Pravidla českého pravopisu

kkar, -u m.
kkára ž., jedn. 7. károu, mn. 2. kár, 3. kárám atd.
kkarabina ž.
 karabiniér [-ni- i -ny-], -a m.
 karabiník, -a m.
 Karáčí neskl. s.; karáčský
 Karáčí s. neskl.; karáčský, mn. -čští
 karafa, -y ž.
 karafiát, -u m.
 Karaganda, -y ž.; karagandský
 Karakalla i Caracalla [ka-ka-], -lly m.; Karakallovy i Caracallovy lázně
 Karakum, -u m.; karakumský
 karambol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 karamel, -u m.
 karamela, -y ž.
 karanténa ž.
 karanténní
 kararský mramor
 karát, -u m.
 kárat, podst. jm. kárání
 karate s. neskl.
 karatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 karatista [-ty-], -y m.
 karavan, -u m.
 karavana ž.
 Karavanky, -nek ž. pomn.; karavanský
 karavanní
 karbanátek, -tku m.
 karbid, -u m.
 karbol, -u m.
 karbon, -u m.
 karbonace ž.
 karbonát, -u m.
 karbonizace [-ny-] ž.
 karborundum, -da s.
 karburátor, -u m.
 karcinom, -u m.
 kardan, -u m.
 kardiak [-dy-], -a m.
 kardiakum [-dy-], -ka s.
 kardinál [-dy-], -a m., mn. 4., 7. -y
 kardinální [-dy-]
 kardinálský [-dy-]
 kardiograf [-dy-], -u m.
 kardiolog [-dy-], -a m.; kardioložka ž.
 kardiologický [-dy-]
 kardiologie [-dy-] ž.
 kardiostimulátor [-dy-ty-], -u m.
 karé s. neskl.
 Karel, -rla m.; Karla, -y ž.
 karfiol [-ol i -ól], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 karfiolový [-ol- i -ól-]
 kari i karí s. neskl.
 Karibské moře
 Karibské moře
 kariéra ž.
 kariérista, -y m.
 kariérizmus, -izmu i kariérismus [-zm-], -ismu m.
 karikatura [-tu- i -tú-] ž.
 karikaturista, -y m.
 karikovat
 Karin, -y i neskl. i Karina, -y ž.
 karioka, -ky i carioca [ka-ka], -cy [-ky] i -ky ž.
 karkulka ž. (čepec); Červená karkulka, Karkulka (pohádková postava)
 Karlova univerzita i Univerzita Karlova
 Karlovac, -vace i -vce m.; karlovacký
 Karlovy Vary, K-ých Var i Varů m. pomn.; karlovarský
 Karlovy Vary, Karlových Var i Varů m. pomn.; karlovarský
 Karlsruhe [-rú-] neskl. s.; karlsruhský
 Karlštejn, -a i -u m.; karlštejnský
 Karlštejn, -a i -u m.; karlštejnský
 Karlův most
 karma, -y ž.
 Karmela, -y ž.
 karmelitáni, -ů m. mn. (mnišský řád)
 Karmen, -y i neskl. i Karina, -y ž.
 karmín, -u m.
 Karneades, -da m.
 karneol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 karneval, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 káro s.
 Karolína i Karolina ž.
 Karolína i Karolina, -y ž.
 Karolinum [-lí-], -na s.
 karosárna, -y ž.
 karoserie [-se- i -sé-] ž., mn. 2. -rií
 karoten [-te- i -té-], -u m.
 karotka ž.
 Karpaty, -pat m. pomn.; karpatský
 Karpaty, Karpat m. pomn., 3. -ům, 6. -ech, 7. -y; karpatský, mn. -tští
 Karrhy, lat. Carrhae [ka-é], -arrh ž. pomn.
 kartáč, -e m.
 Kartágo i Carthago [kartágó], -ga s. i Kartagina, -ny ž.; Kartáginci, kartágský i kartaginský
 kartel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 karter, -u m.
 karteziánský
 karteziánství s.
 kartézský
 kartografický
 kartografie ž.
 karton [-on i -ón], -u m.
 kartonový [-on- i -ón-]
 Podobné:
aAkarnánie, -ie ž.; akarnánský
 Ankara, -y ž.; ankarský
 Ankyra, -ry ž.; dn. Ankara
 autokar, -u m.
bbajkář, -e m.
 barkarola, -y ž.
 bibliotékář, -e m.
 bikarbonát, -u m.
 Bílé Karpaty
 bílý, 2. st. bělejší; Bílá hora (návrší); Bílá Hora (osada); Bílé Karpaty; Bílé moře
 brankář i brankař, -e m.
cCaracalla viz Karakalla
