Pravidla českého pravopisu

ppór, -u m.
ppořád přísl.
 pořad, -u m.
 pořadač, -e m.
 pořádat, podst. jm. pořádání
 pořadatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 poradce, -ce m., jedn. 5. -ce; poradkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 pořádek, -dku m.
 pořadí s.
 pořádkumilovný
 poradna, -y ž.
 poradní
 pořádný
 porážet, 3. mn. porážejí i poráží; příč. porážen
 porazit, rozk. poraz; příč. poražen
 porážka ž.
 porce ž.
 porcelán, -u m.
 porézní
 porfyr, -u m.
 porfyrický
 poříčí s.
 pořídit, rozk. pořiď; příč. pořízen; podst. jm. pořízení
 pořiditelný
 pořídku přísl.
 poříz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 pořizovat
 pornografický
 pornografie ž.
 pórobeton, -u m.
 porod, -u m.
 porodní
 porodnice ž.
 porodnický
 porotce, -ce m., jedn. 5. -ce; porotkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 poroučet, 3. mn. poroučejí i poroučí; rozk. poroučej
 pórovitý
 porovnávat, podst. jm. porovnávání
 porozumění s.
 porozumět, 1. j. porozumím, 3. mn. porozumějí i porozumí; příč. porozuměl, porozuměno
 Port Arthur [-tur], P. A-u m.; portarthurský
 Port Moresby, P-u m. m.; portmoresbský
 Port of Spain [spejn], P-u of s. m. i neskl. m.; portofspainský
 Port Said, P. S-u m.; portsaidský
 Port-au-Prince [portopréns] neskl. s.; portauprinceský
 portál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Portland [-le-], -u m.; portlandský
 portlandský cement
 Porto Novo, P-a N-a s.; portonovský
 porto s.
 Portoriko s.; Portoričan, -a m.; portorický, mn. -čtí
 Portoriko, -a s.; Portoričan m.; portorický
 portrét, -u m.
 portrétista [-ty-], -y m.
 portrétní
 portrétovat
 portrétový
 Portsmouth [-smes], -u m.; portsmouthský
 Portugalsko s.; Portugalec, -lce m.; portugalský
 Portugalsko, -a s.; Portugalská republika; Portugalec m.; portugalský
 portýr, -a m.
 poručenský
 poručenství s.
 porucha ž.
 poručík, -a m.; poručice ž. (zkr. por.)
 poručnický
 poručnictví s.
 poručník, -a m.; poručnice ž.
 Porúří s.; porúrský
 Porúří, -í s.; porúrský
 porůznu přísl.
 Porýní s.; porýnský
 Porýní, -í s.; porýnský
 Podobné:
aaporie ž., mn. 2. -rií
 autoportrét, -u m.
bbezesporný
 bezesporu i beze sporu (nesporně)
 bezporuchový
 biskvit, -u m. (pečivo; porcelán)
 Bospor, -u m.; bosporský
ddebl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y (ve sportu)
 deportace ž.
 disproporce [dy-]
 disproporcionální [dy-]
 disproporční [dy-]
 dynamo s.; Dynamo (sportovní klub)
eEvropa, -y ž.; Evropan, -a m.; evropský; Evropské společenství, Evropský parlament; Evropský pohár (např. ve sportovní gymnastice)
 export, -u m.
 exportní
 extempore s. neskl.
ggenerálporučík, -a m. (zkr. genpor.)
hhalový (např. sporty)
 hudebně-literární (např. pořad)
iimport, -u m.
 inkorporace ž.
jjakživ i jak živ (zpravidla v záporných větách)
kkolportáž, -e ž.
 kolportér, -a m.
 kolportovat
 kompetenční (např. spor)
 korporace ž.
 korporační
 korporativní [-ty- i -tý-]
lleporelo s.
 léze ž. (poranění)
 literárně-hudební (např. pořad)
 lobovat (sport. hrát, zahrát míč lobem)
 lobovat (sport. hrát, zahrát míč lobem)
mmač, -e m. (sport. zápas)
 mikrospora ž.
 míšeňský i míšenský porcelán
 mistryně ž., mn. 2. -yň i -yní; mistryně sportu
 muzeum, -zea s., mn. 2. -zeí, 7. -zei; Národní muzeum; Muzeum skla a bižuterie, Muzeum tělesné výchovy a sportu
nnadporučík, -a m.; nadporučice ž. (zkr. npor.)
 nápor, -u m.
 napořád přísl.
 naporoučet, 3. mn. naporoučejí i naporoučí
 nepořízená, -é ž.; odejít s nepořízenou
 nešpory, nešpor ž. pomn. i nešporů m. pomn.
oodpor, -u m.
 odporovat
 oportunista [-ny-], -y m.
 oportunistický [-nysty-]
 oportunizmus [-ny-], -izmu i oportunismus [-nyzm-], -ismu m.
 oportunní; oportunně
ppasport, -u m.
 pasportizace [-ty-] ž.
 pedagogicko-psychologický (např. poradna)
 po pořádku i popořádku (postupně za sebou)
 podpor, -u m.
 podpora ž.
 podpořit
 podporovat
 podporučík, -a m.; podporučice ž. (zkr. ppor.)
 podpraporčík, -a m.; podpraporčice ž. (zkr. pprap.)
 prapor, -u m.
 praporčík, -a m.; praporčice ž. (zkr. prap.)
 praporečník, -a m.; praporečnice ž.
 praporek, -rku m.
 proporce ž.
 proporcionální
 proporční
 protežovat (vlivně podporovat)
rraport, -u m.
 reportáž, -e ž.
 reportér, -a m.
 rezistance ž. (elektrický odpor)
 rozpor, -u m.
ssévreský [sévr-] porcelán
 sídliště, -iště s., mn. 2. -išť; Sídliště A. Staška, Sídliště Míru; sídliště Spořilov (viz § 82)
 sjednat (např. smlouvu, mír); jiné je zjednat (např. pořádek, pomoc, na práci)
 spor, -u m.
 spora ž.
 spořádat, podst. jm. spořádání
 sporadický [-dy-]
 sporák, -u m.
 spořitelna, -y ž.; Česká spořitelna
 sporný
 sporožiro s.
 sportka ž. (hra)
 sportovec, -vce m.; sportovkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 sportovní
 sporý (hojný, vydatný)
 standarta ž. (prapor, zástava)
 studio [-dy-], -dia s.; Studio Kontakt (pořad)
 súčtovat (spočítat položky); jiné je zúčtovat (provést účtování; vypořádat se)
 suport, -u m.
 svár, -u m. (spor)
tTajo [-cho], -a s. (špan.); Tejo [-žu], -a s. i neskl. s. (port.)
 temporální
 tik [tyk], -u m. (nervová porucha)
 tip [typ], -u m. (doporučení, odhad výsledku)
 topor, -u m.
Naposledy hledáno:

pór, koncepční, áb, outě, mlít, skromný, ňáký, načerno, indián, poznaň

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.