Pravidla českého pravopisu

nnobelium [-be- i -bé-], -lia s.
 nobilita ž.
 noblesa, -y ž.
 noc, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -ím, 6. -ích, 7. -emi
 nocionální
 nocleh, -u m.
 noclehárna, -y ž.
 nocležna, -y ž.
 Noe, Noema m.; archa Noemova
 noetický [-ty-]
 noetika [-ty-] ž.
 noha ž., mn. 2. nohou i noh, 3. nohám, 6. nohou i nohách, 7. o tělesných údech nohama, jinak nohami
 nohavice ž.
 nohejbal, -u m.
 nohsled, -a m.
 nokturno s.
 nomád, -a m.
 nomádský, mn. -dští
 nomenklatura [-tu- i -tú-] ž.
 nominace ž.
 nominalizmus, -izmu i nominalismus [-zm-], -ismu m.
 nominální
 nominativ [-ty- i -tý-], -u m.
 nominativní [-ty- i -tý-]
 nóna ž.
 nonet, -u m.
 noneto s.
 noniový i noniusový [nony- i nóny-]
 nonius [nony- i nóny-], nonia m.
 nonšalance ž.
 nonšalantní
 nonsens, -su m.
 nonstop přísl. i příd. jm. neskl.
 noosféra ž.
 nora ž.
 Nora, -y ž.
 Norbert, -a m.; Norberta, -y ž.
 nordický [-dy-]
 noremní; noremně
 Norfolk [nór-], -u m.; norfolkský
 Norikum, -ka i Noricum [-ku-], -ca i -ka s.
 Norimberk, -a i -u m.; norimberský
 Norimberk, -a i -u m.; norimberský
 Norma, -y ž.
 norma, -y ž.
 normál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 normála, -y ž.
 normalizace ž.
 normalizační
 normalizátor, -a m.
 normalizovat
 normální
 normálový
 Norman, -a m.
 Normandie [-dy-] ž.; Normanďan, -a m.; normandský, mn. -dští
 Normandie [-dy-], -e ž.; Normanďan m.; normandský
 Normanské ostrovy
 normativ [-ty- i -tý-], -u m.
 normativní [-ty- i -tý-]
 normovač, -e m.
 normovat, podst. jm. normování
 Norsko, -a s.; Norské království; Nor m.; norský
 nosič, -e m.
 nosit, rozk. nos; příč. nošen; podst. jm. nošení
 nositel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i; nositel Řádu bílého lva
 nosítka, -tek s. pomn.
 nosní (k nos)
 nosník, -u m.
 nosnost, -i ž.
 nosný (k nosit)
 nosorožec, -žce m.; nosorožčí
 nostalgický
 nostalgie ž.
 nostrifikace ž.
 nóta ž. (písemné oznámení)
 nota ž. (v hudbě)
 notabene
 notace ž.
 notář, -e m.
 notářství s.
 notebook [noutbuk], -u m.
 notebook [noutbuk], -u m.
 noticka [-ty-] ž., jedn. 3., 6. -cce
 notorický
 notorik, -a m.; notorička ž.
 Nottingham [-tyngem], -u m.; nottinghamský
 Nouakchott [nvakšot], -u m.; nouakchottský
 Nouméa [numea], -éy i -éje ž.; nouméjský
 nov, -u m.
 No Guinea [gví], N-é G-ey i G-eje ž.; (novo)guinejský
 No Kaledonie [-ny-], N-é K-e ž.; (novo)kaledonský
 nova, -y ž.
 novátor, -a m.
 No Město na Moravě, N-ho M-a na m. s.; novoměstský
 No mexiko, N-ého M-a s. (New Mexiko); novomexický
 novela, -y ž.
 novelista, -y m.
 novelistický [-ty-]
 novelizace ž.
 novelizační
 Podobné:
aabnormalita ž.
 abnormální
 abonovat
 Agamemnon, -ona m.
 agnosticizmus [-ty-], -izmu i agnosticismus [-tycizm-], -ismu m.
 agnostik [-ty-], -a m.
 agnozie [-no- i -nó-] ž.
 agronom, -a m.
 agronomický
 agronomie ž.
 akciový; akciová společnost (zkr. a. s.)
 akciový; akciová společnost (zkr. a. s.)
