Pravidla českého pravopisu

kkola, -y ž. (rostlina)
 Kola, -y ž.; kolský
 kolaborace ž.
 kolaborant, -a m.
 kolaborovat
 koláč, -e m.
 kolagen [-ge- i -gé-], -u m.
 kolagenní
 kolaps, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 kolaudace ž.
 kolbiště, -iště s., mn. 2. -išť
 Kolchida i Kolchis, -idy ž.; kolchidský
 kolébat i kolíbat, podst. jm. kolébání i kolíbání
 kolébka i kolíbka ž.
 koledník, -a m.; kolednice ž.
 kolega, -y m.; kolegyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 kolegialita ž.
 kolegiální
 kolegium [-lé-], -gia s.; kolegium ministra, ředitele
 kolej, -e ž.; Klementinská kolej; kolej Jednota; kolej Jarov, kolej Na Větrníku
 kolejiště, -iště s., mn. 2. -išť
 kolejnice ž.
 kolekce ž.
 kolektiv [-ty- i -tý-], -u m.
 kolektivizace [-ty-] ž.
 kolektivní [-ty- i -tý-]
 kolektor, -u m.
 kolektorizace ž.
 kolemjdoucí
 kolenchym, -u m.
 kolénko s. (u trav)
 kolenní
 koleno, -a s., mn. 2. kolen, 3. -ům, 6. -ech, 7. -ny, o tělesných údech též 2. a 6. častěji kolenou
 Koleta, -y ž.
 koliba, -y ž.
 kolibřík, -a m.
 kolidovat
 kolie ž., mn. 2. -lií
 kolík, -u m.
 kolik, ve spojení s počítaným předmětem 2., 3., 6., 7. p. kolika (kolik lidí, od kolika lidí, kolika lidem)
 kolika ž.
 kolikadenní
 kolikátý
 kolikerý
 kolikpak
 kolikrát
 koliksetkrát
 Kolín nad Rýnem, K-a nad R. m.; kolínský
 Kolín, -a m.; kolínský
 kolínko s.
 kolísat, podst. jm. kolísání
 kolize ž.
 kolkolem přísl.
 kolmice ž.
 kol
 kolna i kůlna, -y ž., mn. 2. kolen i kůlen
 Kolobřeh, -u m.; kolobřežský
 kolodiový [-lody- i -lódy-]
 kolodium [-lody- i -lódy-], -dia s.
 koloid, -u m.
 koloidální
 koloidní
 kolokvijní
 kolokvium, -via s.
 kolomaz, -i ž.
 kolombína ž.
 Kolombo, -a s.; kolombský
 Kolomna, -y ž.; kolomenský
 kólon, kóla s. (větný úsek)
 kolón, kolóna m., mn. 1. -ové (osadník)
 kolona ž.
 kolonáda ž.; kolonáda Tržního pramene
 kolonialista [-ny-], -y m.
 kolonialistický [-ny-ty-]
 kolonializmus [-ny-], -izmu i kolonialismus [-ny-zm-], -ismu m.
 koloniální [-ny-]
 kolonie [-lony- i -lóny-] ž., mn. 2. -nií
 kolonista [-ny-], -y m.
 kolonizace [-ny-] ž.
 kolonizátor [-ny-], -a m.
 koloratura [-tu- i -tú-] ž.
 kolorimetrie ž.
 kolorit, -u m.
 kolos, -u m. neživ., mn. 1., 4., 7. -y
 kolosální
 Koloseum, -sea i Colosseum [ko-], -ssea s.
 kolouch, -a m.
 kolovrátkář, -e m.
 kolportáž, -e ž.
 kolportér, -a m.
 kolportovat
 kolt, -u m.
 kolumbárium, -ria s.
 Kolumbie ž.; Kolumbijec, -jce m.; kolumbijský
 Kolumbie, -e ž.; Kolumbijská republika; Kolumbijec m.; kolumbijský
 Kolumbus, -ba m.
 Kolumella i Columella [ko-], -lly m.
 Kolyma, -y ž.
 Podobné:
akoli, koliv spojka
 Agricola [-ko-] i Agrikola, -ly m.
 anakolut, -u m.
bbiologicko-ekologický (např. vědy)
 bukolický
cčíkoli, číkoliv zájm.
 činitel, -e m., mn. 1. -e i -é, 7. -i (věc, okolnost apod.)
 cirka přísl. (kolem, asi; zkr. cca i ca)
 čokoláda ž.
 čokoládovna, -y ž.
