Pravidla českého pravopisu

oonomastický [-ty-]
 onomastika [-ty-] ž.
 onomatopoický
 onomatopoie [-poje], -ie ž.
 onomatopoion [-pojon], -ia s.
 onomaziologie ž.
 Podobné:
aabonovat
 agronom, -a m.
 agronomický
 agronomie ž.
 Antigonos, -na m.
 astronom, -a m.
 astronomický
 astronomie ž.
 autonomie ž.
 autonomní; autonomně
 axonometrický
 axonometrie ž.
bbacilonosič, -e m.
 balkono [-on- i -ón-]
 balono [-on- i -ón-]
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
cchalupa, -y ž.; Krkonošská chalupa (restaurace)
 chronologický
 chronologie ž.
 chronometr, -u m.
 citrono [-on- i -ón-]
 clono
 čtvrttónový
ddisponovat [dy-]
 doktor honoris causa [honóris kauzá] (zkr. dr. h. c.) (lat.)
eekonom, -a m.
 ekonomicko-politický [-ty-] (např. vývoj)
 ekonomický
 ekonomie ž.
 ekonomika ž.
 ekonomizace ž.
 Eleonora, -y ž.
 ergonomický
 ergonomie ž.
 exponovat
ffazono [-zo- i -zó-]
 fonograf, -u m.
 fonotéka ž.
ggastronomie ž.
hharmonogram, -u m.
 hlásný m. (ponocný) i příd. jm.
 hlavonožec, -žce m.
 Honolulu neskl. s.; honšúský
 Honolulu s. neskl.; honolulský
 honorář, -e m.
 honoris causa [-nó- kauzá] (zkr. h. c.) (lat.)
 honosit se, rozk. (ne)honos se; podst. jm. honosení
 Hronov, -a m.; hronovský
iikonoskop, -u m.
 imponovat
 indisponovaný [-dy-]
 ionosféra [jo-] ž.
 Iono viz Jónové
jjeho zájm. přivlastňovací neskl. k on, ono
 Jónové i Ionové [ijó-] m. mn.; jónský i ionský sloh
kkartono [-on- i -ón-]
 kimono s.
 komponovat
 kono s.
 Konopiště, -ě s.; konopišťský
 Konopiště, -iště s.; konopišťský, mn. -šťští
 Krakonoš, -e m.; Krakonošův
 Krkonoše, -noš m. i ž. pomn., 3. -ům i -ím, 6. -ích, 7. -i i -emi; krkonošský, mn. -šští; Krkonošský národní park
 Krkonoše, -noš m. i ž. pomn.; krkonošský
 Kronos, -na m.
 krtonožka ž.
 kupono [-on- i -ón-]
llampiono [-on- i -ón-]
 listonoš, -e m.
mmanilské [-ny-] kono
 medailono [-on- i -ón-]
 metronom, -u m.
 mikrofono
 miliono [-on- i -ón-]
 monochromatický [-ty-]
 monocyt, -u m.
 monofil, -u m.
 monofonní
 monogamický
 monogamie ž.
 monogamní; monogamně
 monografický
 monografie ž., mn. 2. -fií
 monogram, -u m.
 monokl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 monokrystal, -u m.
 monokultura [-tu- i -tú-] ž.
 monolit, -u m.
 monolitický [-ty-]
 monolitní
 monolog, -u m.
 monologický
 monomer, -u m.
 mononukleóza, -y ž.
 monopol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 monopolizace ž.
 monosacharid, -u m.
 monoskop, -u m.
 monoteizmus, -izmu i monoteismus [-zm-], -ismu m.
 monotematický [-ty-]
Naposledy hledáno:

ono, třít, břínči, odražejí, operovat, vychloubač, ničemník, ury, zůstavitel, strávit

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.