Pravidla českého pravopisu

lLe Havre [l(e)ávr], Le H-ru m.; lehavreský
 Le Havre [leávr i lávr], -u m.; lehavreský
lLea ž., 2. Ley, 3., 6. Lei i Lee
 Lea, Ley, 3.p. Lee i Lei ž.
 leader [lídr] i lídr, -a m.
 Lear [lír], -ra m. (postava ze hry)
 leasing [lízi-], -gu m.
 lebeční
 lebka ž.
 leč i léč, -e ž.
 leč spojka
 léčba, -y ž., mn. 2. -čeb
 lecco, leccos, leckdo, leckterý zájm.
 léčebna, -y ž.
 léčebně-výchovný (např. pracoviště)
 léčebný
 lechtat
 léčit, rozk. leč i léči
 léčitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 lecitin [-ty- i -tý-], -u m.
 léčivo s.
 lecjak, leckdy apod.
 léčka ž.
 lečo s.
 led, -u m.
 ledabylý; ledabyle
 ledaco, ledacos, ledakdo, ledakdos, ledajaký, ledakterý zájm.
 ledajak, ledakde apod.
 ledař, -e m.
 ledárna, -y ž.
 ledasco, ledaskdo zájm.
 ledasjak, ledaskde apod.
 ledaže spojka
 ledek, -dku m.
 leden, -dna m.
 ledňáček, -čka m.
 lední
 lednice ž.
 lednička ž., jedn. 3., 6. -čce
 ledoborec, -rce m., jedn. 4. -rec i -rce, mn. 1. -rce i -rci
 ledovcový
 ledovec, -vce m.
 ledový
 ledví s.
 ledvina ž.
 ledvinný
 ledvinový
 Leeds [líc], -u m.; leedský
 léga, -y ž., jedn. 3., 6. -ze
 legace ž.
 legační
 legalizace ž.
 legalizační
 legalizovat
 legální
 legát, -a m.
 legato [-gá-]
 legenda ž.; Legenda o svatém Prokopu (název veršované skladby)
 legie ž., mn. 2. -gií
 legionář, -e m.
 legislativa [-ty- i -tý-], -y ž.
 legislativní [-ty- i -tý-]
 legitimace [-ty-] ž.
 legitimní [-ty-]; legitimně
 legitimovat [-ty-] (se)
 legovat, podst. jm. legování
 legrace ž.
 leguán, -a m.
 lehat (si), podst. jm. lehání
 léhat i líhat, podst. jm. léhání i líhání
 lehátko s.
 lehce, lehko, 2. st. lehčeji
 lehkomyslný
 lehkovážný
 lehkověrný
 lehký, mn. lehcí, 2. st. lehčí
 lehnout (si), příč. lehl (si)
 lei [lej] m. neskl. (jednotka rumunské měny)
 Leiden [lej-], -u m.; leidenský
 leidenská [lej- i laj-] láhev
 leitmotiv [lajt-ty- i lajt-tý-], -u m.
 lejsek, -ska m.
 lék, -u m.
 lékař, -e m.
 lékárenský
 lékárna, -y ž.; lékárna U Jednorožce apod.
 lékárnička ž., jedn. 3., 6. -čce
 lékárnický
 lékárník, -a m.; lékárnice ž.
 lékařský
 lekce ž.
 leknín, -u m.
 lékopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 lékořice ž.
 lektor, -a m.
 lektorát, -u m.
 lektvar, -u m.
 lem, lemu m.
 lemma, -atu s. i -y ž.
 Lemnos, -nu m.; lemnoský
 lemur, -a m.
 len, lnu m.
 Podobné:
aabych, abys (ale aby ses nebál, aby sis vzal atp.), aby; mn. abychom, abyste, aby
 accelerando [ače-]
 acetylen [-le- i -lé-], -u m.
 Achájové m. mn.; achájský spolek
 Achilles, -lla i Achilleus, -llea m.; Achillova pata
 adolescence ž.
 adolescenční
 adolescent, -a m.
 Aeskulap [é-] i Eskulap, -pa, řec. Asklepois, -pia m.
 Agathokles, -kla i -klea m.
 akcelerace ž.
 akciový; akciová společnost (zkr. a. s.)
 akciový; akciová společnost (zkr. a. s.)
 Akropol(e) i Akropolis, -le ž.; akropolský
