Pravidla českého pravopisu

llék, -u m.
llék, -e m.
 lékárenský
 lékárna, -y ž.; lékárna U Jednorožce apod.
 lékárnička ž., jedn. 3., 6. -čce
 lékárnický
 lékárník, -a m.; lékárnice ž.
 lékařský
 lekce ž.
 leknín, -u m.
 lékopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 lékořice ž.
 lektor, -a m.
 lektorát, -u m.
 lektvar, -u m.
 Podobné:
aAchájové m. mn.; achájský spolek
bbílek, -lku m.
cčasopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Časopis lékařů českých, Časopis Národního muzea
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
ddaleko široko
 dalekohled, -u m.
 daleký
 delta ve spojeních, např. delta-funkce, »-funkce, delta-elektron
 devětsil, -u m.; Devětsil (spolek)
 dialekt [dy-], -u m.
 dialektický [dy-ty-]
 dialektik [dy-ty-], -a m.; dialektička ž.
 dialektika [dy-ty-] ž.
 dialektolog [dy-], -a m.; dialektoložka ž.
 dialektologický [dy-]
 dialektologie [dy-] ž.
 dialektový [dy-]
 dielektrický [dy-e-]
 dielektrikum [dy-e-], -ka s.
 dieselelektrický [dýzl-el-]
 donkichot, -a m. (bláhový snílek); vl. jm. Don Quijote [don kichot], Dona Quijota
 dovléci i dovléct, 1. j. dovleču, 3. mn. dovlečou; rozk. dovleč; příč. dovlekl, dovlečen
 dovlékat i dovlíkat, podst. jm. dovlékání i dovlíkání
 dovléknout i dovlíknout, příč. dovlékl, dovléknul i dovlíkl, dovlíknul
 důlek, -lku m.
 dyslektický [-ty-]
 dyslektik [-ty-], -a m.; dyslektička ž.
eeklekticizmus [-ty-], -izmu i eklekticismus [-ty-zm-], -ismu m.
 eklektický [-ty-]
 eklektik [-ty-], -a m.
 Elektra, -ry ž.
 elektrický
 elektrifikace ž.
 elektřina ž.
 elektrizace ž.
 elektrizační
 elektroanalýza, -y ž.
 elektroda ž.
 elektroencefalograf, -u m.
 elektroforéza, -y ž.
 elektrokardiograf [-dy-], -u m.
 elektrokardiografie [-dy-] ž.
 elektrolyt, -u m.
 elektrolytický [-ty-]
 elektrolýza, -y ž.
 elektrolyzér, -u m.
 elektromagnetický [-ty-]
 elektromotor, -u m.
 elektron, -u m.
 elektronický [-ny-]
 elektronika [-ny-] ž.
 elektronka ž.
 elektronvolt, -u m. (zn. eV)
 elektroosmóza [-ro-os-], -y ž.
 elektroskop, -u m.
 elektrostatický [-ty-]
 elektrotechnický [-ny-]
 elektrotechnika [-ny-] ž.
ffakulta ž.; Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy; Divadelní fakulta Akademie múzických umění; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 flektivní [-ty- i -tý-]
 fotoelektrický [-o-e-]
hharlekýn, -a m.
 harlekynáda ž.
iintelekt, -u m.
 intelektuál, -a m., mn. 4., 7. -y
 intelektualizace ž.
 intelektuální
jjablko s., mn. 2. jablek
 jílek, -lku m.
kklekání s.
 klekánice ž.
 klekat
 klekátko s.
 kleknout, příč. klekl
 klinika [-ny-] ž.; Klinika rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 kolekce ž.
 kolektiv [-ty- i -tý-], -u m.
 kolektivizace [-ty-] ž.
 kolektivní [-ty- i -tý-]
 kolektor, -u m.
 kolektorizace ž.
llilek, -lku m.
mmakromolekula, -y ž.
 maršálek, -lka m.
 Matice ž. (spolek)
 mikroelektronika [-ny-] ž.
 mlékárenství s.
 mlékárna, -y ž.
 mlékařství s.
 mléko s.
 molekula, -y ž.
 molekulární
 molekulový
nnadtitulek [-ty-], -lku m.
 navléci i navléct, 1. j. navleču, 3. mn. navlečou; rozk. navleč; příč. navlekl, navlečen
 navlékat i navlíkat, podst. jm. navlékání i navlíkání
 navléknout i navlíknout, příč. navlékl, navléknul i navlíkl, navlíknul
 nedbalky, -lek ž. pomn.
oobléci i obléct, 1. j. obleču, 3. mn. oblečou; rozk. obleč; příč. oblekl, oblečen
 oblek, -u m.
Naposledy hledáno:

obraní, kdokoliv, lék, hravý, ždyt, sonatina, luší, normand, pyšnej, agrobiologie

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.