Pravidla českého pravopisu

ooj i voj, -e ž.
vvoj i oj, -e ž. (u vozu)
oojedinělý
 ojet, 1. j. ojedu; příč. ojel, ojet; podst. jm. ojetí
 ojezdit, příč. oježděn i ojezděn
 ojínit
 ojnice ž.
 Podobné:
aačkoli, ačkoliv spojka
 adoptovat (osvojit)
 adresný (např. projev)
 alfa ve spojeních, např. alfa-záření i záření alfa; °-záření i záření °; alfa-metoda
 alfa, -y ž. (ve spojení s alfou i omegou); kino Alfa
 Alois [-oj-] i Alojz, -e [-ze] i -a [-za] m.; Aloisie [-ojzi-] i Alojzie, -e ž.
 Alois, -se [-ze] i -sa [-za] i Alojz, -e i -a m.; Aloisie [-zi-] i Alojzie ž.
 Americká Samoa, A-ké S-oy ž.; Samojec m.; samojský
 anebo, aneb spojka
 aniž spojka
  spojka i část.
 aťsi spojka i část.
 avšak spojka
bbalicí (např. papír, stroj)
 bát se, 3. mn. bojí se; rozk. (ne)boj se; příč. bál se
 Bayreuth [bajrojt], -u m.; bayreuthský
 bermudský trojúhelník
 beta ve spojeních, např. beta-záření i záření beta; ±-záření i záření ±; beta-funkce
 Bivoj, -e m.
 bojácný
 bojar, -a m.
 bóje ž.
 bojeschopnost, -i ž.
 bojiště, -iště s., mn. 2. -išť
 bojkot, -u m.
 bojler, -u m.
 bojůvka ž.
 Bořivoj, -e m.
 boží; boží bojovníci, boží muka; Matka boží; Boží tělo, Boží hod i Hod boží (vánoční) (svátky)
 bratříci, -ků m. mn. (husitské vojsko)
 brázdicí (např. stroj)
 brojler, -a m.
 brousicí (např. stroj)
 buďsi spojka i část.
 buďto spojka
 byť, byť i spojka
 byťsi spojka
ccharta ž.; Charta Organizace spojených národů
 chvoj, -e ž.
 chvojí s.
 či spojka
 čili spojka
 cizojazyčný
 Čojbalsan, -u m.; čojbalsanský
ddelta ve spojeních, např. delta-funkce, »-funkce, delta-elektron
 děrovačka ž., jedn. 3., 6. -čce (stroj)
 desetiboj, -e m.
 diaprojektor [dy-], -u m.
 divis [dyvis i dyvís], -su [-zu] m. (spojovník)
 divže i div že spojka
 dojemný; dojemně
 dojet, 1. j. dojedu; rozk. dojeď; příč. dojel, dojet; podst. jm. dojetí
 dojezd, -u m.
 dojící (kdo nebo co dojí)
 dojicí (např. přístroj)
 dojídat, podst. jm. dojídání
 dojímat
 dojímavý
 dojíst, 1. j. dojím, 3. mn. dojedí; rozk. dojez; příč. dojedl dojeden; podst. jm. dojedení
 dojít, 1. j. dojdu; rozk. dojdi, dojděte; příč. došel, došla; podst. jm. dojití
 dojit, 1. j. dojím, 3. mn. dojí; podst. jm. dojení
 dojíždět, 3. mn. dojíždějí i dojíždí
 dojížďka ž., mn. 2. -děk
 dojmout, 1. j. dojmu; příč. dojal, dojat; podst. jm. dojetí
 dokud spojka
 dostát, 1. j. dostojím; rozk. dostůj; příč. dostál
 Dostojevskij, -kého m.
 dotud spojka
 důstojnický
 důstojník, -a m.; důstojnice ž.
 důstoj
 dvoj- i dvou- ve složeninách
 dvojaký
 dvojče, -ete s., mn. 1., 4. -ata
 dvojchroman, -u m.
 dvojčlenný i dvoučlenný
 dvojdílný i dvoudílný
 dvoje; dvojí
 dvojfázový i dvoufázový
 dvojhláska ž.
 dvojhlavý i dvouhlavý
 dvojhvězda ž.
 dvojice ž.
 dvojjazyčný
 dvojjazykový
 dvojjehlan, -u m.
 dvojklanost, -i ž.
 dvojklaný
 dvojměstí s.
 dvojmístný i dvoumístný
 dvojmocnina ž.
 dvojmocný
 dvojnásobek, -bku m.
 dvojnásobný
 dvojpólový i dvoupólový
 dvojramenný i dvouramenný
 dvojslabičný i dvouslabičný
 dvojsmyslný
 dvojstranný i dvoustranný
 dvojtřídní i dvoutřídní
Naposledy hledáno:

oj, psychopatologie, vladař, zámezí, burison, napřed, opasek, , révoví, vyměnit

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.