Pravidla českého pravopisu

nNietzsche [nýče], -tzsche [-če] i -tzscheho [-če-] m.
 Podobné:
aaerolinie [a-e-ny-] ž., mn. 2. -nií
 agonie [-ny-] ž.
 Akarnánie, -ie ž.; akarnánský
 Albánie [-ny-] ž.; Albánec, -nce m.; albánský
 Albánie [-ny-], -e ž.; Albánec m.; albánský
 Antonín, -a m.; Antonie [-ny-], -e ž.
 Aragonie [-ny-], -e ž.; aragonský
 Arménie [-ny-] ž.; Armén, -a m.; arménský
 Arménie [-ny-], -e ž.; Arménská republika; Armén m.; arménský
 atonie [-ny-] ž.
bbeánie [-ny-] ž.
 begonie [-gony- i -góny-] ž., mn. 2. -nií
 bergenie [-ny-] ž., mn. 2. -nií
 Bithýnie, -ie ž.
 bonboniéra [-ny- i -ni-] ž.
 Británie, lat. Britannia, -ie ž.
cCampania viz Kampánie
 ceremonie [-mony- i -móny-] ž.
 nie [-ny-] ž., mn. 2. -nií
ddafnie [-ny-] ž., mn. 2. -nií
 Daniel [-ny-], -a m.
 Daniel [-ny-], -a m.; Daniela [-ny-], -y ž.
 derniéra [-ny- i -ni-] ž.
 diachronie [dy-ny-] ž.
 disharmonie [dy-ny-] ž.
eerotomanie [-many- i -mány-] ž.
 eufonie [-fony- i -fóny-] ž.
 Evžen, -a m.; Evženie [-ny-]. -e ž.
ffilharmonie [-ny-] ž.; Česká filharmonie
 filumenie [-meny- i -mény-] ž.
ggardénie [-ny-] ž., mn. 2. -nií
 garsoniéra [-ny- i -ni-] ž.
 génius [-ny-], -nia m., mn. 1. -niové, 4. -nie, 7. -nii
 Germánie, lat. Gaermania [-má-], -ie ž.; Germáni, germánský
 gloxínie [-ny-] ž., mn. 2. -nií
 Gniezno viz Hnězdno
 grafomanie [-many- i -mány-] ž.
 gubernie [-ny-] ž., mn. 2. -nií
hharmonie [-ny-] ž.
 hegemonie [-ny-] ž.
 Hispánie, lat. Hispania [-pá-], -ie ž.; hispánský
 Hnězdo, -a s. (Gniezno); hnězdenský
 hydroponie [-pony- i -póny-] ž.
iIfigenie, -ie, řec. Ifigeneia [íf-], -eie ž.
 insignie [-sígny-], -nií ž. mn.
 intenzitní (např. stereofonie)
 ironie [-ny-] ž.
kkakofonie [-ny-] ž.
 Kaledonie [-ny-], -e ž.; Kaledonec m.; kaledonský
 Kalifornie [-ny-] ž.; kalifornský
 Kalifornie [-ny-], -e ž.; kalifornský
 Kampánie, lat. Campania [ka-á-], -ie ž.; kampánský
 karabiniér [-ni- i -ny-], -a m.
 Katalánie [-ny-] ž.; Katalánec, -nce m.; katalánský
 Katalánie [-ny-], -e ž.; Katalánec m.; katalánský
 kleptomanie [-many- i -mány-] ž.
 kolonie [-lony- i -lóny-] ž., mn. 2. -nií
 konvenience [-ny-] ž.
 konvenienční [-ny-]
 kosmogonie [-ny-] ž.
 království s.; Království dánské i Dánské království; Spojené království Velké Británie a Severního Irska; hist. Království české i České království (viz § 88)
lLakonie [-kó-], -ie ž.; lakonský; lakonická mluva
 linie [liny- i líny-] ž., mn. 2. -nií
 litanie [-ny-] ž., mn. 2. -nií
mmagdalénien [-ny-], -u m.
 mahonie [-hony- i -hóny-] ž., mn. 2. -nií
 Makedonie [-ny-] ž.; Makedonec, -nce m.; makedonský
 nie [-ny-] ž.
 Mauretánie, -ie ž.; mauretánský
 Mauritánie [-ny-], -e ž.; Mauritánská islámská republika; Mauritánec m.; mauritánský
 megalomanie [-many- i -mány-] ž.
 Melánie [-ny-] i Melanie [-ny-], -e ž.
 Messenie [-sé-], -ie ž.; Messeňané, messenský
nnarkomanie [-many- i -mány-] ž.
 neurastenie [-ny-] ž.
 Nová Kaledonie [-ny-], N-é K-e ž.; (novo)kaledonský
oOceánie [-ny-] ž.; oceánijský
 Oceánie [-ny-], -e ž.; oceánijský
 oligofrenie [-ny-] ž.
 onanie [-ny-] ž.
 Oranienburg [-ny-], -u m.; oranienburský
pPanonie, lat. Pannonia, -ie ž.; panonský
 Patagonie [-ny-], -e ž.; Patagonec m.; patagonský
 pelargonie [-gony- i -góny-] ž., mn. 2. -nií
 Pensylvánie [-ny-] ž.; pensylvánský
 Pensylvánie [-ny-], -e ž.; pensylvánský
 petúnie [-ny-] ž., mn. 2. -nií
 pinie [píny-] ž., mn. 2. -nií
 pneumonie [-mony- i -móny-] ž.
 polyfonie [-ny-] ž.
 provenience [-ny-] ž.
 provenienční [-ny-]
 pyromanie [-many- i -mány-] ž.
rradiofonie [-dy-ny-] ž.
sšansoniér [-soni- i -sony-], -a m.
 Sardinie [-dýny-] ž.; sardinský [-dýn-]
 Sardinie [-dýny-], -e ž.; sardinský
 schizofrenie [schi-ny-] ž.
 Štefan, -a m.; Štefánie [-ny-] i Štefanie [-ny-], -e ž.
 stereofonie [-ny-] ž.
Naposledy hledáno:

nie, třpytka, nemu, odbíhání, dákove, dori, vějmu, včerejší, vervní, jmenný

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.