Pravidla českého pravopisu

ppól, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; severní, jižní pól
jjižní; jižní pól, jižní Čechy, jižní Evropa; Jižní Amerika
pPolabí, -í s.; polabský
 Poľana, -y ž.; poľanský
 polára ž.
 polarimetr, -u m.
 polarizace ž.
 polarizační
 polarizátor, -u m.
 Polárka ž. (hvězda)
 polární (např. záře, kruh)
 polárnický
 polárník, -a m.
 polarograf, -u m.
 polarografie ž.
 polaroid, -u m.
 pole s., mn. 7. poli; Moravské pole, Kosovo pole
 polechtat
 poledne, -e s., mn. 7. -y
 polednice ž.
 poledník, -u m.; poledník greenwichský [grynyč-]
 polehčující (např. okolnost)
 polehku přísl.
 polehlý
 polehoučku; polehounku přísl.
 polemický
 polemika ž.
 polemizovat
 polesí s.
 poleva, -y ž.
 polévat i polívat, podst. jm. polévání i polívání
 polévka i polívka ž.
 polibek, -bku m.
 políbit, rozk. polib; podst. jm. políbení
 police ž.
 Police, -e ž.; polický
 policejní
 políček, -čku m.
 policie ž.; Policie České republiky, Městská policie v (Hradci Králové)
 policie; Policie České republiky, Městská policie v (Hradci Králové)
 policista, -y m.
 políčit, rozk. polič
 Polička, -y ž.; poličský
 polidštit, podst. jm. polidštění
 polidšťovat
 poliklinika [-ny-] ž.
 polír, -a m.
 polít, 1. j. poliji, poleji i poli
 Pollux, -xe i -uka m.
 Polsko, -a s.; Polská republika; Polák m.; polský
 polštář, -e m.
 polyamid, -u m.
 polychromatický [-ty-]
 polycyklický
 polyedr [-ly-e-], -u m.
 polyekran, -u m.
 polyester, -u m.
 polyetylen [-le- i -lé-], -u m.
 Polyfém i Polyfemos [-fé-], -ma m.
 polyfonie [-ny-] ž.
 polyfonní
 polygamický
 polygamie ž.
 polygamní; polygamně
 polyglot, -a m.
 polygon, -u m.
 polygonální
 polygonový
 polygrafický
 polygrafie ž.
 polyhistor, -a m.
 polykač, -e m.
 Polykarp i Polykarpos, -pa m.
 polykat
 Polykleitos, -ta m.
 Polykrates, -ta m.
 polykrystalický
 polymer, -u m.
 polymerace ž.
 polymerátor, -u m.
 polymerie ž.
 polymerizace ž.
 polymorfie ž.
 polymorfizmus, -izmu i polymorfismus [-zm-], -ismu m.
 Polyneikes, -ka m.
 Polynésie [-zi-] ž.; Polynésan [-za-], -a m.; polynéský, mn. -ští
 Polynésie [-zi-], -e ž.; Polynésan m.; polynéský
 polynom, -u m.
 polynomický
 polyp, -u m.
 polypropylen [-le- i -lé-], -u m.
 polysacharid, -u m.
 polysémie ž.
 polystyren [-re- i -ré-], -u m.
 polysyndetický [-ty-]
 polysyndeton, -ta s.
 polysyntetický [-ty-]
 polytechnický [-ny-]
 polytechnika [-ny-] ž.
 polytechnizace [-ny-] ž.
 polyteizmus, -izmu i polyteismus [-zm-], -ismu m.
 polyvalentní
 Podobné:
aAchájové m. mn.; achájský spolek
 akciový; akciová společnost (zkr. a. s.)
 akciový; akciová společnost (zkr. a. s.)
 Akropol(e) i Akropolis, -le ž.; akropolský
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 antropolog, -a m.; antropoložka ž.
 antropologický
 antropologie ž.
 Apeninský poloostrov [-ny-]
 Apeniny [-ny-], -nin ž. pomn.; apeninský; Apeninský [-ny-] poloostrov
 Apolena, -y ž.
 Apollon, -ona i Apollo, -ona m.; apollonský půvab
 Apollonios [-ló], -nia m.
 apologetický [-ty-]
 apologie ž.
 Arabský poloostrov
bBahamy, Baham ž. pomn.; Bahamské společenství; Bahamec m.; bahamský
 Balkán, -u m.; balkánský; Balkánský poloostrov i poloostrov Balkánský
 Balkánský poloostrov
 beseda ž.; Česká beseda, Moravská beseda (tance); Beseda brněnská, Měšťanská beseda, Umělecká beseda (spolky)
