Pravidla českého pravopisu

oosa, -y ž.
 osada ž.
 osadit, příč. osazen; podst. jm. osazení
 osádka ž.
 osadník, -a m.; osadnice ž.
 Ósaka ž.; ósacký, mn. -čtí
 Ósaka, -y ž.; ósacký
 osamělý
 osamět, 3. mn. osamějí i osamí; příč. osaměl
 osamocený
 osamostatnit (se)
 osazenstvo s.
 osázet, 3. mn. osázejí i osází; příč. osázen; podst. jm. osázení
 oschnout, příč. oschl i oschnul
 oscilace ž.
 oscilátor, -u m.
 oscilovat
 osel, osla m., mn. 4., 7. osly; oslí; oslice ž.; osličí
 osení s.
 osev, -u m.
 osévat i osívat, podst. jm. osévání i osívání
 osevní
 osídlenec, -nce m.; osídlenkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 osídlit
 osidlo s.
 osídlovat i osidlovat
 osifikace ž.
 osika ž.
 osina ž.
 osinek, -nku m.
 osinkocement, -u m.
 osiřet, 3. mn. osiřejí i osiří
 Osiris [-zí-], -se i -ida m.
 osít, 1. j. oseji i oseju, 3. mn. osejí i osejou; rozk. osej; příč. osel i osil, oset; podst. jm. osetí
 osivo s.
 Oskar, -a m
 oskeruše ž.
 oslabit
 osladič, -e m.
 osladit, příč. oslazen
 oslepit
 oslepnout, příč. oslepl
 oslizlý
 oslnit, podst. jm. oslnění
 Oslo s.; osloský i oselský
 Oslo, -a s.; osloský i oselský
 oslovit
 oslyšet, 3. mn. oslyší
 osm [osm i osum]
 osmahlý
 osmahnout, příč. osmahl
 osmdesát
 osmdesátiny, -in ž. pomn.
 osmělit se
 osmerý
 osmičlenný
 osmidenní
 osmihranný
 osmina ž.
 osmiový
 osmistý
 osmiúhelník, -u i -a m.
 osmium, -mia s.
 osmnáct
 osmnáctka ž.
 osmotický [-ty-]
 osmóza, -y ž.
 os
 os (k osa)
 osnova, -y ž.
 osobitý
 osobní
 osobnost, -i ž.
 osopit se
 osoušet, 3. mn. osoušejí i osouší
 osový (k osa)
 ospravedlnit (se)
 osrdí s.
 ostat, 1. j. ostanu; rozk. ostaň; příč. ostal
 osten, -tnu m.
 Ostende neskl. s.; ostendský
 ostění s.
 ostentativní [-ty- i -tý-]
 ostnatý
 ostnokožec, -žce m.
 ostošest i o sto šest
 ostouzet, 3. mn. ostouzejí i ostouzí
 ostraha ž.
 ostrakizmus, -izmu i ostrakismus [-zm-], -ismu m.
 Ostrava, -y ž.; ostravský
 ostražitý
 Ostredok, -dku m.; ostredský
 ostří s.
 ostřice ž.
 ostříhat (ochránit), podst. jm. ostříhání
 ostřihat i ostříhat, podst. jm. ostřihání i ostříhání
 ostřihávat i ostříhávat
 ostřihnout, příč. ostřihl, ostřižen
 Ostřihom, -i i -ě ž. i -u m.; ostřihomský
 Ostřihom, -i i -ě ž. i -u m.; ostřihomský
 Podobné:
aa posteriori [á -órí] (lat.)
 achichi citosl.
 adoptovat (osvojit)
 aerosol [a-e-sol], -u m.
 aerostatický [a-e-ty-]
 agnosticizmus [-ty-], -izmu i agnosticismus [-tycizm-], -ismu m.
 agnostik [-ty-], -a m.
 Aigisthos, -tha m.
 Aischylos, -la m.
 Aisopos viz Ezop
 akciový; akciová společnost (zkr. a. s.)
 akciový; akciová společnost (zkr. a. s.)
 akrostich [-ty-], -u m. i akrostichon [-ty-], -cha s.
 albatros, -a m., mn. 4., 7. -y
