Pravidla českého pravopisu

oehnout, příč. ehl, ehnut; podst. jm. ehnutí
 elet, 3. mn. elí i elejí; rozk. el; příč. elel, elen
 íhat, podst. jm. íhání (k ehnout i k žíhat)
 ínat, podst. jm. ínání
 ít i nout, viz nout
 ít, 1. j. iji i iju, 3. mn. ijí i ijou; rozk. ij; příč. il, it; podst. jm. ití
 ivení s.
 ivit, příč. iven
 ivnout, příč. ivl
 nout i ít, 1. j. nu; rozk. ni, něte; příč. al i nul, at i nut; podst. jm. nutí
 výkat, podst. jm. výkání
 Podobné:
aadamita, -y m. (příslušník nábenské sekty)
 albín, -a m. (kdo má nedostatek kního barviva)
 Ambr, -e m.
 anesteziolog, -a m.; anesteziolka ž.
 antropolog, -a m.; antropolka ž.
 archeolog, -a m.; archeolka ž.
bbakteriolog, -a m.; bakteriolka ž.
 biolog, -a m.; biolka ž.
 bit, -u m. (jednotka mnství informace, zn. b)
 Bodrog, -u m.; bodrský i bodrogský
 Bena, -y ž.
 Bí Dar, B-ho D-u m.; bídarský
 bí; bí bojovníci, bí muka; Matka bí; Bí tělo, Bí hod i Hod bí (vánoční) (svátky)
 Bidar, -a m.; Bidara, -y ž.
 bíhodový
 bský, mn. -žští
 bstvo s.
 br, -e m.
 brovaný
 brura [-žu- i -žú-] ž.
 bůh, boha m., jedn. 3. bohu, 5. be, mn. 6. bozích; Bůh (viz § 76)
 bůhsámví i bůh sám ví (kdví)
 bůhsuď i bůh suď (kdví)
 býlravec, -vce m.
cčervený; Červený kříž; Červená sedma (kabaretní soubor); Červená karkulka (Karkulka, pohádková bytost); Červená kniha ohrených druhů
 církev, -kve ž.; katolická církev, církev římskokatolická; Českobratrská církev evangelická (nábenské organizace)
 copak, cpak část.
 ce zájm. i citosl.
 čtyř- ve sleninách (častější než čtyr-)
ddeci- (zn. d) ve sleninách, např. decigram, decilitr atd.
 deka- (zn. da) ve sleninách, např. dekagram atd.
 demagog, -a m.; demagka ž.
 dermatolog, -a m.; dermatolka ž.
 dialektolog [dy-], -a m.; dialektolka ž.
 dohnat, 1. j. denu; rozk. deň; příč. dohnal, dohnán
 dolka ž.
 dopomoci i dopomoct, 1. j. dopomohu i dopomůžu, 2. j. dopomůžeš, dopomeno
 dóže, -ete i -e m., jedn. 4. -ete i -e, mn. 1. -ové, 2. -ů atd., i s. -ata, 2. -at atd.
 dóžecí; Dóžecí palác (v Benátkách)
 dínky, -nek ž. pomn.
 dít (se), 1. j. diji (se) i diju (se), 3. mn. dijí (se) i dijou (se); rozk. dij (se); příč. dil (se), dit; podst. jm. dití
 divotní
 dnout i dít, 1. j. dnu; rozk. dni, dněte; příč. dal i dnul, dat i dnut; podst. jm. dnutí
 dvýkat
 dvykovat
 drďárenský
 drďárna, -y ž.
 dr s.
 drka ž.
 drkář, -e m.
 duch, -a m. neživ., jedn. 3., 6. -u, 4. duch i ducha; Duch svatý i svatý Duch (v nábenském významu)
 dvoj- i dvou- ve sleninách
ffarmakolog, -a m.; farmakolka ž.
 filolog, -a m.; filolka ž.
 fyziolog, -a m.; fyziolka ž.
ggeolog, -a m.; geolka ž.
 giga- (zn. G) ve sleninách, např. gigahertz atd.
 grafolog, -a m.; grafolka ž.
 gynekolog, -a m.; gynekolka ž.
hhekto- (zn. h) ve sleninách, např. hektolitr atd.
 hlavonec, -žce m.
 hmdinka ž.
 hmdíř i mdíř, -e m.
 hmdit (se), podst. jm. hmdění
 hmyzravec, -vce m.
 hod, -u m.; Hod bí nebo Bí hod
 hodobový
 Hory Matky Bí, Hor m. B. ž. pomn.; bíhorský
 hrad, -u m.; hrad Rmberk, hrad Kunětická hora; Dívčí hrady; Hrad, tj. Pražský hrad
 hrozit, rozk. hroz; podst. jm. hrození i hrení
iideolog, -a m.; ideolka ž.
jjasnlutý apod.
 jenž zájm., m., 2. jeh, (bez) něh, 3. jemuž, (k) němuž, 4. živ. jeh, jejž, neživ. jejž, 6. (o) němž, 7. jímž, (s) nímž; jež ž., 2., 3., 6. a 7. jíž, níž, 4. již, (pro) niž; jež s., 2. jeh, (bez) něh, 3. jemuž, (k) němuž; 4. jež, (na) něž,
 ježto spojka (prote)
kk, ke předlka; ku v několika případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.; v názvech ulic: ulice K Ďáblicům; ulice K Větrolamu
 kardiolog [-dy-], -a m.; kardiolka ž.
 kilo- (zn. k) ve sleninách, např. kilogram, kilometr atd.
 kluzný (např. lisko)
 kařství s.
 kedělný
 keluh, -a m.
 kelužský, mn. -žští
 kelužství s.
 kený
 kešina i kišina ž.
 kešinový i kišinový
 kešnický i kišnický
 kešník i kišník, -a m.; kešnice i kišnice ž.
 kich, -u m.
 kka ž.
 k
 kozorec, -žce m.; Kozorec (souhvězdí zvěrokruhu)
 kovitý
 Krivoj Rog, Krivého Rogu m.; krivorský
 krtonka ž.
 ku předlka v některých ustálených případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.
 kvazi- ve sleninách, např. kvazistacionární, kvazičástice
lLadské jezero
 lazar, -a m. (ubák); Lazar (biblická postava)
 lékárna, -y ž.; lékárna U Jednorce apod.
Naposledy hledáno:

věšák, , schůd, poručice, provizní, římovat, rošení, blíznout, edstavivost, ěřči

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.