Pravidla českého pravopisu

nnále s.
 naléhat, podst. jm. naléhání
 naléhavý
 nalehko i na lehko (lehce)
 nalehnout, příč. nalehl
 nálepek, -pku m.
 nálepka ž.
 nálet, -u m.
 nalétat i nalítat, podst. jm. nalétání i nalítání
 naletět, 3. mn. naletí
 nalétnout i nalítnout, příč. nalétl, nalétnul i nalítl, nalítnul
 nálev, -u m.
 nalévat i nalívat, podst. jm. nalévání i nalívání
 nálevka ž.
 nálevník, -a m.
 nalevo přísl.
 nález, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 nalézat (se)
 naležato i na ležato (ležatě)
 nálezce, -ce m., jedn. 5. -ce; nálezkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 náležející i náležící
 nalezenec, -nce m.
 naležet se, 3. mn. naleží se
 náležet, 3. mn. náležejí i náleží
 nalezinec, -nce m.
 naleziště, -iště s., mn. 2. -išť
 náležitý
 nálezné, -ého s.
 nalézt (něco), 1. j. naleznu; rozk. nalezni; příč. nalezl, nalezen; podst. jm. nalezení
 nalézt (někam), 1. j. nalezu; rozk. nalez; příč. nalezl; podst. jm. nalezení
 Podobné:
bbienále s. neskl.
cchata ž.; Jiráskova chata, chata Kpt. Nálepky; chata Kamzík
ffinále s. neskl., jedn. 7. též -m
jjaksepatří i jak se patří (náležitě)
kkvadrienále i quadriennale [kva-ná-] s. neskl.
 kvadrienále i quadriennale [kva-ná-] s. neskl.
nnacionále s. neskl. (listina obsahující osobní údaje)
 nalít, 1. j. naliji, naleji i naliju, naleju, 3. mn. nalijí, nalejí i nalijou, nalejou; rozk. nalij i nalej; příč. nalil, nalit; podst. jm. nalití
ppenále s. neskl., jedn. 7. též -m
 přináležet, 3. mn. přináležejí i přináleží
 půdoznalec, -lce m.
 půdoznalství i půdoznalectví s.
qquadriennale [kva-ná-] i kvadrienále s. neskl.
 quadriennale [kva-ná-] i kvadrienále s. neskl.
ssemifinále s. neskl., jedn. 7. též -em
 správný (náležitý)
vvynález, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 vynalézat, podst. jm. vynalézání
 vynalézavý
 vynálezce, -ce m., jedn. 5. -ce; vynálezkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 vynálezecký i vynálezcovský
 vynálezectví i vynálezcovství s.
 vynalézt, 1. j. vynaleznu; rozk. vynalezni; příč. vynalezl, vynalezen
zzbožíznalec, -lce m.
 zbožíznalecký
 znalec, -lce m.; znalkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
Naposledy hledáno:

ťenec, škrtat, našťva, nále, zuhelnatit, infrastruktura, odvíjet, rozsypat, nihilismus, vizionista

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.