Pravidla českého pravopisu

o, -e m.
oorat, 1. j. u i orám, 2. j. eš i oráš, ..., 3. mn. ou i orají; rozk. i orej
ooráč, -e m.; Přemysl Oráč
 orákulum, -la s.
 orální
 orangutan, -a m.; orangutaní
 Oranienburg [-ny-], -u m.; oranienburský
 Oraňsko, -a s.; oraňský
 oranžáda ž.
 oranžerie [-že- i -žé-] ž., mn. 2. -rií
 oranžový
 orátor, -a m.
 orat, -e ž.
 oratorium [-to- i -tó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 oratorní
 Orava, -y ž.; oravský
 Oravská Magura, O-é M-y ž.; (oravsko)magurský
 orážet, 3. mn. orážejí i oráží; příč. orážen
 orazit, rozk. oraz; příč. oražen
 orbital, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 orbitální
 orchestr, -u m.
 orchestrální
 orchestrion [-on i -ón], -u m.
 orchidea, -ey i -eje ž., 3., 6. -eji, 4. -eu, 7. -eou i -ejí, mn. 1., 4. -ey i -eje, 2. -ejí, 3. -eám i -ejím, 6. -eách i -ejích, 7. -eami i -ejemi
 orchidej, -e ž.
 ordinace [-dy-] ž.
 ordonance ž.
 ordonanční
 ordovik, -u m.
 Ordžonikidze [-ny-] neskl. s.; ordžonikidzský
 orebita, -y m.
 ech, -u m.
 Oregon, -u m.; oregonský
 orel, orla m., mn. 4., 7. orly; orlí; orlice ž.
 ešák, -u m. (strom)
 ešník, -a m. (pták)
 Orestes, -ta m.
 ezat, 1. j. ežu i ezám, 3. mn. ežou i ezají; rozk. ež i ezej
 ezávátko s.
 Orfeus, -fea m.; orfický
 orgán, -u m.
 organdy s. neskl.
 organela, -y ž.
 organický [-ny-]
 organizace [-ny-] ž.; Organizace spojených národů, Spojené národy; Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
 organizační [-ny-]
 organizátor [-ny-], -a m.
 organizmus [-ny-], -izmu i organismus [-nyzm-], -ismu m.
 organizovat [-ny-]
 organogeneze ž.
 organogenní
 organtýn, -u m.
 orgazmus, -zmu i orgasmus [-zm-], -smu m.
 orgie, orgií ž. mn.
 orient, -u m. (východ); Orient (východní země)
 orientace ž.
 orientační
 orientalistický [-ty-]
 orientalistika [-ty-] ž.
 orientální
 Origenes, -na m.
 originál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 originalita ž.
 originální
 Orinoko s.; orinocký, mn. -čtí
 Orinoko, -a s.; orinocký
 Orion [-on i -ón], -a i -u m. (souhvězdí)
 Orion, -ona m. (bájný lovec)
 Orion, -onu m. (souhvězdí)
 ízka ž.
 íznout, příč. ízl i íznul
 orkán, -u m.
 Orkneje,-jí ž. pomn.; orknejský
 Orléans [-ean], -u m.; orléanský
 Orléans [-ean], -u m.; orleánský, mn. -ští
 orlí (k orel)
 Orlice ž.; orlický; Orlické hory
 Orlice, -e ž.; orlický
 orlíček, -čku m. (rostlina)
 Orlické hory
 Orlík nad Vltavou, O-a i O-u nad V. m.; (vltavsko)orlický
 orloj, -e m.
 Orly neskl. s.
 ornament, -u m.
 ornamentální
 ornát, -u m.
 ornice ž.
 ornitolog [-ny-], -a m.; ornitoložka ž.
 ornitologický [-ny-]
 ornitologie [-ny-] ž.
 orný
 orobinec, -nce m.
 orogeneze ž.
 orogenní
 orografický
 orografie ž.
 orsej [-sej], -e m.
 ortel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 ortodoncie i ortodontie [-ty-] ž.
 ortodontický [-ty-]
 ortodoxní
 Podobné:
