Pravidla českého pravopisu

ppych, -u m. (krádež)
 pýcha ž.
 pýchavka ž.
 Pygmalion, -ona m.
 Pygmej, -je m. (příslušník afrického kmene)
 pygmej, -je m. (trpaslík)
 pygmejský
 pyj, -e m.
 pykat (nést za něco trest)
 pyknický [-ny-] typ
 pyknik [-ny-], -a m. (o člověku)
 pyl, -u m.
 Pylades, -da m.
 pylon, -nu m.
 pýr, -u m.
 pyramida ž.
 pyramidální
 Pyramos, -ma m.
 pyranometr, -u m.
 pýřavka ž.
 pyrazin [-zi- i -zí-], -u m.
 pyrazol, -u m.
 py s. neskl.
 Pyreneje, -jí ž. pomn.; pyrenejský; Pyrenejský poloostrov
 Pyrenejský poloostrov
 pýří s.
 pyrimidin [-dy- i -dý-], -u m.
 pýřit se, rozk. (ne)pýři se i (ne)pyř se
 pyrit, -u m.
 pyroelektrický
 pyrolýza, -y ž.
 pyromanie [-many- i -mány-] ž.
 pyrometalurgie ž.
 pyrometr, -u m.
 pyromorfit, -u m.
 pyrop, -u m.
 pyroreakce ž.
 pyrotechnický [-ny-]
 pyrotechnik [-ny-], -a m.
 pyrotechnika [-ny-] ž.
 pyroxen [-kse- i -ksé-], -u m.
 pyroxenit [-ny-], -u m.
 pyroxilin [-li- i -lí-], -u m.
 Pyrrhosi Pyrrhus, -ha m.; Pyrrhovo vítězství
 Pyrrhovo vítězství
 Pyšely, -šel m. pomn.; pyšelský
 pysk, -u m.
 pyskatý
 pyskoun, -a m.
 pyšnět, 3. mn. pyšnějí i pyšní
 pyšnit se, 3. mn. pyšní se
 pyšný
 pytel, -tle m., mn. 7. -tli
 Pythagoras, -ra m.; pythagorovci i pythagorejci, Pythagorova věta, pythagorovský i pythagorejský
 pythagorejský trojúhelník
 Pythagorova věta
 pythický (např. odpověď)
 Pýthie i Pýthia, -ie ž.
 pytlačit
 pytlácký
 pytláctví s.
 pytlák, -a m.; pytlačka ž.
 pytlovat
 pytlovina ž.
 pytlovitý
 pytlový
 pyžamo, -a s. i pyžama s. neskl.
 Podobné:
aacylpyrin [-ri- i -rí-], -u m.
 Agrippa, -ppy m.
 Alpy, Alp ž. pomn.; alpský
 Alpy, Alp ž. pomn.; alpský
 Antverpy, Antverp ž. pomn.; antverpský
 Antverpy, Antverp ž. pomn.; antverpský
 Atropos, -py i neskl. ž.
bbarvoslepý
cčepýřit (se), rozk. (ne)čepýři (se) i (ne)čepyř (se)
 chalkopyrit, -u m.
 copyright [kopyrajt], -u m. i neskl. s.
 cupy dupy citosl.
eEuropa, -py i Europe [-é], -py i neskl. ž.
fFilippy, řec. Filippoi, -lipp ž. pomn.
hhappy end [hepy], -u m.
 Harpyje, -jí ž. mn.
 hloupý
 houpy citosl.
 hrdopýšek, -ška m.; hrdopýška ž.
 hrdopyšství s.
jjazykozpyt, -u m.
 jednostopý
 Julské Alpy i Alpy Julské, J-ých Alp ž. pomn.
kKalliopa, -py i Kalliope [-é], -py i neskl. ž.
 klopýtat, 1. j. klopýtám; podst. jm. klopýtání
 klopýtnout, příč. klopýtl
 kopýtko s.
 kopytnatý
 kopytník, -a m. živ.
 kopytník, -u m. neživ. (rostlina)
 kopyto s.
 Kralupy nad Vltavou, K-lup nad V. m. pomn.; kralupský
llepý
 letoun, -a m. živ. (např. netopýr)
 lichokopytník, -a m.
mmistrovství s.; mistrovství světa, mistrovství Evropy; Mistrovství světa v odbíjené žen 1990
nnačepýřit (se), rozk. načepýři (se) i načepyř (se)
 netopýr, -a m.; netopýří
 nevyzpytatelný
oodpykat
 opylit, podst. jm. opylení (k pyl)
 opylovat
 opyš, -e m.
ppapyrový i papyrusový
 papyrus, -ru i -rusu m., mn. 1., 4., 7. -ry i -rusy
 Penelopa, -py řec. Penelope [pé-pé], -py i neskl. ž.
 polypropylen [-le- i -lé-], -u m.
 přepych, -u m.
 propylalkohol, -u m.
 propyleje, -jí ž. pomn. (brána)
 propylen [-en i -én], -u m.
 Provensálské Alpy [-vánsál-], P-ých Alp ž. pomn.
 ptakopysk, -a m.
rRodopy, Rodop m. pomn.; rodopský
 rozčepýřit, rozk. rozčepýři i rozčepyř
sSeverní vápencové Alpy
 skoupý
 slapy, -ů m. mn.; Slapy, Slap i Slapů m. pomn., 3. -ům, 6. -ech, 7. -y; slapský
 Slapy, