Pravidla českého pravopisu

ppojď, pojďte (rozk. k půjdu)
 pojeď, pojeďte (rozk. k pojedu)
 pojednou přísl.
 pojem, pojmu m.
 pojetí s.
 pojící (kdo nebo co pojí)
 pojicí (např. hmota)
 pojídat, podst. jm. pojídání
 pojidlo s.
 pojímat, podst. jm. pojímání
 pojíst, 1. j. pojím, 3. mn. pojedí; rozk. pojez; příč. pojedl, pojedeno
 pojištěnec, -nce m.; pojištěnka ž.
 pojištění s.
 pojistit, rozk. pojisti i pojisť, pojistěte i pojisťte; příč. pojištěn
 pojistka ž.
 pojistné, -ého s.
 pojistný
 pojišťovat
 pojišťovna, -y ž.
 pojit (k spojovat), 1. j. pojím
 pojít, 1. j. pojdu; rozk. pojdi, pojděte; příč. pošel, pošla; podst. jm. pojití (zhynout)
 pojítko s.
 pojivo s.
 pojíždět, 3. mn. pojíždějí i pojíždí
 pojízdný
 pojmenování s.
 pojmout, 1. j. pojmu; příč. pojal, pojat; podst. jm. pojetí
 pojmový
 Podobné:
aačkoli, ačkoliv spojka
 alfa ve spojeních, např. alfa-záření i záření alfa; °-záření i záření °; alfa-metoda
 alfa, -y ž. (ve spojení s alfou i omegou); kino Alfa
 anebo, aneb spojka
 aniž spojka
  spojka i část.
 aťsi spojka i část.
 avšak spojka
bbeta ve spojeních, např. beta-záření i záření beta; ±-záření i záření ±; beta-funkce
 buďsi spojka i část.
 buďto spojka
 byť, byť i spojka
 byťsi spojka
ccharta ž.; Charta Organizace spojených národů
 či spojka
 čili spojka
ddelta ve spojeních, např. delta-funkce, »-funkce, delta-elektron
 divis [dyvis i dyvís], -su [-zu] m. (spojovník)
 divže i div že spojka
 dokud spojka
 dotud spojka
ffilipojakubský
ggama ve spojeních, např. gama-záření i záření gama; #-záření i záření #; gama-korekce
hhustě, 2. st. hustěji, houšť (např. ve spojení jen houšť)
iinternet, -u m. (propojené počítačové sítě); Internet vl. jm. (Celosvětová informační a komunikační síť)
 internet, -u m. (propojené počítačové sítě); Internet vl. jm. (Celosvětová informační a komunikační síť)
jjak přísl. i spojka
 jakkoli, jakkoliv přísl. i spojka
 jakmile spojka
 jenomže spojka
 jenže spojka i část.
 jestli spojka i část.
 jestliže spojka
 jet, 1. j. jedu, bud. pojedu; rozk. jeď; příč. jel, jet; podst. jm. jetí
 ježto spojka (protože)
 jinak přísl. i spojka
 jít, 1. j. jdu, bud. půjdu; rozk. jdi, jděte - pojď, pojďte; příč. šel, šla; podst. jm. jití
kkdežto spojka
 kokakola, -y ž.; nápoj zn. Coca-Cola
 kolik, ve spojení s počítaným předmětem 2., 3., 6., 7. p. kolika (kolik lidí, od kolika lidí, kolika lidem)
 království s.; Království dánské i Dánské království; Spojené království Velké Británie a Severního Irska; hist. Království české i České království (viz § 88)
lleč spojka
 ledaže spojka
mMexiko, -a s.; Spojené státy mexické; Mexičan m.; mexický
 mezitímco i mezitím co spojka (zatímco)
nnápoj, -e m.
 napojit
 neboli spojka
 neboť spojka
 než, nežli spojka
 nicméně spojka
 nýbrž spojka
oodpojit
 omega, -y ž. (ve spojení: s alfou i omegou)
 onomatopoie [-poje], -ie ž.
 onomatopoion [-pojon], -ia s.
 opojit
 opojný
 organizace [-ny-] ž.; Organizace spojených národů, Spojené národy; Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
ppakli, pakliže spojka
 pan, -a m., jedn. 3., 6. panu, 7. panem (jen v č. jedn., ve spojení se jmény osob, např. pan učitel, pan Novák)
 podřadicí (např. spojky)
 pokud spojka
 poněvadž spojka
 popojet, 1. j. popojedu; rozk. popojeď; příč. popojel, popojeto; podst. jm. popojetí
 popojíždět, 3. mn. popojíždějí i popojíždí
 potom přísl. i spojka i část.
 potud přísl. i spojka
 přece spojka i část.
 přes předl.; ve spojení přese [-ze] všechno, přes to přese všecko
 přesto přísl. i spojka
 přestože spojka
 přípoj, -e m.
 přípojka ž.
 pročež spojka
 proto přísl. i spojka
 protože spojka
 půjdu, rozk. pojď, pojďte
rrozpojit
 rozpojovat
ssdrhnout, příč. sdrhl i sdrhnul (z povrchu); jiné je zdrhnout (zadrhnout, upravit do záhybů nebo spojit zdrhovadlem; nespis. utéci)
 sebe- ve složeninách; ve spojení s 2. stupněm příd. jm. a přísl., např. sebevětší, sebelepší, sebevíce, sebelépe
 sice; a sice spojka
 skreslit (v technickém kreslení spojit v jedné kresbě); jiné je zkreslit (podat zkomoleně)
 sletovat (letováním spojit)
 sotva přísl., spojka i část.
 sotvaže přísl. i spojka
 souřadicí (např. spojky)
 spájet (k pájet i k spojovat), 3. mn. spájejí i spájí
 spéci i spéct, 1. j. speču, 3. mn. spečou; rozk. speč; příč. spekl, spečen (pečením spojit); jiné je zpéci i zpéct (pečením spotřebovat)
 spoj, -e m. i ž.
 Spojené arabské emiráty, S-ých a-ých e-ů m. pomn.
 Spojené státy americké, S-ých s-ů a -ých m. pomn.
 spojenec, -nce m.; spojenkyně, mn. 2. -yň i -yní, i spojenka ž.
 spojenecký
 spojenectví s.
 spojený; Spojené národy (Organizace spojených národů); Spojené státy americké
 spojit
 spojivka ž.
 stavit, příč. staven (tavením spojit); jiné je ztavit (roztavit)
Naposledy hledáno:

pój, zájmeno, program, ramenní, hráz, zamířit, zkosit, spolu, připomněl, cepeň

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.