Pravidla českého pravopisu

kkoacervát, -u m.
 koagulace ž.
 koala, -y m.
 koalice ž.
 koaxiální
 kobalt, -u m.
 Kóbe neskl. s.; kóbský
 kobka ž. (malá klenutá místnost)
 Koblenz [-nc] i Koblenc, -u i -e m.; koblenzský i koblenecký
 kobliha ž.
 kobra ž.; kobří
 kobyla, -y ž.; kobylí
 Kobylí, -í i -ího s.; kobylský
 Kobylí, -í i -ího s.; kobylský
 Kobylisy, -lis m. pomn., 3. -sům, 6. -sích, 7. -sy; kobyliský, mn. -ští
 Kobylisy, -lis m. pomn.; kobyliský
 kobylka ž.
 kočárkárna, -y ž.
 kočí, -ího m., mn. 2. -ích
 kočka ž., jedn. 3., 6. -čce; kočičí
 kočkodan, -a m.
 kočovník, -a m.
 kočovný
 kód, -u m.
 Kodaň, -ně ž.; kodaňský
 Kodaň, -ně ž.; kodaňský, mn. -ňští
 kodein [-in i -ín], -u m.
 kodér, -u m.
 kodex, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Kodex jenský i Jenský kodex
 kodifikace [-dy-] ž.
 kódovač, -e m.
 kódovací
 kódový
 koedukace [ko-e-] ž.
 koeficient [ko-e-], -u m.
 koenzym [ko-e-], -u m.
 koexistence [ko-egzi-] ž.
 kofein [-in i -ín], -u m.
 kognitivní [-nyty- i -nytý-]
 koherence ž.
 koherenční
 koherentní
 koherer, -u m.
 koheze ž.
 kohezní
 kohorta ž.
 koiné [koj-] ž. neskl.
 kóje ž.
 kojot, -a m.
 kok, -u m.
 koka ž.
 kokain [-in i -ín], -u m.
 kokakola, -y ž.; nápoj zn. Coca-Cola
 kokarda ž.
 koketa ž.
 koketerie [-te- i -té-] ž.
 kokila, -y ž.
 kokon, -u m.
 kokos, -u m., 1., 4., 7. -y
 Kokosové ostrovy
 kokršpaněl, -a m., mn. 4., 7. -y
 koks, -u m.
 koksárenství s.
 koktajl i koktejl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 kola, -y ž. (rostlina)
 Kola, -y ž.; kolský
 kolaborace ž.
 kolaborant, -a m.
 kolaborovat
 koláč, -e m.
 kolagen [-ge- i -gé-], -u m.
 kolagenní
 kolaps, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 kolaudace ž.
 kolbiště, -iště s., mn. 2. -išť
 Kolchida i Kolchis, -idy ž.; kolchidský
 kolébat i kolíbat, podst. jm. kolébání i kolíbání
 kolébka i kolíbka ž.
 koledník, -a m.; kolednice ž.
 kolega, -y m.; kolegyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 kolegialita ž.
 kolegiální
 kolegium [-lé-], -gia s.; kolegium ministra, ředitele
 kolej, -e ž.; Klementinská kolej; kolej Jednota; kolej Jarov, kolej Na Větrníku
 kolejiště, -iště s., mn. 2. -išť
 kolejnice ž.
 kolekce ž.
 kolektiv [-ty- i -tý-], -u m.
 kolektivizace [-ty-] ž.
 kolektivní [-ty- i -tý-]
 kolektor, -u m.
 kolektorizace ž.
 kolemjdoucí
 kolenchym, -u m.
 kolénko s. (u trav)
 kolenní
 koleno, -a s., mn. 2. kolen, 3. -ům, 6. -ech, 7. -ny, o tělesných údech též 2. a 6. častěji kolenou
 Koleta, -y ž.
 koliba, -y ž.
 kolibřík, -a m.
 Podobné:
aa conto [kon-] (ital.)
 abdikovat [-dy-]
 koli, koliv spojka
 adventivní [-ty- i -tý-] (např. kořeny)
 Agricola [-ko-] i Agrikola, -ly m.
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 akomodace ž.
 akord, -u m.
 akordeon, -u m.
 albín, -a m. (kdo má nedostatek kožního barviva)
 alegoricko-symbolický (např. román)
 alkohol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 alkoholický
 alkoholik, -a m.; alkoholička ž.
