Pravidla českého pravopisu

nnutit, příč. nucen
 nutriční
 nutrie ž., mn. 2. -rií
 nutritivní [-ty- i -tý-]
 Podobné:
bbodnout, příč. bodl i bodnul, bodnut
cchytnout, příč. chytl, chytnut
ddeminutivum [-ty- i -tý-], -va s.
 doběhnout, příč. doběhl, doběhnut; podst. jm. doběhnutí
 dopadnout, příč. dopadl, dopaden; podst. jm. dopadení (chycení), dopadnutí (padnutí)
 dopnout, 1. j. dopnu; rozk. dopni, dopněte; příč. dopnul i dopjal, dopnut i dopjat; podst. jm. dopnutí
 doříci i doříct, 1. j. dořeknu; rozk. dořekni; příč. dořekl, dořeknut i dořečen i dořčen
 dotknout se, příč. dotkl se i dotknul se, dotčen, dotknut; podst. jm. dotčení i dotknutí
 dožnout i dožít, 1. j. dožnu; rozk. dožni, dožněte; příč. dožal i dožnul, dožat i dožnut; podst. jm. dožnutí
 drhnout, příč. drhl i drhnul, drhnut
 dům, domu m.; dům U Minuty, dům U Tří lilií; Národní dům na Smíchově, Lidový dům; Obecní dům (v Praze); Dům umělců (např. v Praze); Bílý dům (ve Washingtonu)
 dýchnout i dechnout, příč. dýchl i dechl; podst. jm. dýchnutí i dechnutí
ggreenpeace [grínpís], -e m.; hnutí Greenpeace
 greenpeace [grínpís], -e m.; hnutí Greenpeace
hhnout, 1. j. hnu; rozk. hni, hněte; příč. hnul, hnut; podst. jm. hnutí
kklenutí s.
 knuta ž.
 kobka ž. (malá klenutá místnost)
mmakista, -y m. (příslušník hnutí maquis)
 minout, 1. j. minu; rozk. miň; příč. minul, minut
 minuta ž. (zn. min; zkr. min.)
nnabodnout, příč. nabodl i nabodnul, nabodnut i naboden
 nábožensko-sociální (např. hnutí)
 načase i na čase (zapotřebí, nutno)
 nadchnout, 1. j. nadchnu; příč. nadchl i nadchnul, nadšen (duševně) i nadchnut (načichlý); podst. jm. nadšení i nadchnutí
 nadechnout (se), příč. nadechl (se); podst. jm. nadechnutí
 nadzvednout i nazvednout, příč. na(d)zvedl, na(d)zvednut
 nahnout, 1. j. nahnu; rozk. nahni; příč. nahnul, nahnut; podst. jm. nahnutí
 napadnout, příč. napadl, napaden; podst. jm. napadení i napadnutí
 napnout, 1. j. napnu; rozk. napni, napněte; příč. napnul i napjal, napnut i napjat; podst. jm. napnutí (např. lana) i napětí (např. duševní)
 napomenout, příč. napomenul, napomenut
 nařčení i nařknutí s.
 nařknout, 1. j. nařknu; rozk. nařkni; příč. nařkl, nařčen i nařknut
 nařknutí i nařčení s.
 nastříknout, příč. nastříkl, nastříknut
 nastydnout, příč. nastydl, nastydnut; podst. jm. nastydnutí
 natisknout, příč. natiskl, natištěn (o knihách) i natisknut (natěsnán)
 navinout, příč. navinut
 nažnout i nažít, 1. j. nažnu; rozk. nažni, nažněte; příč. nažal i nažnul, nažat i nažnut; podst. jm. nažnutí
 nazvednout i nadzvednout, příč. na(d)zvedl, na(d)zvednut
 neopomenutelný i neopominutelný
 neovládnutelný
 netknutý
 nevyhnutelný
 nevyvinutý
 newton [ňútn], -u m. (zn. N); vl. jm. Newton [ňútn], -a m.
 nezvládnutelný
oobemknout, příč. obemkl, obemknut
 obepnout, 1. j. obepnu; rozk. obepni, obepněte; příč. obepnul i obepjal, obepnut i obepjat; podst. jm. obepnutí (např. rukama) i obepětí (např. myšlenkami)
 obsáhnout, příč. obsáhl, obsažen (v čem) i obsáhnut (zrakem)
 obtisknout, příč. obtiskl, obtištěn i obtisknut
 ochrnout, příč. ochrnul; podst. jm. ochrnutí
 oddechnout (si), příč. oddechl (si); podst. jm. oddechnutí
 odemknout, příč. odemkl, odemčen i odemknut
 odepnout, 1. j. odepnu; rozk. odepni, odepněte; příč. odepnul i odepjal, odepnut i odepjat; podst. jm. odepnutí
 odetnout i odtít, 1. j. odetnu; rozk. odetni, odetněte; příč. odťal i odetnul, odťat i odetnut; podst. jm. odetnutí i odtětí