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 Akvileia i Aquileia [-kvi-], -eie ž.; akvilejský i aquilejský
 Albertville [albervil i albertvil], -llu m. i neskl. s.; albertvillský
 alegoricko-symbolický (např. román)
 alegorický
 alegorie ž.
 alegorizace ž.
 alegorizovat
 alej, -e ž.; alej Svobody
 aleluja citosl. i s. neskl.
 Alena, -y ž.
 alergen [-ge- i -gé-], -u m.
 alergický
 alergie ž., mn. 2. -gií
 alergik, -a m.; alergička ž.
 Aleš, Aleše i Alše m.
 Aleš, Aleše i Alše m.; Aleška, -y ž.
 alespoň, aspoň část.
 Aleuty, Aleut ž. pomn.; aleutský
 Alexandr i Alexandros i Alexander, -dra m.
 Alexandr, -a m.
 Alexandr, -a m.; Alexandra, -y ž.
 Alexandreida i Alexandreis, -idy ž. (název básnické skladby)
 Alexandrie ž.; alexandrijský
 Alexandrie, -e ž.; alexandrijský
 Alexandrie, -ie řec. Alexandreia, -eie ž.; alexandrijský i alexandrejský
 alexandrin [-ri- i -rí-], -u m.
 alexandrinský [-ri- i -rí-]
 Alexej, -e m.
 allegretto
 allegro; Allegro (název části hudební skladby)
 amabile [-má-]
 ambivalence ž.
 ambivalentní
 amoleta i omeleta ž.
 ampule ž., mn. 2. -lí
 amulet, -u m.
 Androklos, -kla i Androkles, -kla i -klea m.
 Apelles, -lla m.
 apokalypsa, -y ž.; Apokalypsa (část bible)
 Apolena, -y ž.
 Apuleius, -leia m.
 Aquileia viz Akvileia
 Aristoteles, -la m.; aristotelský i aristotelovský
 Aristoteles, -la m.; aristotelský i aristotelovský
 Arleta, -y ž.
 arterioskleróza, -y ž.
 artilerie [-tyle- i -tylé-] ž.
 Asklepiades [-lé-], -da m.; Asklepiadův i asklepiadský verš, Asklepiadovy strofy
 Asklepieion [-lé-], -pieia s.
 Asklepios viz Aeskulap
 aspoň, alespoň část.
 atd. (a tak dále)
 ateroskleróza, -y ž.
 atlet, -a m.
 atletický [-ty-]
 atletika [-ty-] ž.
 Augeias, -geia i Augiáš, -še m.; Augiášův chlév
 Augiášův chlév
 Austrálie ž.; Australan, -a i Australec, -lce m.; australský
 Austrálie, -e ž.; Australan i Australec m.; australský
 azulen [-le- i -lé-], -u m.
bbabí (např. léto)
 Bahamy, Baham ž. pomn.; Bahamské společenství; Bahamec m.; bahamský
 Baleáry, Baleár ž. pomn.; baleárský
 balerína ž.
 baletka ž.
 barvosle
 Basilej [-zi-], -e ž.; basilejský
 batole, -ete s., mn. 1., 4. -ata
 lehrad, -u m.; bělehradský
 lehrad, -u m.; bělehradský, mn. -dští
 let (se), 3. mn.lejí (se) i bělí (se); příč. bělel (se)
 beletrie ž.
 beletrista, -y m.
 beletristický [-ty-]
 beletrizovat
 Bellerofon, -ona i -onta i Bellerofontes, -onta m.
 belvedér, -u m. (letohrádek); Belvedér (např. na Pražském hradě)
 benevolence ž.
 benevolentní
 berle, -e i berla, -y ž. (podpěra při chůzi)
 beseda ž.; Česká beseda, Moravská beseda (tance); Beseda brněnská, Měšťanská beseda, Umělecká beseda (spolky)
 bestseler i bestseller [-se-], -eru m.
 betlém, -a i -u m. (jesličky); Betlém, -a m. (město)
 Betlém, -a m.; betlémský
Naposledy hledáno:

le, zbrousit, salicin, otevřít, air, iun, navinout, cholesterol, ydž, smyrénský

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.