Pravidla českého pravopisu

llov, -u m.
lLov, -ně ž.; lovaňský
 lovčí, -ho m.
 Lovosice, -ic ž. pomn.; lovosický
 Podobné:
aAchilles, -lla i Achilleus, -llea m.; Achillova pata
 Achillova pata, Achillova šlacha
 Aiolové i Eolové m.mn.; aiolský i eolský
 akrylový
 anulovat
 apelovat
 Aristoteles, -la m.; aristotelský i aristotelovský
 Aristoteles, -la m.; aristotelský i aristotelovský
 artikulovat [-ty-]
 asimilovat
 Attalos, -la m.; Attalovci, Attalova stoa
 azylový
bbájesloví s.
 Baltoslované, -ů m. mn.
 baltoslovanský
 Belgie ž.; Belgické království; Belgičan, -a m.; belgický, mn. -čtí
 Belgie, -e ž.; Belgické království; Belgičan m.; belgický
 lovlasý
 bezpodílový
 Bhútán, -u m.; Bhútánské království; Bhútáňan i Bhútánec m.; bhútánský
 Boolova i Booleova [búlo-] algebra
 bungalov, -u m.
cčechoslovakizmus, -izmu i čechoslovakismus [-zm-], -ismu m.
 cena ž.; Nobelova cena; Cena Egona Hostovského; Velká cena Prahy (v odbíjené apod.)
 česko-ruský (např. slovník)
 Československo, -a s.; Česká a Slovenská Federativní Republika (dř.)
 československý; Československá republika, Československo (dř.)
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 cesta ž.; Královská cesta (v Praze)
 chorálový
 cihlový
 Čínská zeď, Velká čínská zeď (hist. stavba); čínská zeď (izolování od ostatního světa)
 církevněslovanský (např. jazyk)
 cirkulovat
 číslov, -e m.
 číslovačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 číslovat
 číslovka ž.
 citoslovce s.
 cizelovat
 člověk, -a m., jedn. 3., 6. -ku, 5. -če, mn. lidé
 cyklový (k cyklus)
dDánsko s.; Dánské království; Dán, -a m.; dánský
 Dánsko, -a s.; Dánské království; Dán m.; dánský
 datlovník, -u m.
 defilovat
 děkanát, -u m.; Děkanát Právnické fakulty Univerzity Karlovy děkanství s.
 demolovat
 destilovat [-ty-]
 dieselový [dýzl-]
 doosídlovat i doosidlovat
 doslova přísl.
 doslov
 draslový
 driblovat
 držgrešle, -e m., mn. 1. -lové, 2. -lů atd., 7. -li, i ž., mn. 1. -le, 2. -lí atd., 7. -emi
 dublovat
 dvojpólový i dvoupólový
 Dvůr Králové nad Labem, Dvora K-é n. L.m.; královédvorský
 Dvůr Králové nad Labem, Dvora Králové n. L. m.; královédvorský
ee-mailovat [ímejl-]
 e-mailovat [ímejl-]
 e-mailový [ímejl-]
 e-mailový [ímejl-]
 Eiffelova [efel- i ajfel-] věž
 Emauzský klášter (v Praze Na Slovanech)
 Eolové viz Aiolové
 excelovat
ffakulta ž.; Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy; Divadelní fakulta Akademie múzických umění; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 fámulus, -la m., mn. 1. -lové, 4., 7. -ly
 fenomén, -a m. (vynikající člověk)
 festival [-ty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Dvacátý mezinárodní filmový festival v Karlových Varech
 fialový
 fidlovačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 filozofický; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 finálový
 fotbalový
gGalie, lat. Gallia, -ie ž.; Galové, galský
hhalový (např. sporty)
 Handlová, -é ž.; handlovský
 hegelovec, -e m.
 Herakles, -kla i -klea i Herkules, -la m.; heraklovský, herakleovský, herkulovský
 herkules, -la m. (silák); Herkules (v mytologii); herkuleský; herkulovský
 hláskosloví s.
 hoblovka ž.
 hotel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; hotel Slovan; hotel Zlatá husa, hotel U Modré hvězdy
 Hradec Králové, H-dce K-é m.; královéhradecký
 Hradec Králové, Hradce Králové m.; královéhradecký, mn. -čtí
 hudbymilov
iinteligentní (např. člověk)
 izolovat
jjagellonský i jagellovský
 jalovec, -vce m.
 jalovět, 3. mn. jalovějí i jaloví
 jalovice ž.
 Jaslovské Bohunice, J-ých B-ic ž. pomn.
 jedloví s.
 jedlový (k jedle)
 jednopólový
 loviště, -iště s., mn. 2. -išť
Naposledy hledáno:

lov, pátel, ěxť, loxin, stěží, zmizet, lobik, uzemnen, bohumil, wau

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.