Pravidla českého pravopisu

ooceán, -u m.; Atlantský oceán, Tichý oceán, Severní ledový oceán
 oceánický [-ny-]
 Oceánie [-ny-] ž.; oceánijský
 Oceánie [-ny-], -e ž.; oceánijský
 oceánografie ž.
 oceánový
 oceánský
 ocel, -i i -e ž., mn. 1., 4. -i i -e, 3. -ím, 6. -ích, 7. -emi
 ocelář, -e m.
 ocelárna, -y ž.
 ocelek, -lku m.
 oceloryjec, -jce i ocelorytec, -tce m.
 ocelot, -a m.
 ocet, octa m.
 Podobné:
aantropocentrický
 antropocentrizmus, -izmu i antropocentrismus [-zm-], -ismu m.
 Atlantský oceán
 Atlantský oceán
 autocenzura [-zu- i -zú-] ž.
 azbestocement, -u m.
bBessemerova ocel
 biocenóza, -y ž.
ddivočit, 3. mn. divočí (dělat divokým, divoce si počínat)
 docela přísl.
 docent, -a m.; docentka ž. (zkr. doc.)
 docentský, mn. -tští
 docentura [-tu- i -tú-] ž.
 dočista přísl. (docela, úplně)
 doširoka i do široka (široce)
 drahocennost, -i ž.
 drahocenný; drahocenně
eegocentrický
 egocentrizmus, -izmu i egocentrismus [-zm-], -ismu m.
 emoce ž.
 eocén, -u m.
 eocenní
 eocénový
ffytocenóza, -y ž.
ggeocentrický
hheliocentrický
 hluboko, hluboce, 2. st. hloub, hlouběji
 hodnotit, příč. hodnocen; podst. jm. hodnocení
 holocén, -u m.
 holocenní [-ce- i -cé-]
iIndický oceán [-dy-]
 Indie [-dy-] ž.; Ind, -a m.; indický, mn. -čtí; Indický [-dy-] oceán
 Inocenc, -e m.
jjednotit, příč. jednocen
 jitrocel, -e m., mn. 7. -i
kkandování s. (proslazování ovoce)
 kiwi s. neskl. (rostlina; ovoce)
llakotit, podst. jm. lakocení i lakotění
 lichotit, podst. jm. lichocení
 lokomoce ž.
mmalomocenství s.
 mikroprocesor, -u m.
 miocén, -u m.
 miocenní
 mocenský
 mocenství s.
 multiprocesor [-ty-], -u m.
nnačisto přísl. (docela)
 navlas přísl. (docela, např. navlas stejný)
 nemocenský
 nitrocelulóza [ny-], -y ž.
ooligocén, -u m.
 oligocenní
 oplotit, příč. oplocen
 osamocený
 osinkocement, -u m.
 ovoce s.
ppadesátiprocentní
 paleocén, -u m.
 paleocenní
 pleistocén, -u m.
 pleistocenní
 pleistocénový
 pliocén, -u m.
 pliocenní
 pliocénový
 pocení s.
 potit se, podst. jm. pocení
 překotit, příč. překocen
 procedit, příč. procezen
 procedura [-du- i -dú-] ž.
 procedurální
 procentní
 procento s.; 8 % (osm procent)
 procentový
 procentuální
 proces, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 procesí s.
 procesní
 procesor [-sor], -u m.
 procesuální
 promoce ž.
 propotit, příč. propocen
qquattrocento [kvatročento] s.
rraný (časný, např. rané ovoce, raná zelenina); raně
 rovnocennost, -i ž.
 rovnocenný; rovnocenně
sSeverní ledový oceán
 severní; severní pól; severní polární kruh; severní Čechy; Severní Amerika; Severní ledový oceán
 široce, široko, 2. st. šíře i šíř i šířeji
 sjednotit (se), příč. sjednocen; podst. jm. sjednocení
 šramotit, podst. jm. šramocení
 srotit se, rozk. sroť se; příč. srocen; podst. jm. srocení sroubit, rozk. srub
 stoprocentní
tTanzanie [-ny-], -e ž.; Tanzanská sjednocená republika; Tanzanec i Tanzaňan m.; tanzanský
 Tichý oceán
 tři, 2. tří i třech, 3. třem, 4. tři, 6. třech, 7. třemi; tři procenta, 3 % (viz § 61)
 tříprocentní, 3procentní, 3%ní, 3% (viz § 61)
uupotit se, příč. upocen
 usjednotit (se), příč. usjednocen
Naposledy hledáno:

ocě, strašlivý, malý, mílit, smyk, miliarda, předchozí, se, převést, synek

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.