Pravidla českého pravopisu

nNela, -y ž.
 nelegitimní [-ty-]; nelegitimně
 nelibý
 nelidský, mn. -dští
 nelineární
 nelítostný
 neloajální
 nelze přísl.
 Podobné:
cčernět, 3. mn. černějí i černí; příč. černěl (stávat se černým)
 činely, -ů m. pomn., 4., 7. -y
 čnělka ž.
 čnět i čnít, 1. j. čním, 3. mn. ční i čnějí; rozk. čni, čněte; příč. čněl
dDardanely, -nel ž. pomn.; dardanelský
 Dardanely, Dardanel ž. pomn.; dardanelský
 domnělý
 doznít, 3. mn. doznějí i dozní; rozk. dozni, dozněte; příč. dozněl; podst. jm. doznění
fflanel, -u m.
hhanět i hanit, 3. mn. hanějí i haní; rozk. haněj i haň; příč. haněl i hanil, haněn
kkokršpaněl, -a m., mn. 4., 7. -y
mmantinel [-ty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Menelaos [-lá-], lat. Menelaus [-lá-], -laa m.
oodeznít i odznít, 3. j. od(e)zní, 3. mn. od(e)zní i od(e)znějí; rozk. od(e)zni; příč. od(e)zněl; podst. jm. od(e)znění
 odznít i odeznít, 3. j. od(e)zní, 3. mn. od(e)zní i od(e)znějí; rozk. od(e)zni; příč. od(e)zněl; podst. jm. od(e)znění
 ojedinělý
 onemocnět, 3. mn. onemocnějí i onemocní; příč. onemocněl
 opomenout i opominout, příč. opomněl, opomenul i opominul; podst. jm. opomenutí, opominutí i opomnění
 organela, -y ž.
ppanel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Penelopa, -py řec. Penelope [pé-pé], -py i neskl. ž.
 pohanět i pohanit, 3. mn. pohanějí i pohaní; rozk. pohaněj i pohaň; příč. pohaněl i pohanil, pohaněn
 potemnělý
 potemnět, 3. mn. potemnějí i potemní; příč. potemněl
 přejemnělý
 připomenout, příč. připomenul i připomněl, připomenut; podst. jm. připomenutí
rritornel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 rozeznít (se), 3. j. rozezní (se), 3. mn. rozezní (se) i rozeznějí (se); rozk. rozezni (se); příč. rozezněl (se); podst. jm. rozeznění
 rozlítostnělý i rozlítostněný
 rozpomenout se, příč. rozpomenul se i rozpomněl se; podst. jm. rozpomenutí
ssalmonelóza, -y ž.
 Španělsko s.; Španěl, -a m.; španělský; Španělský sál (na Pražském hradě)
 Španělsko, -a s.; Španěl m.; španělský
 šrapnel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
ttunel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
uupomenout, příč. upomenul i upomněl, upomenut; podst. jm. upomenutí
vvýčnělek, -lku m.
 vyvzpomenout (si), příč. vyvzpomenul (si) i vyvzpomněl (si), vyvzpomenut; podst. jm. vyvzpomenutí
 vyznít, 3. j. vyzní, 3. mn. vyzní i vyznějí; rozk. vyzni, vyzněte; příč. vyzněl; podst. jm. vyznění
 vzpomenout, příč. vzpomenul i vzpomněl; podst. jm. vzpomenutí i vzpomnění
zzakrnět, 3. mn. zakrní i zakrnějí; příč. zakrněl
 zapomenout, příč. zapomenul i zapomněl, zapomenut i zapomněn; podst. jm. zapomenutí i zapomnění
 zatemnělý
 zatemnět (se), 3. mn. zatemnějí (se) i zatemní (se); příč. zatemnělo (se)
 zaznít, 3. mn. zaznějí i zazní; rozk. zazni, zazněte; příč. zazněl; podst. jm. zaznění
 zdomácnět, 3. mn. zdomácnějí i zdomácní; příč. zdomácněl (stát se domácím)
 zdrobnělina ž.
 zdrobnělý
 zdrsnět, 3. mn. zdrsnějí i zdrsní; příč. zdrsněl (stát se drsným)
 zevšednět, 3. mn. zevšednějí i zevšední; příč. zevšedněl (stát se všedním)
 zhanět i zhanit, 3. mn. zhanějí i zhaní; příč. zhaněl i zhanil, zhaněn
 zhubenět, 3. mn. zhubenějí i zhubení; příč. zhubeněl
