Pravidla českého pravopisu

mmít, 1. j. mám; rozk. měj; příč. měl
mMithradates i Mithridates, -ta m.
 mítink [-ty-], -ku m.
 mítinkový [-ty-]
 mitra ž.
 Podobné:
aadamita, -y m. (příslušník náboženské sekty)
 aksamit, -u m.
 anonymita ž.
 antisemita [-ty-], -y m.
ddeformita ž.
 delimitace ž.
 Dimitrij [dy-], -e m.
 dohřmět i dohřmít, 3. mn. dohřmí; rozk. dohřmi, dohřměte; příč. dohřměl
 dolomit, -u m.
 Dolomity, -mit m. pomn.; dolomitský
 Domicián i Domitianus [-cia-], -na m.
 dynamit, -u m.
eermitáž, -e ž.; Ermitáž (v Petrohradě)
hhmitat
 homonymita ž.
 hřmět i hřmít, 3. mn. hřmí; rozk. hřmi, hřměte; příč. hřměl
iimitace ž.
 imitátor, -a m.
 intimita [-ty-] ž.
kkalamita ž.
 kmit, -u m.
 kmitat
 kmitavý
 kmitna ž.
 kmitnout, příč. kmitl
 kmitočet, -čtu m.
 kmitočtový
 komitét, -u m. i komité s. neskl.
 kompromitovat
 krmítko s.
llančmít i lunchmeat [lančmít], -u m.
 limit, -u m.
 limita ž.
 limitace ž.
 limitační
 limitativní [-ty- i -tý-]
 limitní
 lomit, rozk. lom, lomme
 lunchmeat [lančmít] i lančmít, -u m.
mmámit, rozk. mam, mamme
 mívat (k mít)
nnalomit, rozk. nalom, nalomme
 namítat, podst. jm. namítání
 námitka ž.
 namítnout, příč. namítl
 napřímit, rozk. napřim, napřimme
oobeznámit, rozk. obeznam, obeznamme; příč. obeznámen
 ochromit (někoho, něco)
 odmítat, podst. jm. odmítání
 odmítnout, příč. odmítl
 ohromit
 omámit, rozk. omam, omamme
 omítat, podst. jm. omítání
 omítka ž.
 omítkář, -e m.
 omítnout, příč. omítl
 oznámit, rozk. oznam, oznamme; příč. oznámen
 ozřejmit, 3. mn. ozřejmí; příč. ozřejmil; podst. jm. ozřejmení (učinit zřejmým)
ppermitivita [-ty-] ž.
 podmítat, podst. jm. podmítání
 podmítka ž.
 pomět se, 1. j. poměji se, 3. mn. pomějí se; příč. poměl se (mít se dobře)
 přemítat, podst. jm. přemítání
 přemítavý
 primitiv [-ty- i -tý-], -a m.
 primitivizmus [-ty-], -izmu i primitivismus [-ty-zm-], -ismu m.
 primitivní [-ty- i -tý-]
 promít, -e m.
 promítačka ž., jedn. 3., 6. -čce (zařízení)
 promítat, podst. jm. promítání
 promítnout, příč. promítl
rrozkmit, -u m.
 Rožmitál pod Třemšínem, R-u pod T. m.; (třemšínsko)rožmitálský
sSemité, -ů m. mn.
 setmět se i setmít se, 3. mn. setmějí se; příč. setmělo se
 seznámit (se), rozk. seznam (se), seznamme (se); příč. seznámen; podst. jm. seznámení
 smítko s.
 srozumitelný
 stalagmit, -u m.
 strpení s. (mít strpení)
 summit [samit], -u m.
 svědomitý
ttermit, -a m. (všekaz)
 termit, -u m. (chemická látka)
 tlumit
 tmět se i tmít se, 3. mn. tmějí se; příč. tmělo se
uujařmit
 ulomit, rozk. ulom, ulomme
 uniformita [-ny-] ž.
 utlumit
 uvědomit (si), rozk. uvědom (si), uvědomme (si) i uvědoměme (si); příč. uvědoměn i uvědomen
vvykrmit
 vylomit, rozk. vylom, vylomme
 vymámit, rozk. vymam, vymamme
 vymítat, podst. jm. vymítání (vypuzovat)
 vzpřímit, rozk. vzpřim, vzpřimme
zza zlé (mít)
 zahřmět i zahřmít, 3. mn. zahřmí; rozk. zahřmi, zahřměte; příč. zahřměl; podst. jm. zahřmění
 zákmit, -u m.
 zakmitnout, příč. zakmitl
Naposledy hledáno:

mít, zaházet, dobré, okazuje, byt, jakkoli, zastavit, ztáhl, pot, natrh

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.