Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
aampér, -u m. (jednotka intenzity el. proudu, zn. A); vl. jm. Ampére [-pér], -ra m.
 ampérhodina ž.
 ampérmetr, -u m.
 ampérsekunda ž.
eEmpedokles, -kla i -klea m.
iimpedance ž.
 impedanční
 imperativ [-ty- i -tý-], -u m.
 imperativní [-ty- i -tý-]
 imperátor, -a m.
 imperfektum, -ta s.
 imperialista, -y m.
 imperialistický [-ty-]
 imperializmus, -izmu i imperialismus [-zm-], -ismu m.
 impérium, -ria s.
 impertinence [-ty-] ž.
 impertinentní [-ty-]
kkompendium [-dy-], -dia s.
 kompenzace ž.
 kompenzační
 kompenzovat
 kompetence ž.
 kompetenční (např. spor)
 kompetentní (oprávněný)
mmikro- (zn. ¶) ve složeninách, např. mikroampér
 mikroampér, -u m. (zn. ¶A)
 mili- (zn. m) ve složeninách, např. miliampér
nnano- (zn. n) ve složeninách, např. nanoampér atd.
ppampeliška ž.
 Phnompenh [pnompem], -u m.; phnompenhský
 plusquamperfektum [-kva-] i pluskvamperfektum, -kta s.
 Pompeius, -peia m.
 Pompeje, -ejí ž. pomn.; pompejský
 Pompeje, -ejí ž. pomn.; pompejský
 Pompeje, -í ž.; pomn.; pompejský
 pompézní
 protiimperialistický [-sty-]
sŠumperk, -a i -u m.; šumperský
 Šumperk, -a i -u m.; šumperský, mn. -rští
tTampere neskl. s.; tamperský
 tempera ž.
 temperament, -u m.
 temperamentní
 temperatura [-tu- i -tú-] ž.
 temperový
 Tempy, řec. Tempe [-é], Temp ž. pomn.
 trumpeta ž.
 trumpetista [-ty-], -y m.
vVimperk, -a i -u m.; vimperský
 Vimperk, -a i -u m.; vimperský, mn. -rští
 voltampér, -u m.
 vykompenzovat
Naposledy hledáno:

mpě, zakvaš, měříž, originálí, krabatějí, přepíšu, zakvíle, vkus, nosení, viset

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.