Pravidla českého pravopisu

llass="lia2">Las Vegas neskl. s.; lasvegaský
llass="lia2">lascivní [-ci- i -cí-]
 lass="lia2">laser [lejzr], -u m.
 lass="lia2">lasice ž.; lasičí
 lass="lia2">lasička ž., jedn. 3., 6. -čce; lasiččí
 lass="lia2">láska ž.
 lass="lia2">laskomina ž., zprav. mn. laskominy, -in
 lass="lia2">laskonka ž.
 lass="lia2">láskyplný
 lass="lia2">laso s.
 lass="lia2">lastex, -u m.
 lass="lia2">lastura [-tu- i -tú-] ž.
 lass="lia2">lasturnatka ž.
 Podobné:
alass="lia2">amor, -a m. (symbol lásky); Amor (v mytologii)
 lass="lia2">Athéna, -ny ž.; Pallas lass="lia2">Athéna, Pallady Athény i Pallas Athény
 lass="lia2">Atlas, -anta i -se i Atlant, -anta m. (Titán); atlantský
 lass="lia2">Atlas, -su m. (pohoří); atlas
 lass="lia2">Atlas, -u m. (pohoří); atlaský, mn. -ští
 lass="lia2">atlas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 lass="lia2">Atlas, -u m.; atlas
blass="lia2">balast, -u m.
 lass="lia2">bělásek, -ska m.
 lass="lia2">bělovlasý
 lass="lia2">bezvlasý
 lass="lia2">blasfemický
 lass="lia2">blasfemie [-fe- i -fé-] ž., mn. 2. -mií
class="lia2">černovlasý
dlass="lia2">Dallas, -u m.; dallas
 lass="lia2">deklasovat [-so-]
 lass="lia2">departement [departmán], -u m. (franc. oblast)
 lass="lia2">duglaska ž.
 lass="lia2">dvojhláska ž.
elass="lia2">elastický [-ty-]
glass="lia2">galvanoplastika [-ty-] ž.
 lass="lia2">Glasgow [glázgou], -a m. i neskl. s.; glasgowský
hlass="lia2">halas, -u m.
 lass="lia2">Helada i Hellas, -ady ž.; heladský i helladský
 lass="lia2">Hellas viz Helada
 lass="lia2">hlas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 lass="lia2">hlásat, podst. jm. hlásání
 lass="lia2">hlasatel, -e m., 1. -é, 7. -i
 lass="lia2">hlásič, -e m.
 lass="lia2">hlásit, rozk. hlas; příč. hlášen; podst. jm. hlášení
 lass="lia2">hlasitý
 lass="lia2">hlasivky, -vek ž.
 lass="lia2">hláska ž.
 lass="lia2">hláskosloví s.
 lass="lia2">hlas (hlasitý)
 lass="lia2">hlásný m. (ponocný) i příd. jm.
jlass="lia2">jednohlas
 lass="lia2">jednohlasý
 lass="lia2">jeho zájm. přivlastňovací neskl. k on, ono
 lass="lia2">její zájm. přivlastňovací k ona, 2. lass="lia2">jejího, lass="lia2">jejímu atd., mn. 2., 6. lass="lia2">jejích, 3. lass="lia2">jejím, 7. lass="lia2">jejími
 lass="lia2">jejich zájm. přivlastňovací neskl. k oni, ony, ona
klass="lia2">k, lass="lia2">ke předložlass="lia2">ka; lass="lia2">ku v nělass="lia2">kolilass="lia2">ka případech před souhláslass="lia2">kou p: lass="lia2">ku Praze, lass="lia2">ku pomoci, lass="lia2">ku prospěchu aj.; jedna lass="lia2">ku dvěma apod.; v názvech ulic: ulice K Ďáblicům; ulice K Větrolamu
 lass="lia2">klas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 lass="lia2">klasicizmus, -izmu i klasicismus [-zm-], -ismu m.
 lass="lia2">klasický
