Pravidla českého pravopisu

nNiagara [ny-] ž.; niagarský; Niagarské vodopády
 Niagara [ny-], -y ž.; niagarský
 Niagarské vodopády [ny-]
 Niamey [ňame] neskl. s.; niameyský
 Podobné:
aaktinium [-tyny- i -týny-], -nia s.
 alpinium [-píny-], -nia s.
 aluminium [-miny- i -míny-], -nia s.
 amoniak [-ny-], -u m.
 amonium [-mony- i -móny-], -nia s.
 Antonius, -nia m.
 Apollonios [-ló], -nia m.
 Askanios, lat. Ascanius [-ká-], -nia m.
 augustiniáni [-styny-], -ů m. mn. (mnišský řád)
bBritánie, lat. Britannia, -ie ž.
cCampania viz Kampánie
 ceremoniál [-ny-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 ceremoniální [-ny-]
 ceremoniář [-ny-], -e m.
ddominiální [-ny-]
 dominium [-míny-], -nia s.
eeinsteinium [ajnštajny-], -nia s.
ffoniatrický [-ny-]
 foniatrie [-ny-] ž.
ggadolinium [-liny- i -líny-], -nia s.
 genialita [-ny-] ž.
 geniální [-ny-]
 génius [-ny-], -nia m., mn. 1. -niové, 4. -nie, 7. -nii
 Germánie, lat. Gaermania [-má-], -ie ž.; Germáni, germánský
 germanium [-mány-], -nia s.
 guberniální [-ny-]
hhafnium [-ny-], -nia s.
 harmonium [-mony- i -móny-], -nia s., mn. 2. -nií, 7. -nii
 Hispánie, lat. Hispania [-pá-], -ie ž.; hispánský
 hydrogenium [-geny- i -gény-], -nia s.
iIustinianus viz Justinián
jJustinián i Iustinianus [j-á-], -na m.; justiniánský
kkalifornium [-ny-], -nia s.
 Kampánie, lat. Campania [ka-á-], -ie ž.; kampánský
 kolonialista [-ny-], -y m.
 kolonialistický [-ny-ty-]
 kolonializmus [-ny-], -izmu i kolonialismus [-ny-zm-], -ismu m.
 koloniální [-ny-]
mmaniak [-ny-], -a m.
 matrimoniální [-ny-]
 milénium [-ny-], -nia s.
 miniatura [-ny-tu- i -ny-tú-] ž.
 miniaturizace [-ny-] ž.
 minium [míny-], -nia s.
nneokolonializmus [-ny-], -izmu i neokolonialismus [-ny-zm-], -ismu m.
 neptunium [-túny-], -nia s.
 nonius [nony- i nóny-], nonia m.
ooxygenium [-geny- i -gény-], -nia s.
pPanonie, lat. Pannonia, -ie ž.; panonský
 Pausanius [-za-], -nia m.
 pekuniární [-ny-]
 Petronius [-ó-], -nia m.
 Plinius [-lí-], -nia m.
 plutonium [-tóny-], -nia s.
 proscénium [-ny-], -nia s.
 protaktinium [-tyny- i -týny-], -nia s.
qquadriennium [kva-ny-], -nia s.
rrhenium [rény-], -nia s.
 ruthenium [-tény-], -nia s.
sskrutinium [-tyny- i -týny-], -nia s.
 Suetonius [svetó-], -nia m.
uUránie, řec. i lat. Urania, -ie ž.
vValentián i Valentinianus [-án-], -na m.
 vodopád, -u m.; Labský vodopád (v Krkonoších), Niagarské vodopády, vodopády Viktoriiny
zzirkonium [-kony- i -kóny-], -nia s.
Naposledy hledáno:

niá, vazoneuróz, kontrastový, dvěstěletý, loďka, vyzývat, vytřást, kaný, výstř, zatřást

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.