aa posteriori [á -órí] (lat.)
 a priori [á -órí] (lat.)
 abnormalita ž.
 abnormální
 absolutorium [-to- i -tó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 absorbér, -u m.
 absorbovat
 absorpce ž.
 absorpční
 adaptor, -u m.
 adsorbér, -u m.
 adsorbovat
 adsorpce ž.
 adsorpční
 adventivní [-ty- i -tý-] (např. keny)
 aforistický [-ty-]
 aforizmus, -izmu i aforismus [-zm-], -ismu m.
 agitátor, -a m.
 agresor [-sor], -a m.
 ahistorický
 ahistorizmus, -izmu i ahistorismus [-zm-], -ismu m.
 akcesorický
 akcesorní
 akord, -u m.
 akordeon, -u m.
 akumulátor, -u m.
 alegoricko-symbolický (např. román)
 alegorický
 alegorie ž.
 alegorizace ž.
 alegorizovat
 algoritmus, -mu m.
 aligátor, -a m.
 alternátor, -u m.
 ambulatorium [-to- i -tó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 ambulatorní
 amfora ž.
 amor, -a m. (symbol lásky); Amor (v mytologii)
 Amor, -ra m.
 amoralizmus, -izmu i amoralismus [-zm-], -ismu m.
 amorální
 amorfní
 amortizace [-ty-] ž.
 amortizační [-ty-]
 anafora ž.
 anaforický
 analyzátor, -u m.
 Anaxagoras, -ra m.
 Andorra la Vella [velja], A-y la V. ž.; andorrský
 Andorra, -y ž.; Andorrské knížectví; Andan m.; andorrský
 angina pectoris [-gí- pek-] ž.
 angora ž.
 animátor [-ny-], -a m.
 anorganický [-ny-]
 antikorozní [-ty-]
 antropomorfizmus, -izmu i antropomorfismus [-zm-], -ismu m.
 aorist, -u m.
 aorta ž.
 aortální
 aporie ž., mn. 2. -rií
 aposteriorní
 apriorní
 Arabské me
 arboretum [-re- i -ré-], -ta s.
 Ares, -se i -rea m.; Areův pahorek
 Atlas, -su m. (pohí); atlaský
 Atlas, -u m. (pohí); atlaský, mn. -ští
 auditorium [-dyto- i -dytó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 autoportrét, -u m.
 autor, -a m.
 autorita ž.
 autoritativní [-ty- i -tý-]
 autorizovat
 autorskoprávní (k autorské právo)
 avenue [franc. aveny, angl. evinjú] ž. neskl.; Pátá avenue (v New Yorku)
 Azory, Azor ž. pomn.; azorský
 Azovské me
 Azovské me
bbachor, -u m.
 báchorka ž.
 Baltimore [bóltymór], -ru m.; baltimorský
 Baltské me
 Baltské me
 Barbora i Barbara, -y ž.
 barborka ž. (třešňová větvička)
 Barentsovo me
 Bavorsko, -a s.; Bavor i Bavan m.; bavorský
 behaviorizmus [bihejvi-], -izmu i behaviorismus [bihejviorizm-], -ismu m.
 Belo Horizonte [belorizonty] neskl. s.; belohorizontský
 bělohorský; bělohorská bitva (viz § 68)
 Bělorusko, -a s.; Běloruská republika; Bělorus m.; běloruský
 Bělorusko, -a s.; Bělorus, -a m.; běloruský, mn. -ruští
 Beringovo me
 Beringovo me
 beseda ž.; Česká beseda, Moravská beseda (tance); Beseda brněnská, Měšťanská beseda, Umělecká beseda (spolky)
 bezesporný
 bezesporu i beze sporu (nesporně)
 bezporuchový
 bezprizorný i bezprizorní
 Bílá Hora (osada), B-é H-y ž.; bělohorský
Naposledy hledáno:

sýrie, milník, , slovensko, programatický, odluka, zambie, mesina, norma, hornád

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.