 lass="lia2">klasifikace ž.
 lass="lia2">klasik, -a m.
 lass="lia2">klasika ž.
 lass="lia2">klást, 1. j. kladu; rozk. klaď; příč. kladl, kladen
 lass="lia2">klastr, -u m.
 lass="lia2">knihkupectví s.; lass="lia2">knihkupectví U Zlatého klasu
 lass="lia2">ku předložka v některých ustálených případech před souhláskou p: lass="lia2">ku Praze, lass="lia2">ku pomoci, lass="lia2">ku prospěchu aj.; jedna lass="lia2">ku dvěma apod.
llass="lia2">Laplaceova [laplasova] rovnice
 lass="lia2">Lesbos, -bu m.; lesboský; lesbická láska
 lass="lia2">leukoplast, -i ž.
 lži- ve složeninách, např. lžiumění, lživlastenecký
mlass="lia2">Malalas, -la m.
 lass="lia2">melasa, -y ž.
 lass="lia2">mesiáš, -e m. (vykupitel, hlasatel myšlenky apod.); vl. jm. Mesiáš
 lass="lia2">metablastém, -u m.
 lass="lia2">mlasknout, příč. mlaskl i mlasknul
nlass="lia2">nahlas přísl.
 lass="lia2">naklást, 1. j. nakladu; rozk. naklaď; příč. nakladl, nakladen
 lass="lia2">náplast, -i ž.
 lass="lia2">náplasťový
 lass="lia2">navlas přísl. (docela, např. lass="lia2">navlas stejný)
 lass="lia2">neoklasicizmus, -izmu i neoklasicismus [-zm-], -ismu m.
olass="lia2">oblast, -i ž., mn. 1., 4. -ti, 3. -tem, 6. -tech, 7. -tmi
 lass="lia2">oblastní
 lass="lia2">odhlásit, rozk. odhlas; příč. odhlášen
 lass="lia2">ohlas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 lass="lia2">ohlásit, rozk. ohlas; příč. ohlášen
 lass="lia2">oleoplast, -u m.
plass="lia2">Pallas Athéna viz Athéna
 lass="lia2">pilastr, -u m.
 lass="lia2">plást, -u m.
 lass="lia2">plast, -u m.
 lass="lia2">plastbeton, -u m.
 lass="lia2">plastelína ž.
 lass="lia2">plástev, -stve ž.
 lass="lia2">plastický [-ty-]
 lass="lia2">plastifikátor [-ty-], -u m.
 lass="lia2">plastik [-ty-], -u m.
 lass="lia2">plastika [-ty-] ž.
 lass="lia2">plástový (k plást)
 lass="lia2">plastový (k plast)
 lass="lia2">Plasy, Plas i -ů m. pomn., 3. -ům, 6. -ích i -ech, 7. -y; plaský, mn. plaští
 lass="lia2">Plasy, Plas i -ů m. pomn.; plas
 lass="lia2">Platon, -ona m.; platonský dialog, platonická láska
 lass="lia2">platonický [-ny-] (např. láska)
 lass="lia2">plavovlasý
 lass="lia2">prales, -a m., mn. 1., 4., 7. -y; Boubínský lass="lia2">prales, lass="lia2">prales Jizera (chráněné oblasti)
 lass="lia2">přihlásit, rozk. přihlas; příč. přihlášen
 lass="lia2">přívlastek, -tku m.
 lass="lia2">přízvukovat (klást přízvuk)
 lass="lia2">přizvukovat (souhlasit)
 lass="lia2">prohlásit, rozk. prohlas; příč. prohlášen
 lass="lia2">protoplast, -u m.
 lass="lia2">pseudoklasicistický [-ty-]
rlass="lia2">rozhlas, -u m.; Český lass="lia2">rozhlas (organizace)
Naposledy hledáno:

příměs, las, nacistický, od, vítěz, zkopat, výsknout, spjat, rozšplíchnout, sibyla

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.