 zhutnět, 3. mn. zhutnějí i zhutní; příč. zhutněl (stát se hutným)
 zintenzivnět [-zi- i -zí-], 3. mn. zintenzivnějí i zintenzivní; příč. zintenzivněl (stát se intenzivním)
 zintimnět [-ty-], 3. mn. zintimnějí i zintimní; příč. zintimněl (stát se intimním)
 zjasnět, 3. mn. zjasnějí i zjasní; příč. zjasněl (stát se jasnějším)
 zjednotvárnět, 3. mn. zjednotvárnějí i zjednotvární; příč. zjednotvárněl (stát se jednotvárným)
 zjemnělý
 zjemnět, 3. mn. zjemnějí i zjemní; příč. zjemněl (stát se jemným)
 zkamenělina ž.
 zkamenět, 3. mn. zkamenějí i zkamení; příč. zkameněl
 zkapalnět, 3. mn. zkapalnějí i zkapalní; příč. zkapalněl (stát se kapalným)
 zklidnět, 3. mn. zklidnějí i zklidní; příč. zklidněl (stát se klidným)
 zkrásnět, 3. mn. zkrásnějí i zkrásní; příč. zkrásněl (stát se krásným)
 zkvalitnět, 3. mn. zkvalitnějí i zkvalitní; příč. zkvalitněl (stát se kvalitnějším)
 zlevnět, 3. mn. zlevnějí i zlevní; příč. zlevněl (stát se levným)
 zmalátnět, 3. mn. zmalátnějí i zmalátní; příč. zmalátněl
 zmalichernět, 3. mn. zmalichernějí i zmalicherní; příč. zmalicherněl (stát se malicherným)
 zmalomyslnět, 3. mn. zmalomyslnějí i zmalomyslní; příč. zmalomyslněl (stát se malomyslným)
 zmezinárodnět, 3. mn. zmezinárodnějí i zmezinárodní; příč. zmezinárodněl (stát se mezinárodním)
 zmohutnět, 3. mn. zmohutnějí i zmohutní; příč. zmohutněl
 zmužnět, 3. mn. zmužnějí i zmužní; příč. zmužněl
 znárodnělý
 znárodnět, 3. mn. znárodnějí i znárodní; příč. znárodněl (nabýt národního rázu, zlidovět)
 znehybnět, 3. mn. znehybnějí i znehybní; příč. znehybněl (stát se nehybným)
 zneklidnět, 3. mn. zneklidnějí i zneklidní; příč. zneklidněl (stát se neklidným)
 znělec, -lce m.
 znelíbit se, rozk. znelib se
 znělka ž.
 znepřístupnět, 3. mn. znepřístupnějí i znepřístupní; příč. znepřístupněl (stát se nepřístupným)
 znervóznět, 3. mn. znervóznějí i znervózní; příč. znervózněl (stát se nervózním)
 znevlídnět, 3. mn. znevlídnějí i znevlídní; příč. znevlídněl
 zněžnět, 3. mn. zněžnějí i zněžní; příč. zněžněl
 znicotnět, 3. mn. znicotnějí i znicotní; příč. znicotněl (stát se nicotným)
 znít, 3. j. zní, 3. mn. znějí i zní; rozk. zni, zněte; příč. zněl; podst. jm. znění
 zobecnět, 3. mn. zobecnějí i zobecní; příč. zobecněl (stát se obecným)
 zpodstatnělý
 zpopulárnět, 3. mn. zpopulárnějí i zpopulární; příč. zpopulárněl (stát se populárním)
 zpozornět, 3. mn. zpozornějí i zpozorní; příč. zpozorněl
 zpřídavnělý
 zpřísnět, 3. mn. zpřísnějí i zpřísní; příč. zpřísněl (stát se přísnějším)
 zpřítomnělý
 zprůhlednět, 3. mn. zprůhlednějí i zprůhlední; příč. zprůhledněl (stát se průhledným)
 zprůsvitnět, 3. mn. zprůsvitnějí i zprůsvitní; příč. zprůsvitněl (stát se průsvitným)
 zpružnět, 3. mn. zpružnějí i zpružní; příč. zpružněl (stát se pružným)
 ztemnělý
 ztemnět, 3. mn. ztemnějí i ztemní; příč. ztemněl (stát se temným)
 zvláčnět, 3. mn. zvláčnějí i zvláční; příč. zvláčněl (stát se vláčným)
 zvroucnět, 3. mn. zvroucnějí i zvroucní; příč. zvroucněl (stát se vroucím, vroucným)
Naposledy hledáno:

nél, nadprodukce, centri, mikroorgani, umírat, sachalin, zemne, piplat, kancelář, kyr

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.