Pravidla českého pravopisu

llass="lia2">La Fontaine [lafonten], -na m.; lafontainský [-tenský]
 lass="lia2">La Mancha [-ča], -e ž.; lamančský
 lass="lia2">La Paz, lass="lia2">La P-u m.; lapazský
 lass="lia2">La Plata, lass="lia2">La P-y ž.; laplatský
alass="lia2">a llass="lia2">a [lass="lia2">allass="lia2">a] (frlass="lia2">anc.)
 lass="lia2">Andorra la Vella [velja], A-y la V. ž.; andorrský
llass="lia2">Labe s.; labský
 lass="lia2">Labe, -e s.; labský
 lass="lia2">labilita ž.
 lass="lia2">labilní
 lass="lia2">laborant, -a m.
 lass="lia2">laboratoř, -e ž.
 lass="lia2">laboratorní
 lass="lia2">labourista [lejbrista], -y m.
 lass="lia2">Labrador, -u m.; labradorský
 lass="lia2">labradorit, -u m.
 lass="lia2">labuť, -tě ž.
 lass="lia2">labužnický
 lass="lia2">labužník, -a m.; labužnice ž.
 lass="lia2">labyrint, -u m.
 lass="lia2">lacetka ž.
 lass="lia2">lachtan, -a m.; lass="lia2">lachtaní
 lass="lia2">laciný
 lass="lia2">láčka ž.
 lass="lia2">láčkovci, -vců m. mn.
 lass="lia2">lačnět, 3. mn. lačnějí i lační
 lass="lia2">lad, -u m.; bez lass="lia2">ladu a sklass="lia2">ladu
 lass="lia2">lada, lad s. pomn. (pláně)
 lass="lia2">ladem přísl.
 lass="lia2">ladící (kdo nebo co ladí)
 lass="lia2">ladicí (např. stupnice)
 lass="lia2">Ladislav, -a m.
 lass="lia2">Ladislav, -a m.; lass="lia2">Ladislava, -y ž.
 lass="lia2">ladit, příč. laděn
 lass="lia2">Ladožské jezero
 lass="lia2">lady [lejdy] ž. neskl.
 lass="lia2">Laërtes [-a-e-], -ta m.
 lass="lia2">lafeta ž.
 lass="lia2">Lagos, -u m.; lagoský
 lass="lia2">lágr, -u m. (nespis.)
 lass="lia2">laguna [-gu- i -gú-] ž.
 lass="lia2">Láhaur, -u m.; láhaurský
 lass="lia2">láhev i lahev ž., jedn. 2. láhve i lahve atd., 7. láhví i lahví, mn. 1. láhve i lahve atd.
 lass="lia2">lahodit, podst. jm. lahodění
 lass="lia2">lahůdka ž.
 lass="lia2">lahůdkář, -e m.
 lass="lia2">lahvárenský
 lass="lia2">lahvárna, -y ž.
 lass="lia2">láhvový i lahvový
 lass="lia2">laický
 lass="lia2">laik, -a m.
 lass="lia2">lajka ž.
 lass="lia2">Lajla i Lejla i Leila [lej-], -y ž.
 lass="lia2">lajna ž.
 lass="lia2">lak, -u m.
 lass="lia2">lák, -u m.
 lass="lia2">Lakadivy [-dý-], -div ž. pomn.; lakadivský
 lass="lia2">lákadlo s.
 lass="lia2">lákat, podst. jm. lákání
 lass="lia2">lákavý
 lass="lia2">Lake Placid [leik plesid], L. P-u m. i neskl. s.; lakeplacidský
 lass="lia2">Lakedaimon, -onu m., dn. Sparta; Lakedaimoňané, lakedaimonský
 lass="lia2">lakmus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 lass="lia2">lakomec, -mce m.
 lass="lia2">lakomý; lakomě
 lass="lia2">lakonický [-ny-]
 lass="lia2">Lakonie [-kó-], -ie ž.; lakonský; lakonická mluva
 lass="lia2">lakotit, podst. jm. lakocení i lakotění
 lass="lia2">lakotný
 lass="lia2">lakros, -u m.
 lass="lia2">laktace ž.
 lass="lia2">Laktancius i Lactantius [-k-ci-], -ia m.
 lass="lia2">laktóza, -y ž.
