Pravidla českého pravopisu

mměna ž.
 Menam, -u m.; menamský
 měňavka ž.
 měňavý
 menažerie [-že- i -žé-] ž.
 mendelevium, -via s.
 mendelizmus, -izmu i mendelismus [-zm-], -ismu m.
 Mendoza [-sa], -y ž.; mendozský
 méně přísl.
 méněcennost, -i ž.
 méněcenný
 méněčlenný
 méněhodnotný
 Menelaos [-lá-], lat. Menelaus [-lá-], -laa m.
 Meneng, -u m.; menengský
 méněschopný
 menhir [-ír], -u m.
 měnič, -e m.
 měnící (kdo nebo co mění)
 měnicí (např. buben)
 Menippos, -ppa m.; menippská satira
 meniskus [-ny-], -ku m.
 měnit (se), podst. jm. měnění
 měnový
 menšenec, -nce m., jedn. 4. -nce, mn. 1. -nci i -nce
 menší; Menší Město pražské
 menšina ž.
 menšitel, -e m., jedn. 4. -e, mn. 1. -é i -e, 7. -i
 menstruace ž.
 mentalita ž.
 mentální
 mentol, -u m.
 Mentor, -ra m.
 menu [meny i menu] s. neskl.
 menuet, -u m.
 menza, -y ž.
 menzovní
 Podobné:
aakademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 alimentační
 alimenty, -ů m. pomn.
 amazonka ž. (mužatka); Amazonka (příslušnice kmene)
 amen [a- i á-] s. neskl.
 Anaximenes, -na m.
 argument, -u m.
 Arménie [-ny-] ž.; Armén, -a m.; arménský
 Arménie [-ny-], -e ž.; Arménská republika; Armén m.; arménský
 azbestocement, -u m.
bbarvoměnka ž.
 bezejmennost, -i ž.
 bezejmenný
 bezplemenný
 břemeno s., jedn. 2. -ena i -ene ; Čertovo břemeno (hora)
 břímě (kniž.) s., viz břemeno
cCamenae viz Kamény
 cement, -u m.
 cementárna, -y ž.
 cementit [-ty-], -u m.
 chybět, 3. mn. chybějí i chybí; příč. chyběl; podst. jm. chybění (nebýt přítomen)
 Clemens viz Klemens
 čtyřramenný
 cyklámen, -menu m. i neskl. s.
ddemence ž.
 dementi [-ty] s. neskl.
 dementovat
 Demokratický jemen, D-ého J-u m.; Jemenská lidově demokratická republika; Jemenec m.; jemenský
 departement [departmán], -u m. (franc. oblast)
 department [depártment], -u m. (americký úřad)
 dimenze [dy-] ž.
 dimenzovat [dy-]
 dívčí; dívčí válka; Dívčí kameny (hora)
 divertimento [dy-ty-] s.
 dokument, -u m.
 dokumentace ž.
 dokumentární
 doména ž.
 dorozumět se, 3. mn. dorozumějí se i dorozumí se; příč. dorozuměl se; podst. jm. dorozumění
 drobnosemenný
 dvojramenný i dvouramenný
 džentlmen i gentleman [džentlmen], -a m.
eekumenický [-ny-]; Ekumenická rada církví
 element, -u m.
 elementární
 ementálský sýr
 enjambement [anžambmá], -mentu [-mánu] m. i neskl. s.
 Evropa, -y ž.; Evropan, -a m.; evropský; Evropské společenství, Evropský parlament; Evropský pohár (např. ve sportovní gymnastice)
 exkrement, -u m.
 experiment, -u m.
 experimentální
ffakulta ž.; Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy; Divadelní fakulta Akademie múzických umění; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 fenomén, -a m. (vynikající člověk)
 fenomén, -u m. (úkaz, jev)
 fenomenalizmus, -izmu i fenomenalismus [-zm-], -ismu m.
 fenomenální
 fenomenologie ž.
 ferment, -u m.
 filumenie [-meny- i -mény-] ž.
 fragment, -u m.
 fragmentární
 fundament, -u m.
 fundamentální
ggentleman [džentlmen] i džentlmen, -a m.
hhermeneutika [-ty-] ž.
 hřmění s.
 Humenné, -ho s.; humenský
 Hymen [-én], -na m.
 hymna ž., mn. 2. hymen
iinstrument, -u m.
 instrumentální
jječmen, -e i -a m.
 ječmenný
 jednoramenný
 Jemen, -u m.; Jemenec, -nce m.; jemenský
 Jemen, -u m.; Jemenská republika; Jemenec m.; jemenský
 jen, -u m. (jednotka japonské měny)
 jmění s.
 jmeniny, -in ž. pomn.
 jmenný
 jméno s., mn. 2. jmen, 3. jménům atd.
 jmenovat (se)
 jmenovatel, -e m., jedn. 4. -e, mn. 1. -é i -e, 7. -i
 jmenovitý; jmenovitě
 jmenovka ž.
 jota ž. (písmeno)
kkámen, kamene i kamenu m.; Dívčí kameny (hora)
 kamének, -nku m. (žlučový)
 Kamenice nad Lipou, K-e nad L. ž.; lipovokamenický
 kamenický
 kamenictví s.
 kameník, -a m.
 kamenina ž.
 kameninový
 kamenitý
 kamenný; Kamenný most (Karlův most v Praze)
 kamenoryt, -u m.
 kamenouhelný
 Kamény, -én, lat. Camenae [ka-né], -en ž. mn.
 kamna s. pomn., 2. -men, 3. -ům, 6. -ech, 7. -y
Naposledy hledáno:

měň, zchladit, týpí, dhon, chladící, vošt, čeho, radikál, zsinalý, témě

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.