 Cardanův [kar-] vzorec
 carioca [ka-ka], -cy [-ky] i -ky i karioka, -ky ž.
 Carrara [k-], -y ž.; carrarský i kararský
 Carrara [ka-] ž.; carrarský i kararský
 Carrhae viz Karrhy
 Carthago viz Kartágo
 časopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Časopis lékařů českých, Časopis Národního muzea
 Čchi-čchi-cha-er, -u m.; (cicikar); čchičchichaerský
 čekárna, -y ž.
 červený; Červený kříž; Červená sedma (kabaretní soubor); Červená karkulka (Karkulka, pohádková bytost); Červená kniha ohrožených druhů
 Cicikar viz Čchi-čchi-cha-er
 citlivůstkář, -e m.
dDakar, -u m.; dakarský
 děkanát, -u m.; Děkanát Právnické fakulty Univerzity Karlovy děkanství s.
 dekarbonizace [-ny-] ž.
 dekarbonizační [-ny-]
 Descartes [dekart], -cartesa [-karta] i -carta [-karta] m.
 diskař [dy-], -e m.
 divadlo s.; Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
 Djakarta [dža-] viz Jakarta
 Djakarta [dža-] ž. (Jakarta)
 dobytkář, -e m.
 dobytkářství s.
 drožkář, -e m.
 důl, dolu m., mn. 1., 4., 7. doly; Důl Hlubina; Ostravsko-karvinské doly (závod)
 důtky i dutky, -tek ž. pomn. (karabáč)
eelektrokardiograf [-dy-], -u m.
 elektrokardiografie [-dy-] ž.
ffakulta ž.; Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy; Divadelní fakulta Akademie múzických umění; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 festival [-ty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Dvacátý mezinárodní filmový festival v Karlových Varech
 filozofický; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
hhádankář, -e m.
 házenkář, -e m.
 hračkář, -e m.
iIkaros i Ikarus, -ra m.
jJakarta [dža-] ž. (Djakarta); jakartský, mn. -tští
 Jakarta [dža-], -y ž. (Djakarta); jakartský
 Jižní Karolína, j. K-y ž.; (jiho)karolínský
kkajakář, -e m.
 kamenný; Kamenný most (Karlův most v Praze)
 kartotéční
 kartotéka ž.
 kartotékový
 kartoun, -u m.
 kartouza, -y ž.
 kartouzský, mn. -zští
 Karviná, -é ž.; karvinský i karvínský
 Karviná, -é ž.; karvinský i karvínský
 karyon [-ryjo-], -ntu m.
 klinika [-ny-] ž.; Klinika rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 knihtiskař, -e m.
 kočárkárna, -y ž.
 kokarda ž.
 kolovrátkář, -e m.
 košíkář i košikář, -e m.
 košíkárna i košikárna, -y ž.
 krajkář, -e m.
 králíkář i králikář, -e m.
 králíkárna i králikárna, -y ž.
 kronikář [-ny-], -e m.
llahůdkář, -e m.
 lékař, -e m.
 lékárenský
 lékárna, -y ž.; lékárna U Jednorožce apod.
 lékárnička ž., jedn. 3., 6. -čce
 lékárnický
 lékárník, -a m.; lékárnice ž.
 lékařský
 loutkář, -e m.
 lukařství s.
mMadagaskar, -u m.; Madagaskarská demokratická republika; Madagaskařan i Madagaskarec m.; madagaskarský
 makaron [-on i -ón], -u m.
 makarónština ž.
 Makarska, -é ž.; makarský
 maškaráda ž.
 matrikář, -e m.
 mccarthizmus [mek-karty-], -izmu i mccarthismus [mek-kartyzm-], -ismu m.
 mlékárenství s.
 mlékárna, -y ž.
 mlékařství s.
 mnich, -a m.; Mnich sázavský (kronikář)
 most, -u m.; most Legií, most Palackého; Karlův most apod.
 motokára ž.
 myokard, -u m.
nnábytkář, -e m.
 Neckar [nekl-], -u m.; neckarský
 několikaramenný
 Nikaragua [ny-], -guy ž., 3., 6. -gui, 4. -guu, 7. -guou; Nikaragujec, -jce m.; nikaragujský
Naposledy hledáno:

kar, pardubicich, harmonika, kon, ztávit, aspoň, srazit, červený, duz, vjem

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.