žští
 Adiže [ady-], -e ž.; adižs
 advokáts, mn. -tští
 aerodynamic [a-e-]
 aerostatic [a-e-ty-]
 afatic [-ty-]
 Afghánistán i Afganistan [-ny-], -u m.; Afgánská republika; Afghánec i Afgánec m.; afgháns i afgáns
 Afghánistán i Afganistan [-ny-], -u m.; Afghánec i Afgánec, -nce m.; afgháns i afgáns
 aforistic [-ty-]
 Afrika ž.; Afričan, -a m.; afric, mn. -čtí
 Afrika, -y ž.; Afričan m.; afric
 Afršpach, -u m.; adršpašs
 agonic [-ny-]
 agrárnic
 Agrigento [-džen-], -a s.; agrigents
 agrobiologic
 agrochemic
 agronomic
 agrotechnic [-ny-]
 ahasvers i ahasverovs
 ahistoric
 Ahmadábád, -u m.; ahmadábáds
 Aiolové i Eolové m.mn.; aiols i eols
 aiols [ajo-]
 akademic
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzicch umění; též Akademie (viz § 65)
 Akarnánie, -ie ž.; akarnáns
 akcesoric
 Akkra, -y ž.; akkers
 akrobatic [-ty-]
 Akropol(e) i Akropolis, -le ž.; akropols
 akustic [-ty-]
 Akvileia i Aquileia [-kvi-], -eie ž.; akvilejs i aquilejs
 Alabama, -y ž.; alabams
 Albánie [-ny-] ž.; Albánec, -nce m.; albáns
 Albánie [-ny-], -e ž.; Albánec m.; albáns
 Albertville [albervil i albertvil], -llu m. i neskl. s.; albertvills
 alchymic
 alegoricko-symbolic (např. román)
 alegoric
 alergic
 Aleuty, Aleut ž. pomn.; aleuts
 Alexandrie ž.; alexandrijs
 Alexandrie, -e ž.; alexandrijs
 Alexandrie, -ie řec. Alexandreia, -eie ž.; alexandrijs i alexandrejs
 alexandrins [-ri- i -rí-]
 alfabetic [-ty-]
 alfanumeric
 algebraic
 alibistic [-ty-]
 alifatic [-ty-]
 Aljaška ž.; aljašs, mn. -šští
 Aljaška, -y ž.; aljašs
 alkalic
 alkoholic
 Alma-Ata, A.-Aty ž.; almaats
 Alma-Ata, Alma-Aty ž.; almaats, mn. -tští
 Almadén, -u m.; almadéns
 alogic
 alpinistic [-nysty-]
 Alpy, Alp ž. pomn.; alps
 Alpy, Alp ž. pomn.; alps
 Alsasko s.; Alsasan m.; alsas, mn. -saští
 Alsasko, -a s.; Alsasan m.; alsas
 Altaj, -e m.; altajs
 altruistic [-ty-]
 Alžír, -u m. (město); Alžírsko s.; Alžířan, -a m.; alžírs
 Alžír, -u m.; alžírs
 Alžírsko, -a s.; Alžírská demokratická a lidová republika; Alžířan m.; alžírs
 Amazonka ž. (řeka); amazons
 Amazonka, -y ž.; amazons
 Amazonky, -nek ž. mn.
 Americká Samoa, A-ké S-oy ž.; Samojec m.; samojs
 Amerika ž.; Američan, -a m.; americ, mn. -čtí
 Amerika, -y ž.; Američan m.; americ
 Amiens [amján i amjen], -u m.; amiens
 aminokyselina ž.
 Amiranty, -ant ž. pomn.; amirants
 Ammán, -u m.; ammáns
 amor, -a m. (symbol lásky); Amor (v mytologii)
 Amritsar, -u m.; amritsars
 Amsterodam i Amsterdam, -u m.; amsterodams i amsterdams
 Amsterodam i Amstrdam, -u m.; amsterodams i amsterdams
 Amudarja, -je i -ji ž.; amudars
 Amur, -u m.; amurs
Naposledy hledáno:

, sordina, bez, dvouslabi, odedávna, citronov, jkř, investic, býložravec, moci

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.