Pravidla českého pravopisu

nnárod, -a i -u m.
nnarodit se, příč. narozen; podst. jm. narození
 národnědemokratický [-ty-] (např. strana)
 národněhospodářský (k národní hospodářství)
 národněosvobozenecký (např. boj)
 národněsocialistický [-ty-] (např. strana)
 národněsociální (např. strana)
 národ; ...; Národní bezpečnostní úřad
 národ; Národní divadlo; Národní bezpečnostní úřad
 národnost, -i ž.
 národnostní
 národohospodářský
 národopis, -u m.
 Podobné:
aarab, -a m., mn. 1. -i, 4., 7. -y (kůň); Arab (příslušník národa)
bbanka ž.; Česká národbanka, Komerční banka, a. s.
 banka; Česká národbanka, Komerční banka, a. s.
cčasopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Časopis lékařů českých, Časopis Národního muzea
 český; ..., Česká národní banka, ...
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 charta ž.; Charta Organizace spojených národů
ddivadlo s.; Národdivadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
 dům, domu m.; dům U Minuty, dům U Tří lilií; Národdům na Smíchově, Lidový dům; Obecní dům (v Praze); Dům umělců (např. v Praze); Bílý dům (ve Washingtonu)
ffestival [-ty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Dvacátý mezinárodní filmový festival v Karlových Varech
ggalerie [-le- i -lé-] ž., mn. 2. -rií; Národgalerie, Alšova jihočeská galerie, Galerie hl. m. Prahy, Galerie bratří Čapků, Galerie Centrum
kknihovna, -y ž.; Národknihovna
 kongres, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; mezinárodkongres biologů apod.; XIV. (Čtrnáctý) mezinárodní lingvistický kongres; Kongres (parlament USA); Indický národkongres (politická strana)
 konvent, -u m.; Národkonvent, Konvent (v Paříži v 18. stol.)
 Krkonoše, -noš m. i ž. pomn., 3. -ům i -ím, 6. -ích, 7. -i i -emi; krkonošský, mn. -šští; Krkonošský národní park
mmezinárodněpolitický [-ty-] (k mezinárodní politika)
 mezinárodněprávní (k mezinárodní právo)
 mezinárod
 muzeum, -zea s., mn. 2. -zeí, 7. -zei; Národmuzeum; Muzeum skla a bižuterie, Muzeum tělesné výchovy a sportu
oobrana ž.; Obrana národa (organizace)
 obrození s.; národobrození
 odnárodnit
 odnárodňovat
 organizace [-ny-] ž.; Organizace spojených národů, Spojené národy; Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
ppamátník, -u m.; Památník národního písemnictví; Národpamátník na Vítkově (v Praze)
 prostonárod
sspojený; Spojené národy (Organizace spojených národů); Spojené státy americké
 společnost, -i ž.; Společnost Národního muzea; společnost s ručením omezeným (zkr. s. s r. o. i s. r. o.)
tTatry, Tater ž. pomn.; Vysoké Tatry, Nízké Tatry; tatranský; Tatranský národní park
uúřad, -u m.; Místní úřad Praha-Letňany, Úřad města Zlína; Úřad vlády ČR; Nejvyšší kontrolní úřad, Národní bezpečnostní úřad
 úřad; ...; Nejvyšší kontrolní úřad, Národní bezpečnostní úřad
 ústavodárný; Ústavodárné národní shromáždění (1946-49)
 ústředna, -y ž.; Mezinárodní telefonní a telegrafní ústředna Praha
zzmezinárodnět, 3. mn. zmezinárodnějí i zmezinárodní; příč. zmezinárodněl (stát se mezinárodním)
 zmezinárodnit, 3. mn. zmezinárodní; příč. zmezinárodnil (něco)
 znárodnělý
 znárodnění s.
 znárodněný
 znárodnět, 3. mn. znárodnějí i znárodní; příč. znárodněl (nabýt národního rázu, zlidovět)
 znárodnit, 3. mn. znárodní; příč. znárodnil (např. průmysl)
 znárodňovat
Naposledy hledáno:

vůbe, národ, oněn, nenávistný, blikání, prezerva, htě, prt, okráté, kku

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.