Pravidla českého pravopisu

oOb, -u m.; obský
oobden i ob den (každý druhý den)
 obrok i ob rok (každý druhý rok)
ooba m., obě ž. a s., 2., 6. obou, 3., 7. oběma
 obal, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 obaleč, -e m.
 obálka ž.
 občan, -a m.
 občanskoprávní (k občanské právo)
 občanský; Občanská demokratická strana
 občas přísl.
 občasný
 občerstvení s.
 obcházet, 3. mn. obcházejí i obchází
 obchod, -u m.
 obchodní
 obchodnický
 obchodník, -a m.; obchodnice ž.
 obchodovatelný
 obchodovatelný
 obchozí (např. cesta)
 obchůzka ž.
 obchvat, -u m.
 občina ž.
 občíslí s.
 obdělat
 obdélník, -u i -a m.
 obdenní
 obdivuhodný
 obdržet, 3. mn. obdrží
 obdukce ž.
 obdukční
 obec, obce ž.
 obecní (např. dům); Obecní dům (v Praze); Obecní úřad v (Černošicích)
 obecný (např. zájem)
 oběd, -a m.
 obědvat, 1. j. obědvám
 oběh, -u m.
 oběhat
 obehnat, 1. j. obeženu; rozk. obežeň; příč. obehnal, obehnán
 oběhnout, příč. oběhl
 oběhový (např. fond)
 obehrát, 1. j. obehraji i obehraju, 3. mn. obehrají i obehrajou; rozk. obehraj i obehrej; příč. obehrál, obehrán; podst. jm. obehrání
 obejít, 1. j. obejdu; rozk. obejdi, obejděte; příč. obešel, obešla; podst. jm. obejití
 obejmout, 1. j. obejmu; příč. objal i obejmul, objat; podst. jm. obejmutí i objetí
 obelhat, 1. j. obelžu, 3. mn. obelžou; rozk. obelži; podst. jm. obelhání
 obelisk, -u m.
 obelstít, příč. obelstěn
 obemknout, příč. obemkl, obemknut
 obemykat i obmykat
 obepnout, 1. j. obepnu; rozk. obepni, obepněte; příč. obepnul i obepjal, obepnut i obepjat; podst. jm. obepnutí (např. rukama) i obepětí (např. myšlenkami)
 obesílat i obsílat, podst. jm. obesílání i obsílání
 oběsit, rozk. oběs; příč. oběšen
 obeslat, 1. j. obešlu, 3. mn. obešlou; rozk. obešli; podst. jm. obeslání
 obestřít, 1. j. obestřu, 3. mn. obestřou; rozk. obestři; příč. obestřel, obestřen
 oběť, -ti ž., mn. 1., 4. -ti, 3. -tem i -tím, 6. -tech i -tích, 7. -ťmi
 obětavý
 obětiště, -iště s., mn. 2. -išť
 obětní
 obezdít, 1. j. obezdím, 3. mn. obezdí; rozk. obezdi; příč. obezdil, obezděn
 obezdívka ž.
 obezita ž.
 oběživo s.
 obeznámit, rozk. obeznam, obeznamme; příč. obeznámen
 obézní
 oběžnice ž.
 oběžník, -u m.
 oběžný
 obezřelý
 obezřetný
 obhájce, -ce m., jedn. 5. -ce; obhájkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 obhájit, rozk. obhaj
 obhajitelný i obhájitelný
 obhajovat
 obhlédnout i obhlídnout, příč. obhlédl, obhlédnul i obhlídl, obhlídnul
 obhlídka ž.
 obhlížet, 3. mn. obhlížejí i obhlíží
 obhroublý
 obíhat, podst. jm. obíhání
 obíjet, 3. mn. obíjejí i obíjí
 obilí s.
 obílit, rozk. obil i obíli
 obilka ž.
 obilnářství s.
 obilní (např. lán)
 obilnice ž.
 obilnina i obilovina ž.
 obilný (např. zrno)
 obinadlo s.
 obírat, podst. jm. obírání
 obít, 1. j. obiji i obiju, 3. mn. obijí i obijou; rozk. obij; příč. obil, obit; podst. jm. obití
 objednat
 objednávat
 objednávatel i objednavatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 objednávka ž.
 objekt, -u m.
 objektiv [-ty- i -tý-], -u m.
 objektivistický [-ty-ty-]
 objektivita [-ty-] ž.
 objektivizmus [-ty-], -izmu i objektivismus [-ty-zm-], -ismu m.
 objektivizovat [-ty-]
 objektivní [-ty- i -tý-]
 objem, -u m.
 Podobné:
aadaptovat (přizpůsobit, upravit)
 aerobik [a-e-], -u m.
 aerob [a-e-]
 aerobus [a-e-], -su m.
 agrobiologický