 lass="lia2">lakýrnický
 lass="lia2">lakýrnictví s.
 lass="lia2">lakýrník, -a m.; lakýrnice ž.
 lass="lia2">lalok, -u m.
 lass="lia2">lalůček, -čku m.
 lass="lia2">lama, -y m. (tibetský kněz)
 lass="lia2">lama, -y ž. (zvíře); la
 lass="lia2">lamač, -e m.
 lass="lia2">lamačský, mn. -čští
 lass="lia2">Lamanšský průliv (La Manche [la manšl])
 lass="lia2">Lamanšský průliv (La Manche [lamanš])
 lass="lia2">lámat, 1. j. lámu, 3. mn. lámou; rozk. lam i lámej, lamme i lámejme; podst. jm. lámání
 lass="lia2">Lambaréné [-réne] neskl. s.; lambarénský
 lass="lia2">la s. neskl.
 lass="lia2">lamela, -y ž.
 lass="lia2">laminace ž.
 lass="lia2">laminární
 lass="lia2">laminát, -u m.
 lass="lia2">lampa, -y ž.
 lass="lia2">lampář, -e m.
 lass="lia2">lampas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 lass="lia2">lampion [-on i -ón], -u m.
 lass="lia2">lampionek [-on- i -ón-], -nku m.
 lass="lia2">lampionkový [-on- i -ón-]
 lass="lia2">lampionový [-on- i -ón-]
 lass="lia2">laň, -ně ž.; la
 lass="lia2">lán, -u m.
 Lan-čou neskl. s.; lančouský
 lass="lia2">Lancaster [lenkestr], -u m.; lancasterský
 lass="lia2">lanceta ž.
 lass="lia2">lančmít i lunchmeat [lass="lia2">lančmít], -u m.
 lass="lia2">langusta ž.
 lass="lia2">laňka ž.; laňčí
 Podobné:
alass="lia2">a posteriori [á -órí] (llass="lia2">at.)
 lass="lia2">a priori [á -órí] (llass="lia2">at.)
 lass="lia2">Achilles, -lla i Achilleus, -llea m.; Achillova pata
 lass="lia2">Achillova pata, lass="lia2">Achillova šlacha
 lass="lia2">ad absurdum (lat.)
 lass="lia2">ad acta [akta] (lat.)
 lass="lia2">ad hoc [hók] (lat.)
 lass="lia2">ad infinitum [-ný-] (lat.)
 lass="lia2">ad usum [úzum] (lat.)
 lass="lia2">Adéla, -y ž.
 lass="lia2">Adelaida [-aj-], -y ž.
 lass="lia2">Adelaide [edelid], -du m.; adelaidský
 lass="lia2">Aeneida [é-] i Aeneis [é-], -idy ž. (název básnické skladby)
 lass="lia2">aeroplán [a-e-], -u m.
 lass="lia2">Aeskulap [é-] i Eskulap, -pa, řec. Asklepois, -pia m.
 lass="lia2">Agathokles, -kla i -klea m.
 lass="lia2">Agricola [-ko-] i Agrikola, -ly m.
 lass="lia2">Aischylos, -la m.
 lass="lia2">aklamace ž.
 lass="lia2">akrylát, -u m.
 lass="lia2">akumulace ž.
 lass="lia2">akumulátor, -u m.
 lass="lia2">akvabela, -y ž.
 lass="lia2">Alabama, -y ž.; alabamský
 lass="lia2">Alan, -a m.; lass="lia2">Alana, -y ž.
 lass="lia2">Alexandreida i Alexandreis, -idy ž. (název básnické skladby)
 lass="lia2">alias (lat.)
 lass="lia2">Alláh, -a m.
 lass="lia2">allegro; Allegro (název části hudební skladby)
 lass="lia2">alveolára ž.
 lass="lia2">ambaláž, -e ž.
 lass="lia2">ambulance ž.
 lass="lia2">ambulanční
 lass="lia2">ambulantní
 lass="lia2">ambulatorium [-to- i -tó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 lass="lia2">ambulatorní
 lass="lia2">amor, -a m. (symbol lásky); Amor (v mytologii)
 lass="lia2">amyláza, -y ž.
 lass="lia2">Anabela, -y ž.
 lass="lia2">Anatol, -a m.; lass="lia2">Anatola, -y i lass="lia2">Anatolie, -e ž.