 albín, -a m. (kdo má nedostatek kožního barviva)
 aleluja citosl. i s. neskl.
 Alexandr i Alexandros i Alexander, -dra m.
 Alkaios, -kaia m.; alkajská strofa
 Ámos i Amos, -e i -a m.
 Ámos i Amos, -e i -a m.
 Anaximandros, -ra m.
 Androklos, -kla i Androkles, -kla i -klea m.
 anglosaský, mn. -saští
 anhydrit, -u m. (nerost)
 Antigonos, -na m.
 Antinoos, -noa m.
 Apeninský poloostrov [-ny-]
 Apeniny [-ny-], -nin ž. pomn.; apeninský; Apeninský [-ny-] poloostrov
 Apollonios [-ló], -nia m.
 aposteriorní
 apostrof, -u m.
 apostrofa, -y ž.
 Arabský poloostrov
 Archilochos, -cha m.; Archilochova strofa
 Argos, -su i -gu m. (město); argoský i argejský
 Argos, lat. Argus, -ga m. (stážce)
 Aristarchos, -cha m.
 áron [-on i -ón], -u m. (rostlina)
 Arrianosa, -na m.
 arterioskleróza, -y ž.
 Askanios, lat. Ascanius [-ká-], -nia m.
 Asklepios viz Aeskulap
 ateroskleróza, -y ž.
 Athos, -su m.; athos
 Athos, -u m.; athos
 atmosféra ž.
 atmosférický
 Atropos, -py i neskl. ž.
 Attalos, -la m.; Attalovci, Attalova stoa
 austroslavizmus, -izmu i austroslavismus [-zm-], -ismu m.
 autosalon [-on i -ón], -u m.
 autoservis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 autostop, -u m.
 autostráda ž.
 autosugesce ž.
bbacilonos, -e m.
 Bahamské souostroví
 Bakchus, lat. Bacchus [-kch-], -cha i -chuse m.; bakchické slavnosti
 bal, -u m., mn. 1., 4., 7. -y (u rostlin)
 Balkán, -u m.; balkánský; Balkánský poloostrov i poloostrov Balkánský
 Balkánský poloostrov
 Baltoslované, -ů m. mn.
 baltoslovanský
 Barbados, -u m.; Barbadosan m.; barbados
 barvicí (např. prostředek)
 barvoslepý
 běda přísl. i citosl.
 bělicí (např. prostředek)
 Bermudy, Bermud ž. pomn.; Bermudské ostrovy; bermudský
 bezbrannost, -i ž.
 bezcennost, -i ž.
 bezectnost, -i ž.
 bezejmennost, -i ž.
 bezelstnost, -i ž.
 bezinfekčnost, -i ž.
 bezpečnost, -i ž.; Rada bezpečnosti OSN
 bezpečnostní; Bezpečnostní rada státu
 bezpečnostní; Bezpečnostní rada státu
 bezprostřední
 bezstarostný
 bezúhonnost, -i ž.
 bezuzdnost, -i ž.
 bezvýjimečnost, -i ž.
 bezzákonnost, -i ž.
 bikros, -u m.
 bikros, -u m.
 Bílá Hora (osada), B-é H-y ž.; bělohorský
 bílý, 2. st. bělejší; Bílá hora (návrší); Bílá Hora (osada); Bílé Karpaty; Bílé moře
 biosféra ž.
 biosyntéza, -y ž.
 blahosklonnost, -i ž.
 blahosklonný; blahosklonně
 Blahoslav, -a m.; Blahoslava, -y ž.
 blízkost, -i ž.
 bojeschopnost, -i ž.
 Bordeaux [-do i -dó] s. neskl.; bordeauxský [-doský i -dóský], mn. -xští
 bordóská jícha
 Bosna ž.; Bosňan, -a m.; bosenský
 Bosna, -y ž.; Bosňan m.; bosenský
 Bospor, -u m.; bosporský
Naposledy hledáno:

os, schéma, odjed, potichu, krystal, vběhnout, igh, kun, okl, šindel

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.