 odpadnout, příč. odpadl; podst. jm. odpadnutí
 odplivnout, příč. odplivl; podst. jm. odplivnutí
 odpočinout si i odpočnout si, 1. j. odpočinu si i odpočnu si; rozk. odpočiň si i odpočni si; příč. odpočinul si, odpočnul si i odpočal si, odpočinut, odpočnut i odpočat
 odpřisáhnout, příč. odpřisáhl, odpřisáhnut
 odříci i odříct i odřeknout, 1. j. odřeknu; rozk. odřekni; příč. odřekl, odřeknut; podst. jm. odřeknutí
 ohnout, 1. j. ohnu; rozk. ohni, ohněte; příč. ohnul, ohnut; podst. jm. ohnutí
 opomenout i opominout, příč. opomněl, opomenul i opominul; podst. jm. opomenutí, opominutí i opomnění
 osvobozenecký (např. hnutí)
 otisknout, příč. otiskl, otištěn; podst. jm. otištění (článku) i otisknutí (např. palce)
 ovinout, příč. ovinut
 ovládnutelný
 ožehnout, příč. ožehl, ožehnut; podst. jm. ožehnutí
 ožnout i ožít, 1. j. ožnu; rozk. ožni, ožněte; příč. ožal i ožnul, ožat i ožnut; podst. jm. ožnutí
ppadnout, příč. padl; podst. jm. padnutí
 píchnout, příč. píchl i píchnul, píchnut
 pnout (se), 1. j. pnu (se); rozk. pni (se), pněte (se); příč. pnul (se) i pjal (se), pnut i pjat; podst. jm. pnutí
 podetnout i podtít, 1. j. podetnu; rozk. podetni; příč. podťal i podetnul, podťat i podetnut; podst. jm. podetnutí i podtětí
 podotknout, příč. podotkl i podotknul, podotčen i podotknut; podst. jm. podotčení i podotknutí
 podřeknout se i podříci se i podříct se, 1. j. podřeknu se; rozk. podřekni se; příč. podřekl se; podst. jm. podřeknutí
 podtrhnout, příč. podtrhl i podtrhnul, podtržen; podst. jm. podtržení i podtrhnutí
 podvrtnout, příč. podvrtl i podvrtnul, podvrtnut
 pohnutka ž.
 pohrdnout, příč. pohrdl i pohrdnul; podst. jm. pohrdnutí
 pominout, příč. pominul, pominut
 postřehnout, příč. postřehl, postřehnut
 požnout i požít, 1. j. požnu; rozk. požni, požněte; příč. požal i požnul, požat i požnut; podst. jm. požnutí (pokosit)
 přepadnout, příč. přepadl, přepaden; podst. jm. přepadení i přepadnutí
 přepnout, 1. j. přepnu; rozk. přepni, přepněte; příč. přepnul i přepjal, přepnut i přepjat; podst. jm. přepnutí (např. vařiče) i přepětí (např. v el. síti)
 přeřeknout se i přeříci se i přeříct se, 1. j. přeřeknu se; rozk. přeřekni se; příč. přeřekl se; podst. jm. přeřeknutí
 přeschnout, příč. přeschl i přeschnul, přeschnut
 přetnout i přetít, 1. j. přetnu; rozk. přetni; příč. přeťal i přetnul, přeťat i přetnut; podst. jm. přetnutí i přetětí
 převinout, příč. převinul, převinut
 převinutí s.
 přichytnout, příč. přichytl, přichytnut
 přimknout, příč. přimkl, přimknut
 připnout, 1. j. připnu; rozk. připni, připněte; příč. připnul i připjal, připnut i připjat; podst. jm. připnutí
 připomenout, příč. připomenul i připomněl, připomenut; podst. jm. připomenutí
 přiřknout, 1. j. přiřknu; rozk. přiřkni, přiřkněme; příč. přiřkl, přiřčen i přiřknut; podst. jm. přiřčení i přiřknutí
 přitisknout, příč. přitiskl, přitištěn (o tiskovinách) i přitisknut (např. ke zdi)
 přivinout, příč. přivinul; podst. jm. přivinutí
 prochladnout, příč. prochladl; podst. jm. prochladnutí
 prodchnout, 1. j. prodchnu; příč. prodchl i prodchnul, prodchnut; podst. jm. prodchnutí
 promáčknout, příč. promáčkl, promáčknut
 propadnout, příč. propadl; podst. jm. propadnutí
Naposledy hledáno:

nůt, sžít, moni, seškrábnout, seshora, tuž, výkladní, narychlo, lísat, viset

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.