Pravidla českého pravopisu

nnalačno i na lačno (na lačný žaludek)
 nálada ž.
 naladit, příč. naladěn
 náledí s.
 naléhat, podst. jm. naléhání
 naléhavý
 nalehko i na lehko (lehce)
 nalehnout, příč. nalehl
 nálepek, -pku m.
 nálepka ž.
 nálet, -u m.
 nalétat i nalítat, podst. jm. nalétání i nalítání
 naletět, 3. mn. naletí
 nalétnout i nalítnout, příč. nalétl, nalétnul i nalítl, nalítnul
 nálev, -u m.
 nalévat i nalívat, podst. jm. nalévání i nalívání
 nálevka ž.
 nálevník, -a m.
 nalevo přísl.
 nález, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 nalézat (se)
 naležato i na ležato (ležatě)
 nálezce, -ce m., jedn. 5. -ce; nálezkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 náležející i náležící
 nalezenec, -nce m.
 naležet se, 3. mn. naleží se
 náležet, 3. mn. náležejí i náleží
 nalezinec, -nce m.
 naleziště, -iště s., mn. 2. -išť
 náležitý
 nálezné, -ého s.
 nalézt (něco), 1. j. naleznu; rozk. nalezni; příč. nalezl, nalezen; podst. jm. nalezení
 nalézt (někam), 1. j. nalezu; rozk. nalez; příč. nalezl; podst. jm. nalezení
 nalhat, 1. j. nalžu, 3. mn. nalžou; rozk. nalži; podst. jm. nalhání
 nalíc i na líc (opak naruby)
 nalíčit, rozk. nalič
 nalípnout, příč. nalípl i nalípnul
 nalít, 1. j. naliji, naleji i naliju, naleju, 3. mn. nalijí, nalejí i nalijou, nalejou; rozk. nalij i nalej; příč. nalil, nalit; podst. jm. nalití
 nálom, -u m.
 nalomit, rozk. nalom, nalomme
 nál, -e ž.
 Podobné:
aadrenalin [-li- i -lí-], -u m.
 analfabet, -a m.
 analfabetizmus [-ty-], -izmu i analfabetismus [-tyzm-], -ismu m.
 analgen, -u m.
 analgetický [-ty-]
 analgetikum [-ty-], -ka s.
 analgezie [-ge- i -gé-] ž.
 analogický
 analogie ž., mn. 2. -gií
 analogově-číslicový (např. převodník)
 analogový (např. počítač)
 anály, -ů m. pomn.
 analytický [-ty-]
 analytik [-ty-], -a m.; analytička ž.
 analytika [-ty-] ž.
 analýza, -y ž.
 analyzátor, -u m.
 analyzovat
 antiklinála [-ty-], -y ž.
 arzenál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
bbakchanálie, -lií ž. pomn.
 banalita ž.
 banál
 bienále s. neskl.
cchata ž.; Jiráskova chata, chata Kpt. Nálepky; chata Kamzík
ddiagonála [dy-], -y ž.
 disproporcionál [dy-]
 dohnat, 1. j. doženu; rozk. dožeň; příč. dohnal, dohnán
 Donald, -a m.; Donalda, -y ž.
eelektroanalýza, -y ž.
 embryonál
 emocionál
ffenomenalizmus, -izmu i fenomenalismus [-zm-], -ismu m.
 fenomenál
 finále s. neskl., jedn. 7. též -m
 finalista, -y m.
 finál
 finálový
 funkcionál
 fyzikálně-chemický (např. analýza)
gGuadalcanal [gva-ka-], -u m.; guadalcanálský
hhnát, 1. j. ženu; rozk. žeň; příč. hnal, hnán; podst. jm. hnaní
 hormonál
iinstitucionál [-ty-]
 internacionála, -y ž.; Socialistická internacionála
 internacionál
 interpersonál [-so-]
 iracionál
 Iuvenalis viz Juvenál
jjaksepatří i jak se patří (náležitě)
 Juvenál i Iuvenalis [j-á-], -la m.
kkanál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 kanalizace ž.
 kanalizační
 kancionál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Kancionál jistebnický i Jistebnický kancionál
 kantonál
 kardinál [-dy-], -a m., mn. 4., 7. -y
 kardinál [-dy-]
 kardinálský [-dy-]
 komisionál
 komunál
 kondicionál [-dy-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 konfesionál [-si-]
 konstitucionál [-ty-]
 koronál
 kriminalista, -y m.
 kriminalistika [-ty-] ž.
 kriminalita ž.
 kriminál
 kvadrienále i quadriennale [kva-ná-] s. neskl.
 kvadrienále i quadriennale [kva-ná-] s. neskl.
 Kvirinál i Quirinalis [kv-á-],-lu m.
mmarginálie, -lií ž. mn.
 marginál
 matematicko-fyzikální [-ty-] (např. analýza)
 mikroanalýza, -y ž.
nnacionále s. neskl. (listina obsahující osobní údaje)
 nacionálie, -lií ž. mn. i nacionália, -lií s. mn. (osobní údaje)
 nacionalista, -y m.
 nacionalistický [-ty-]
 nacionalizace ž.
 nacionalizační
 nacionalizmus, -izmu i nacionalismus [-zm-], -ismu m.
 nacionál
 neskonalý
 nocionál
 nominalizmus, -izmu i nominalismus [-zm-], -ismu m.
 nominál
oobehnat, 1. j. obeženu; rozk. obežeň; příč. obehnal, obehnán
 odehnat, 1. j. odeženu i odženu; rozk. odežeň i odžeň; příč. odehnal, odehnán
 odejmout i odnít, 1. j. odejmu; příč. odňal, odňat; podst. jm. odnětí
 okazionál
 originál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 originalita ž.
 originál
ppasionál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 penál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 penále s. neskl., jedn. 7. též -m
 penalizovat
 penalta ž.
Naposledy hledáno:

nál, mlýn, zchladit, amy, manět, běžec, brvi, fano, uši, kaň

Najít ve Slovníku rýmů nál
Najít rýmy na slovo nál
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.