Pravidla českého pravopisu

lloajalita ž.
 loajální
 lob, -u m.
 lobbista, -y m.
 lobbista, -y m.
 lobbovat (k lobby)
 lobbovat (k lobby)
 lobby neskl. s. i ž.
 lobelin [-li- i -lí-], -u m.
 lobelka ž.
 Lobkovice, -ic ž. pomn., 3. -cím i -cům, 6. -cích, 7. -cemi; lobkovický, mn. -čtí
 Lobkovice, -ic ž. pomn.; lobkovický
 lobovat (sport. hrát, zahrát míč lobem)
 lobovat (sport. hrát, zahrát míč lobem)
 Locarno [-ka-], -a s.; locarnský
 locika ž.
 loco citato [-kó -tátó] (lat.)
 loco [-kó] přísl. (lat.)
 loď, -di i -dě ž., mn. 1., 4. -di i -dě, 3. -dím, 6. -dích, 7. -děmi i -ďmi
 loďař, -e m.
 loďařství s.
 loden, -u m.
 loděnice ž.
 lodivod, -a m.
 loďka ž.
 lodní
 lodnický
 lodník, -a m.
 lodyha ž.
 Lo, -e ž.; lodžský
 Lo, -e ž.; lodžský, mn. lodžští
 lodžie ž., mn. 2. -džií
 logaritmický
 logaritmus, -mu m. (zn. log i lg)
 logatom, -u m.
 logicizmus, -izmu i logicismus [-zm-], -ismu m.
 logický
 logika ž.
 logistický [-ty-]
 logistika [-ty-] ž.
 logoped [-pe- i -pé-], -a m.
 logopedický [-dy-]
 logopedie [-dy-] ž.
 Loira [loá-] ž.; loirský
 Loira [loá-], -y ž.; loirský
 lojový
 lokace ž.
 lokaj, -e m.
 lokál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 lokalita ž.
 lokalizovat
 lokálka ž.
 lokální
 loket, -kte i -ktu m., jedn. 3., 6. -kti i -ktu, 6. též -ktě, mn. 1., 4. -kty, 2. -ktů (část ruky)
 loket, -kte i -ktu m., mn. 1., 4. lokte, 2. loktů i loket (míra)
 Loket, -kte i -ktu m.; loketský
 lokomoce ž.
 lokomotiva [-ty- i -tý-], -y ž.
 lokomotivní [-ty- i -tý-]
 lokus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 lom, -u m.
 Lombardie [-dy-], -e ž.; Lombarďan m.; lombardský
 Lo neskl. s.; loméský
 lomikámen, -kamene i -kamenu m.
 lomit, rozk. lom, lomme
 Lomnice nad Lužnicí, L-e nad L. ž.; (lužnicko)lomnický
 Lomnický štít
 lomný
 lomoz i hlomoz, -u m.
 Londonderry [landenderi] neskl. s.; londonderrský
 Londýn, -a m.; londýnský
 Londýn, -a m.; londýnský
 Long Beach [bíč] neskl. s.; longbeachský
 Long Island [ajlend], L. I-u m.; longislandský
 loni i vloni přísl.
 loňský
 lonže ž.
 lopatka ž.
 lopink, -ku m.
 lopuch, -u m.
 lord, -a m.
 lordóza, -y ž.
 loreta ž. (kaple); Loreta (na Hradčanech)
 loretánský; loretánské zvonky
 Loreto, -a s.; loretský
 Lorna, -y ž.
 lorňon, -u m.
 Los Angeles [endželis i endžilis] s. neskl.; losangeleský, mn. -leští
 Los Angeles [endželis i endžili] neskl. s.; losangeleský
 los, -a m., mn. 4., 7. -y (zvíře); losí
 los, -u m., mn. 1., 4., 7. -y (cenný papír)
 losos, -a m., mn. 4., 7. -y; lososí
 losovat
 Lota, -y ž.
 Lotar i Lothar [-ta-], -a m.
 loterie [-te- i -té-] ž., mn. 2. -rií
 loterní
 lotion [losjon franc. i loušn angl.], -u m.
 loto s.
 lotos, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Podobné:
aAbsolón i Absolon, -a m.
 Absolón i Absolon, -a m.
 acetylcelulóza, -y ž.
 Achilles, -lla i Achilleus, -llea m.; Achillova pata
 Achillova pata, Achillova šlacha
 aglomerace ž.
 aglomerát, -u m.
 agrobiologický
 agrobiologie ž.