 agrobiologie ž.
 akrobacie ž.
 akrobat, -a m.
 akrobatický [-ty-]
 alej, -e ž.; alej Svobody
 alobal, -u m.
 anaerob [an-a-e-]
 ap., apod. (a podobně, a podobný)
 aprobace ž.
 atp., atpod. (a tak podobně, a tomu podobný)
 autobiografie ž.
 autobus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 automobil, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 automobilista, -y m.
 automobilizmus, -izmu i automobilismus [-zm-], -ismu m.
 azobarvivo s.
 Azurové pobřeží
bBanská Bystrica, B-é B-e ž.; banskobystrický
 Banská Bystrica, -e ž., 3., 6. -i, 4. -i i -u, 7. -í i -ou; banskobystrický, mn. -čtí
 baobab, -u m.
 bezobslužný
 bibliobus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 Birobidžan, -u m.; birobidžanský
 blahobyt, -u m.
 bob, -u m.
 bobtnat i botnat
 bobule ž., mn. 2. -lí
 botnat i bobtnat
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 bydlo s. (živobytí)
ccena ž.; Nobelova cena; Cena Egona Hostovského; Velká cena Prahy (v odbíjené apod.)
 centrum, -ra s.; obchodní dům Centrum
 čepobití s.
 černobýl, -u m.
 červenobílý
 červenomodrobílý
 českobratrský
 Český Brod, Č-ého B-u m.; českobrodský
 chorobopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 chrobák, -a m.
 činitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i (osoba)
 církev, -kve ž.; katolická církev, církev římskokatolická; Českobratrská církev evangelická (náboženské organizace)
 cobol [ko-], -u m.; programovací jazyk Cobol
 coby (jakoby)
 Córdoba [kor-], -y ž.; córdobský
ddemobilizace ž.
 departement [departmán], -u m. (franc. oblast)
 dikobraz [dy- i di-], -a m., mn. 4., 7. -y; dikobrazí
 divadlo s.; Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
 ďobat, 1. j. ďobu i ďobám; rozk. ďobej
 doběhnout, příč. doběhl, doběhnut; podst. jm. doběhnutí
 dobíhat, podst. jm. dobíhání
 dobíječ, -e m.
 dobíječka ž., jedn. 3., 6. -čce
 dobíjet, 3. mn. dobíjejí i dobíjí
 dobírat, podst. jm. dobírání
 dobírka ž.
 dobít, 1. j. dobiji i dobiju, 3. mn. dobijí i dobijou; rozk. dobij; příč. dobil, dobit; podst. jm. dobití
 dobrácký
 dobrák, -a m.; dobračka ž.
 dobrat, 1. j. doberu, 2. dobereš, ..., 3. mn. doberou; rozk. dober; příč. dobral, dobrán; podst. jm. dobrání
 dobře, 2. st. lépe, líp
 Dobříš, -e ž.; dobříšský
 Dobříš, -e ž.; dobříšský, mn. -šští
 dobročinnost, -i ž.
 dobročinný; dobročinně
 dobrodinec, -nce m.
 dobrodruh, -a m.; dobrodružka ž.
 dobrodružný
 dobrodružství s.
 Dobromil, -a m.; Dobromila, -y ž.
 Dobromír, -a m.; Dobromíra, -y ž.
 dobromyslný
 dobropis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Dobrudža, -e ž., 3., 6. -i, 4. -u, 7. -ou; dobrudžský, mn. -džští
 Dobrudža, -e ž.; Dobrudžan m.; dobrudžský
 dob, 2. st. lepší
 dobýt, 1. j. dobudu i dobydu; rozk. dobuď; příč. dobyl, dobyt; podst. jm. dobytí
 dobytče, -ete s., mn. 1., 4. -ata
 dobytčí
 dobytek, -tka m.
 dobytkář, -e m.
 dobytkářství s.
 dobyvačný
 dobývat, podst. jm. dobývání
 dobyvatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 dopodrobna přísl.
 dóza, -y ž. (ozdobná schránka)
 dřevoobráběcí
 drobek, -bku m.
 drobet, -btu m.
 drobnokresba, -y ž., mn. 2. -seb [-ze-]
 drobnosemenný
 drobnozrnný
 drobnůstka ž.
Naposledy hledáno:

ob, koaxiál, pomúžou, zášvih, postrane, přistřihovat, šijící, kalpě, školící, firemně

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.