 lass="lia2">Anděla, -y ž.
 lass="lia2">Androklos, -kla i Androkles, -kla i -klea m.
 lass="lia2">Anežka ž.; Anežský klášter (v Praze)
 lass="lia2">Angola, -y ž.; Angolská lidová republika; lass="lia2">Angolan m.; angolský
 lass="lia2">Anguilla [engvila], -y ž.; anguillský
 lass="lia2">anihilace [-ny-] ž.
 lass="lia2">antiklinála [-ty-], -y ž.
 lass="lia2">apelativní [-ty- i -tý-]
 lass="lia2">apelativum [-ty- i -tý-], -va s.
 lass="lia2">Apelles, -lla m.
 lass="lia2">aplaudovat
 lass="lia2">aplaus, -su [-zu] m.
 lass="lia2">Arabela, -y ž.
 lass="lia2">Argos, lat. Argus, -ga m. (stážce)
 lass="lia2">Aristeides, lat. Aristides, -da m.
 lass="lia2">Aristoteles, -la m.; aristotelský i aristotelovský
 lass="lia2">Aristoteles, -la m.; aristotelský i aristotelovský
 lass="lia2">artikulace [-ty-] ž.
 lass="lia2">asimilace ž.
 lass="lia2">Askanios, lat. Ascanius [-ká-], -nia m.
 lass="lia2">Asklepios viz Aeskulap
 lass="lia2">Asýrie, lat. Assyria, -ie ž.; Asyřané, asyrský
 lass="lia2">Atalanta, -ty i Atalante [-é], -ty i neskl. ž.
 lass="lia2">Athéna, -ny ž.; Pallas lass="lia2">Athéna, Pallady Athény i Pallas Athény
 lass="lia2">Atila [-ty-], -y m.
 lass="lia2">Atlantida i Atlantis, -idy ž.
 lass="lia2">Atlantský oceán
 lass="lia2">Atlantský oceán
 lass="lia2">Atlas, -anta i -se i Atlant, -anta m. (Titán); atlantský
 lass="lia2">Atlas, -su m. (pohoří); atlaský
 lass="lia2">Atlas, -u m. (pohoří); atlaský, mn. -ští
 lass="lia2">atlas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 lass="lia2">Atlas, -u m.; atlaský
 lass="lia2">Attalos, -la m.; Attalovci, Attalova stoa
 lass="lia2">august, -a m. (šašek, klaun); vl. jm. August
 lass="lia2">aula, -y ž., mn. 2. aul
 lass="lia2">aureola, -y ž.
 lass="lia2">Austrálie ž.; Australan, -a i Australec, -lce m.; australský
 lass="lia2">Austrálie, -e ž.; Australan i Australec m.; australský
 lass="lia2">austroslavizmus, -izmu i austroslavismus [-zm-], -ismu m.
 lass="lia2">autokláv, -u m.
 lass="lia2">azylant, -a m.
 lass="lia2">azylant, -a m.u
 lass="lia2">azylantský, mn. -tští
blass="lia2">bagatela, -y ž.
 lass="lia2">bakalář, -e m. (zkr. Bc.)
 lass="lia2">Bakchus, lat. Bacchus [-kch-], -cha i -chuse m.; bakchické slavnosti
 lass="lia2">baklažán i patlažán, -u m.
 lass="lia2">balada ž.
 lass="lia2">baladický [-dy-]
 lass="lia2">balalajka ž.
 lass="lia2">balancovat
 lass="lia2">balast, -u m.
 lass="lia2">Balaton, -u m.; balatonský
 lass="lia2">Balaton, -u m.; balatonský; Blatenské jezero
 lass="lia2">Bangladéš, -e m.; lass="lia2">Bangladéšan, -a m.; bangladéšský, mn. -šští
 lass="lia2">Bangladéš, -e m.; lass="lia2">Bangladéšská lidová republika; lass="lia2">Bangladéšan m.; bangladéšský
 lass="lia2">bar, -u m. (dř. jednotka tlaku vzduchu)
 lass="lia2">barkarola, -y ž.
 lass="lia2">bastila [-ty-], -y ž. (vězení); Bastila (v Paříži)
Naposledy hledáno:

častěji, la, nazad, odškodnit, rehma, kbelí, pohostinný, ldenn, erzální, zdelavat

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.