 alfa, -y ž. (ve spojení s alfou i omegou); kino Alfa
 aminokyselina ž.
 ampér, -u m. (jednotka intenzity el. proudu, zn. A); vl. jm. Ampére [-pér], -ra m.
 andantino [-tý-]
 anoda ž.
 anodický [-dy-]
 anodový
 anomálie ž., mn. 2. -lií
 anomální
 anonym, -u m.; Anonym perský
 anonymita ž.
 anonymní; anonymně
 anorganický [-ny-]
 anotace ž.
 anténo
 Antigonos, -na m.
 antineutrino [-ty-ri- i -ty-rí-] s.
 antinomie [-ty-] ž.
 Antinoos, -noa m.
 antraceno [-ce- i -cé-]
 Aristofanes, -na m.; aristofanský i aristofanovský
 Arne, -na i -eho i Arno, -a m.; Arna, -y ž.
 Arnold, -a m.; Arnolda, -y ž.
 Arnošt, -a m.; Arnoštka, -y ž.
 Arrianosa, -na m.
 Arsinoa, -noy i Arsinoe [-é], -noy i neskl. ž.
 arzeno [-ze- i -zé-]
 asanovat
 astronom, -a m.
 astronomický
 astronomie ž.
 autonomie ž.
 autonomní; autonomně
 Avignon [aviň-], -u m.; avignonský
 Avignon [aviň-], -u m.; avignonský
 avitaminóza, -y ž.
 axonometrický
 axonometrie ž.
bbabiččin; Babiččino údolí (u Náchoda)
 Babiččino údolí (u Náchoda)
 bacilonosič, -e m.
 Bakchus, lat. Bacchus [-kch-], -cha i -chuse m.; bakchické slavnosti
 balkono [-on- i -ón-]
 balono [-on- i -ón-]
 banánovník, -u m.
 bar, -u m. (dř. jednotka tlaku vzduchu)
 barborka ž. (třešňová větvička)
 bartolomějská noc
 benzino [-zi- i -zí-]
 bernoláčtina i bernolákovština ž.
 Bernoulliho [-nuli-] rovnice
 bezbrannost, -i ž.
 bezcennost, -i ž.
 bezectnost, -i ž.
 bezejmennost, -i ž.
 bezelstnost, -i ž.
 bezinfekčnost, -i ž.
 bezpečnost, -i ž.; Rada bezpečnosti OSN
 bezpečnostní; Bezpečnostní rada státu
 bezpečnostní; Bezpečnostní rada státu
 bezpočtu i bez počtu (velmi mnoho)
 bezúhonnost, -i ž.
 bezuzdnost, -i ž.
 bezvýjimečnost, -i ž.
 bezzákonnost, -i ž.
 binokl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 binokulární
 binom, -u m.
 binomický
 biocenóza, -y ž.
 biotechnologie ž.
 bit, -u m. (jednotka množství informace, zn. b)
 blahosklonnost, -i ž.
 blána ž., jedn. 7. blánou i blanou, mn. 2. blan, 3. blánám i blanám, 6. blánách i blanách, 7. blánami i blanami
 blanokřídlý
 blednout, příč. bledl
 bliknout, příč. blikl i bliknul
 blýsknout (se), příč. blýskl (se) i blýsknul (se)
 bodnout, příč. bodl i bodnul, bodnut
 bojeschopnost, -i ž.
 Boloňa i Bologna [-ňa], -ně i -gne ž., 3., 6. -ni i -gni, 4. -ňu i -gnu, 7. -ňou i -gnou; boloňský i bolognský [-oň-], mn. -ňští i -gnští
 Borodino [-ď-], -a s.; borodinský
 bouchnout, příč. bouchl i bouchnul
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 boží; boží bojovníci, boží muka; Matka boží; Boží tělo, Boží hod i Hod boží (vánoční) (svátky)
 brána ž., jedn. 7. bránou i branou, mn. 2. bran, 3. bránám i branám, 6. bránách i branách, 7. bránami i branami; Moravská brána (pahorkatina); Prašná brána apod.
 brannost, -i ž.
 bratrský; jednota bratrská
Naposledy hledáno:

zadout, proto, no, narcisista, multivitamin, vztahl, elipsa, kanit, sbít, přepulovat

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.