 cokoli, cokoliv zájm.
 Colosseum viz Koloseum
 Columella viz Kolumella
ddekolonizace [-ny-] ž.
 dekolt, -u m.
 dekoltáž, -e ž.
 dekoltovaný
 dokola přísl. (kolem)
 dokolečka přísl. (kolem)
eekologický
 ekologie ž.
 ekologista, -y m.
 ekologista, -y m.
 ekologizace ž.
 ekologizace ž.
 Elea, -ey i -eje ž.; eleaté, elejská škola
 eleaté, -ů m. mn. (příslušníci řecké filozofické školy)
 epikurejský (např. škola)
ffarmakolog, -a m.; farmakoložka ž.
 farmakologický
 farmakologie ž.
 Františkovy Lázně, F-ých L-í ž. pomn.; františkolázeňský
 Františkovy Lázně, Františkových Lázní ž. pomn.; františkolázeňský
ggynekolog, -a m.; gynekoložka ž.
 gynekologický
 gynekologie ž.
jjakkoli, jakkoliv přísl. i spojka
 jakýkoli, jakýkoliv zájm.
 Janské Lázně ž. pomn.; janskolázeňský
 Janské Lázně, J-ých L-í ž. pomn.; janskolázeňský
kk, ke předložka; ku v několika případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.; v názvech ulic: ulice K Ďáblicům; ulice K Větrolamu
 kamkoli, kamkoliv přísl.
 kdokoli, kdokoliv zájm.
 kokakola, -y ž.; nápoj zn. Coca-Cola
 koukol, -u i -e m., mn. 1., 4. -y i -e, 7. -y i -i
 kterýkoli, kterýkoliv zájm.
 kůlna i kolna, -y ž., mn. 2. kůlen i kolen
mMariánské Lázně ž. pomn.; mariánskolázeňský, mn. -ňští
 Mariánské Lázně, M-ých L-í ž. pomn.; mariánskolázeňský
 Mikuláš i Mikoláš, -e m.
 Mikuláš i Mikoláš, -e m.; Mikuláška, -y ž.
 mravkolev, -lva m., mn. 4., 7. -lvy
 muzikologie ž.
 mykologický
 mykologie ž.
nkolenice ž.
 nakolik přísl.
 kolik
 kolikačlenný
 kolikadenní
 kolikaramenný
 kolikastranný
 kolikastrunný
 kolikátý
 kolikrát
 koliksetkrát
 koliktisíckrát
 neokolonializmus [-ny-], -izmu i neokolonialismus [-ny-zm-], -ismu m.
 nevždy, nevždycky přísl. (nikoli vždy)
 Nikol [ny-], -y i neskl. i Nikola [ny-], -y ž.
 Nikola [ny-], -y m.
 nikoli, nikoliv část.
oodkolébat se i odkolíbat se, podst. jm. odkolébání i odkolíbání
 odkudkoli i odkudkoliv přísl.
 okolí s.
 okolík, -u m.
 okol
 okolo přísl. i předl.
 okolostojící
 onkologický
 onkologie ž.
ppikola, -y ž.
 pikolík, -a m.
 ploskolebý
 podkolenka ž.
 podkolenní
 polehčující (např. okolnost)
 předškol
 protokol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 protokolární
 průmyslový; Střední průmyslová škola stavební v (Praze 1)
rrozkol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 rozkolébat i rozkolíbat, podst. jm. rozkolébání i rozkolíbání
 rozkolísat, podst. jm. rozkolísání
 rozkolnictví s.
 rozkolník, -a m.
ssklát, příč. sklál, sklán (skolit)
 škola, -y ž.; mateřská škola, základní škola, střední škola, vysoká škola atd.; Základní škola Senohraby apod., Střední průmyslová škola stavební Praha 1, Dušní 17; Vysoká škola chemickotechnologická v Pardubicích
 školácký
 školák, -a m.; školačka ž.
Naposledy hledáno:

kol, spáchat, kostenny, juristick, tenhl, kanál, citus, naměkko, ikaragua, býčí

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.