Pravidla českého pravopisu

kku předložka v některých ustálených případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.
kk, ke předložka; ku v několika případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.; v názvech ulic: ulice K Ďáblicům; ulice K Větrolamu
 kupodivu i ku podivu
 kupříkladu i ku příkladu (příkladově)
kKuala Lumpur, K. L-u m.; kualalumpurský
 Kuba, -y ž.; Kubánec, -nce m.; kubánský
 Kuba, -y ž.; Kubánská republika; Kubánec m.; kubánský
 Kubáň, -ně ž.; kubáňský
 kubatura [-tu- i -tú-] ž.
 kubický
 kubík, -u m. (kubický metr)
 kubista, -y m.
 kubistický [-ty-]
 kubizmus, -izmu i kubismus [-zm-], -ismu m.
 kuchař, -e m.
 kuchtík, -a m.
 kuchyně i kuchyň, -ně ž., mn. 2. -yň i -yní
 kuchyňka ž.
 kuchyňský
 kudu m. neskl. i -ua
 kudypak přísl.
 kujný
 kukačka ž., jedn. 3., 6. -čce; kukaččí
 kukaň, -ně ž.
 kukátko s.
 kuklík, -u m.
 Kukluxklan i Ku-klux-klan, -u m.
 kukuřice ž.
 kůl, kůlu m., mn. 1., 4., 7. -y
 kulantní
 kule ž., mn. 2. -lí
 kulečník, -u m.
 kuli, -ho m., mn. 1. -iové, 4. -ie, 6. -iech i -iích, 7. -ii
 kulich, -a m. (pták)
 kulihrášek, -ška m.; Kulihrášek (postava z pohádky)
 kulinární
 kulinářský
 kulisa, -y ž.
 kulíšek, -ška m. (pták)
 kulminace ž.
 kulminovat
 kůlna i kolna, -y ž., mn. 2. kůlen i kolen
 kuloár, -u m.
 kůlový (ke kůl)
 kulový (např. plocha)
 kult, -u m.
 kultický [-ty-]
 kultivace [-ty-] ž.
 kultivar [-ty-], -u m.
 kultivátor [-ty-], -u m. (zařízení)
 kultovní
 kultura [-tu- i -tú-] ž.
 kulturistika [-ty-] ž.
 kulturněhistorický (k historie kultury)
 kulturní; Kulturní dům Ládví
 kulturní; Kulturní dům Ládví
 kumulace ž.
 kumulus, -lu m., mn. 1., 4., 7. -ly
 kumys, -su m.
 kůň, koně m., mn. 1., 4. koně, 2. koňů i koní, 3. -ům i -ím, 7. -i i -ňmi
 kuna ž.; ku
 Kunaxy, řec. Kunaxa, -nax ž. pomn.
 Kunětická hora
 Kunhuta, -y ž.
 kupa, -y ž.
 ku s. neskl.
 kupírovat
 kupní
 kupole i kopule ž., mn. 2. -lí
 kupon [-on i -ón], -u m.
 kuponek [-on- i -ón-], -nku m.
 kuponový [-on- i -ón-]
 kupředu přísl.
 kur, -a m. (pták)
 kůr, kůru m. (kruchta)
 kúra ž. (léčení)
 kůra ž., jedn. 7. kůrou, mn. 2. kůr, 3. kůrám atd.
 kurare s. neskl.
 kuratela, -y ž.
 kurativní [-ty- i -tý-]
 kurátor, -a m.
 kuratorium [-to- i -tó-], -ria s.
 kuráž, -e ž.
 kurážný
 kurčatovium, -via s.
 kurděje, -í ž. pomn.
 Kurdové, -dů m. mn.
 kuře, -ete s., mn. 1., 4. -ata; kuře
 kurent, -u m.
 kurfiřt, -a m.
 kurfiřtský, mn. -tští
 kuří (např. oko)
 kurie [kú-] ž.
 Kurily, -il ž. pomn.;kurilský
 kuriozita ž.
 kuriózní
 kůrka ž.
 kurkuma, -y ž.
 kurník, -u m.
 kuropění s.
 kůrovec, -vce m.
 Kurská kosa
 Kurt, -a m.
 kurt, -u m.
 Podobné:
aAcquincum viz Akvinkum
 Aeskulap [é-] i Eskulap, -pa, řec. Asklepois, -pia m.
 agrikultura [-tu- i -tú-] ž.
 akumulace ž.
 akumulátor, -u m.
 akupunktura [-tu- i -tú-] ž.
 akustický [-ty-]
 akustika [-ty-] ž.
 akutní
 akuzativ [-ty- i -tý-], -u m.
 akuzativní [-ty- i -tý-]
 Akvinkum, -ka i Acquincum [akvinkum], -ca i -ka s.
 ampérsekunda ž.
 amplionek [-on- i -ón-], -nku m.
 anabolikum, -ka s.
 analgetikum [-ty-], -ka s.
 Anatólie, -e ž. (v Turecku); anatolský