 alkoholizmus, -izmu i alkoholismus [-zm-], -ismu m.
 Alsasko s.; Alsasan m.; alsaský, mn. -saští
 Alsasko, -a s.; Alsasan m.; alsaský
 Alžír, -u m. (město); Alžírsko s.; Alžířan, -a m.; alžírský
 Alžírsko, -a s.; Alžírská demokratická a lidová republika; Alžířan m.; alžírský
 anakolut, -u m.
 anakonda ž.
 anatomicko-fyziologický (např. znak)
 anglo-americký i anglicko-americký (např. válka)
 antialkoholický [-ty-]
 antidopinko i antidopingový [-ty-]
 antikoncepce [-ty-] ž.
 antikoncepční [-ty-]
 antikorozní [-ty-]
 aplikovat
 Archimedes, -da m.; Archimedův zákon
 Archimedůvkon
 autorskoprávní (k autorské právo)
 Aztéko, -ků m. mn.
bBádensko-Württembersko [vir-], B-a-W-a i B-o-W-a s.; bádensko-württemberský
 balkon [-on i -ón], -u m.
 balkonek [-on- i -ón-], -nku m.
 balkonko [-on- i -ón-]
 balkonový [-on- i -ón-]
 balonko [-on- i -ón-]
 Bamako, -a s.; bamacký
 Bangkok, -u m. (Krungthep); bangkocký
 Bangkok, -u m.; bangkocký, mn. -čtí
 banka ž.; Česká národní banka, Komerční banka, a. s.
 banka; Česká národní banka, Komerční banka, a. s.
 bankomat, -u m.
 bankomat, -u m.
 bankovka ž.
 Banská Bystrica, B-é B-e ž.; banskobystrický
 Banská Bystrica, -e ž., 3., 6. -i, 4. -i i -u, 7. -í i -ou; banskobystrický, mn. -čtí
 Banská Štiavnica, B-é Š-e ž.; banskoštiavnický
 baroko, -a s.
 baroko
 Baskicko, -a s.; Bask m.; baskický
 batikovat [-ty-]
 Bavorsko, -a s.; Bavor i Bavořan m.; bavorský
 beduín, -a m. (kočovný pastevec)
 Bělorusko, -a s.; Běloruská republika; Bělorus m.; běloruský
 Bělorusko, -a s.; Bělorus, -a m.; běloruský, mn. -ruští
 bernoláčtina i bernolákovština ž.
 bezkonfesijní i bezkonfesní
 bezmyšlenkovitý
 bezstyko
 bezzákonnost, -i ž.
 bezzákonný
 bianko
 bičíkovec, -vce m.
 bifteko
 bikonkávní
 bikonvexní
 bílkovina ž.
 bílkovinný
 biologicko-ekologický (např. vědy)
 biologicko-geografický (např. stanice)
 Blansko, -a s.; blanenský
 blízko předl.
 blízko, blízce, 2. st. blíž i blíže
 blízkost, -i ž.
 Bohumín, -a m.; bohumínský boka Kotorská
 bojkot, -u m.
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 Braniborsko, -a s.; Branibor m.; braniborský
 bratříci, -ků m. mn. (husitské vojsko)
 bříško s.
 Brunšvicko, -a s.; brunšvický
 brzdicí (např. kotouč)
 brzičko přísl.
 budulínek, -nka m. (o dítěti); Budulínek (pohádková postava)
 bukolický
 Bulharsko s.; Bulhar, -a m.; bulharský
 Bulharsko, -a s.; Bulharská republika; Bulhar m.; bulharský
 Burgundsko s.; burgundský, mn. -dští
 Burgundsko, -a s.; Burgunďan m.; burgundský
 butylalkohol, -u m.
 kovec, -vce m.
 bystrozraký; Bystrozraký m. (pohádková postava)
cčárkovat
 čarovat (kouzlit)
 čárový (např. kód)
 Casablanca [ka-ka], -cy [-ky] i -ky ž., 3., 6. -ce, 4. -cu [-ku] i -ku, 7. -cou [-kou] i -kou; casablanský, mn. -ští
 causerie [kózrí] ž., jedn. 3., 4., 6. -rii, 7. -rií atd. i neskl. ž.
Naposledy hledáno:

ko, pinka, úton, anakreontick, abitu, ťouc, yšš, kn, ršo, vetlo

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.