 bipolární
ddceřiný (např. buňka; společnost)
 dceřiný (např. buňka; společnost)
 devětsil, -u m.; Devětsil (spolek)
 dipól [dy-], -u m.
 Dominika [-ny-], -y ž.; Dominické společenství; Dominičan m.; dominický
 dopola přísl.
 dopoledne, -e s., mn. 7. -y; dopoledne přísl. (ráno)
 dopolopita přísl.
 dopolosyta přísl.
 dršťková polévka
 dvojpólový i dvoupólový
eekonomicko-politický [-ty-] (např. vývoj)
 Elysejská [-ze-] pole, Elysejský palác (v Paříži)
 epoleta ž.
 Evropa, -y ž.; Evropan, -a m.; evropský; Evropské společenství, Evropský parlament; Evropský pohár (např. ve sportovní gymnastice)
 extrapolace ž.
fFrancouzská Polynésie [-zi-], F-é P-e ž.
gGdyně ž. (v Polsku); gdyňský, mn. -ňští
 geopolitický [-ty-]
 Greenwich [grynyč], -e m.; greenwichský [grynyč-] poledník
hHeliopolis, -le ž., dn. Baalbek
 hospodářsko-politický [-ty-] (např. vývoj)
 hospodářskopolitický [-ty-] (k hospodářská politika)
 Hypolit, -a m.
iIberové, -rů m. mn.; iberský; Iberský poloostrov
 Iberský poloostrov
 indián [-dy-], -a m. (příslušník antropologické skupiny)
 Indianapolis [-dy-], -u m.; indianapoliský
 interpolace ž.
jjednopólový
 Jutský poloostrov
kKalifornský poloostrov
 konference ž.; helsinská, jaltská konference; Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
 kongres, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; mezinárodní kongres biologů apod.; XIV. (Čtrnáctý) mezinárodní lingvistický kongres; Kongres (parlament USA); Indický národní kongres (politická strana)
 Konstantinopol i Konstantinopolis, -lu m. i -le ž.; konstantinopolský
 kopolymer, -u m.
 kopule i kupole ž., mn. 2. -lí
 kosmopolita, -y m.
 kosmopolitický [-ty-]
 kosmopolitizmus [-ty-], -izmu i kosmopolitismus [-tyzm-], -ismu m.
 kosmopolitní
 kupole i kopule ž., mn. 2. -lí
lLeopold, -a m.; Leopolda, -y ž.
 Leopoldýna i Leopoldina [-dý-], -y ž.
mMalajský poloostrov
 Mars, -rta m. (římský bůh); martovský, Martovo pole
 Matice ž. (spolek)
 metropole ž., mn. 2. -lí
 metropolitní
 mezinárodněpolitický [-ty-] (k mezinárodní politika)
 Minneapolis, -u m.; minneapoliský
 monopol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 monopolizace ž.
 Morava, -y ž.; moravský; Markrabství moravské (viz § 88); Moravské pole; Moravská brána, Moravský kras; Moravská Třebová
 Moravské pole
nnadpoloviční
 napoleonské války
 napolo přísl.
 napolovic i na polovic (např. rozdělit)
 Neapol, -e ž.; neapolský
 Neapol, -e ž.; neapolský
 Neapol, řec. Neapolis, -le ž.; neapolský
 Německo s.; Spolková republika Německo; Němec, -mce m.; německý, mn. -čtí
 Německo,-a s.; Spolková republika Německo; Němec m.; německý
oodpoledne, -e s., mn. 7. -y; odpoledne přísl.
 odpolední
 Opole, -e s.; opolský
pPersepol(e) i Persepolis [-rz-], -le ž.; persepolský
 plápolat
 polyvinylchlorid, -u m.
 Polyxena, -ny ž.
 Polyxena, -y ž.
 pospolitý
 pospolný
 pospolu přísl.
 pozřít, 1. j. pozřu, 3. mn. pozřou; rozk. pozři; příč. pozřel, pozřen (polknout)
 předpolednem i před polednem
 předpolí s.
 protipól, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
Naposledy hledáno:

pól, sibiřan, záškoláctví, dabink, záď, hrbit, rozkolísat, účet, papů, ýzk

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.