 anestetikum [-ty-], -ka s.
 antibiotikum [-ty-ty-], -ka s.
 antropozoikum, -ka s.
 arab, -a m., mn. 1. -i, 4., 7. -y (kůň); Arab (příslušník národa)
 arcibiskup, -a m.
 arkus, -ku m.
 artikul [-ty-], -u i -e m., mn. 7. -y i -i
 artikulace [-ty-] ž.
 artikulovat [-ty-]
 Asklepios viz Aeskulap
 Atticus [-ku-], -ca i -ka i Attikus, -ka m.
 autokempink, -ku m.
 avenue [franc. aveny, angl. evinjú] ž. neskl.; Pátá avenue (v New Yorku)
 azoikum, -ka s.
 Aztékové, -ků m. mn.
bBaku neskl. s.; bakuský
 Baku neskl. s.; bakuský
 balkonek [-on- i -ón-], -nku m.
 balonek [-on- i -ón-], -nku m.
 bar, -u m. (dř. jednotka tlaku vzduchu)
 barvínek, -nku m.
 basic [bejzik], -cu [-ku] i -ku m.; programovací jazyk Basic
 batůžek, -žku m.
 biftek, -teku m.
 bílek, -lku m.
 binokulární
 bioakustika [-ty-] ž.
 biskup, -a m.
 bleskurychlý
 bodyček, -čeku m.
 bonbonek [-on- i -ón-], -nku m.
 brambůrek, -rku m. i brambůrka, -y ž.
 bratr, -a m., mn. 1., 5. bratři, 2. bratrů, 3. bratrům atd., vedle toho v určitých významech 1. bratří, 2. bratří, 3. bratřím atd.; čeští bratři i čeští bratří; Bratři v triku (filmové studio)
 bratříci, -ků m. mn. (husitské vojsko)
 briefing [brí-], -gu i brífink, -ku m.
 Britannikus, -ka i Britannicus [-ku-], -ca i -ka m.
 brovnink [-ny-], -ku i browning [brauny-], -gu m.
 bubínek, -nku m.
 bůček, -čku m.
 budíček, -čku i -čka m., jedn. 4. -ček i -čka
 Bukurešť, -šti ž.; bukurešťský
 Bukurešť, -šti ž.; bukurešťský, mn. -šťští
cCacus viz Kakus
 Casablanca [ka-ka], -cy [-ky] i -ky ž., 3., 6. -ce, 4. -cu [-ku] i -ku, 7. -cou [-kou] i -kou; casablanský, mn. -ští
 čelo s.; v čele (např. skupiny)
 červený; Červený kříž; Červená sedma (kabaretní soubor); Červená karkulka (Karkulka, pohádková bytost); Červená kniha ohrožených druhů
 chlebíček, -čku m.
 chlívek, -vku m.
 Chopok, -pku m.
 Cignac [koňak], -cu i -ku m.; cognacký
 čípek, -pku m.
 cirkulace ž.
 cirkulovat
 cirkus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy; cirkus Humberto
 citronek [-on- i -ón-], -nku m.
 článek, -nku m.
 člověk, -a m., jedn. 3., 6. -ku, 5. -če, mn. lidé
 člunek, -nku m.
 Coimbra [kuim-], -y ž.; coimberský
 Cookovy ostrovy [ku-]
 coulomb [kul-], -bu m. (zn. C)
 čtyřlístek, -tku m.
 cůpek, -pku m.
 curriculum vitae [kurikulum víté] (lat.)
 Curtius viz Kurtius
 Cuzco [kusko], -ca i -ka s.
ddabing, -gu i dabink, -ku m.
 dalamánek, -nku m.
 damašek, -šku m. (látka)
 Damašek, -šku m.; damašský
 Damašek, -šku m.; damašský, mn. -šští
 dárek, -rku m.
 děcko, -cka s., mn. 2. -cek, 3. -ckům i -ckám, 6. -ckách, 7. -cky (ale dětský, dětství)
 děkanát, -u m.; Děkanát Právnické fakulty Univerzity Karlovy děkanství s.
 dekret [-kre-], -u m.; Dekret kutnohorský i Kutnohorský dekret
 dielektrikum [dy-e-], -ka s.
 díkůvzdání s.
 diskurz [dy-], -zu m., mn. 1., 4., 7. -zy
 diskurzní [dy-]
 diskuse i diskuze [dy-] ž.
 diskusní i diskuzní [dy-]
 diskutabilní [dy-]
 diskutér [dy-], -a m.
Naposledy hledáno:

ku, varro, biocenóza, ápen, spjat, ósk, epox, tlumící, upichovat, araš

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.