 Aiolo i Eolo m.mn.; aiolský i eolský
 Aischylos, -la m.
 akrylo
 alkaloid, -u m.
 alobal, -u m.
 aloe [-o-e] ž. i s. neskl.
 alogický
 alogizmus, -izmu i alogismus [-zm-], -ismu m.
 Alois [-oj-] i Alojz, -e [-ze] i -a [-za] m.; Aloisie [-ojzi-] i Alojzie, -e ž.
 Alois, -se [-ze] i -sa [-za] i Alojz, -e i -a m.; Aloisie [-zi-] i Alojzie ž.
 alotropie ž.
 amor, -a m. (symbol lásky); Amor (v mytologii)
 analogický
 analogie ž., mn. 2. -gií
 analogově-číslicový (např. převodník)
 analogový (např. počítač)
 anatomicko-fyziologický (např. znak)
 Androklos, -kla i Androkles, -kla i -klea m.
 anesteziolog, -a m.; anestezioložka ž.
 anesteziologie ž.
 anglo-americký i anglicko-americký (např. válka)
 angloamerický (např. literatura)
 anglosaský, mn. -saští
 anhydrid, -u m. (chemická sloučenina)
 anticyklona [-ty-on- i -ty-ón-] ž.
 antilopa [-ty-], -y ž.; antilo
 antologie ž., mn. 2. -gií
 antropolog, -a m.; antropoložka ž.
 antropologický
 antropologie ž.
 anulovat
 apelovat
 Apeninský poloostrov [-ny-]
 Apeniny [-ny-], -nin ž. pomn.; apeninský; Apeninský [-ny-] poloostrov
 Apollon, -ona i Apollo, -ona m.; apollonský půvab
 Apollonios [-ló], -nia m.
 apologetický [-ty-]
 apologie ž.
 Arabský poloostrov
 archeolog, -a m.; archeoložka ž.
 archeologický
 archeologie ž.
 Archilochos, -cha m.; Archilochova strofa
 Aristoteles, -la m.; aristotelský i aristotelovský
 Aristoteles, -la m.; aristotelský i aristotelovský
 artikulovat [-ty-]
 asimilovat
 astrolog, -a m.
 astrologický
 astrologie ž.
 Attalos, -la m.; Attalovci, Attalova stoa
 autosalon [-on i -ón], -u m.
 axiologie ž.
 azylo
bbabylon [-on i -ón], -u m. (zmatek); Babylon (starověké asijské město)
 Babylon, -u m. (v Čechách); babylonský
 Babylon, -u m.; babylonský
 babylonská [-on- i -ón-] věž
 bacilonosič, -e m.
 bájeslo s.
 bakteriolog, -a m.; bakterioložka ž.
 bakteriologický
 bakteriologie ž.
 Balkán, -u m.; balkánský; Balkánský poloostrov i poloostrov Balkánský
 Balkánský poloostrov
 balneologický
 balneologie ž.
 balon [-on i -ón], -u m.
 balonek [-on- i -ón-], -nku m.
 balonkový [-on- i -ón-]
 balonový [-on- i -ón-]
 Baltoslované, -ů m. mn.
 baltoslovanský
 Barcelona ž.; barcelonský
 Barcelona, -y ž.; barcolonský
 Bartoloměj, -e m.
 bartolomějská noc
 bednicí (sloužící k bednění)
 Belgie ž.; Belgické království; Belgičan, -a m.; belgický, mn. -čtí
 Belgie, -e ž.; Belgické království; Belgičan m.; belgický
 bělidlo s.; Staré bělidlo
 Belo Horizonte [belorizonty] neskl. s.; belohorizontský
 logvardějec, -jce m.
 lohorský; bělohorská bitva (viz § 68)
 lorusko, -a s.; Běloruská republika; Bělorus m.; běloruský
 lorusko, -a s.; Bělorus, -a m.; běloruský, mn. -ruští
 lovlasý
 berla, -y ž. (žezlo)
 bezpodílo
 Bhútán, -u m.; Bhútánské království; Bhútáňan i Bhútánec m.; bhútánský
 biatlon, -u m.
Naposledy hledáno:

lo, podpis, řídící, eli, dezertn, ihazovat, usměvavý, říží, tehdejší,

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.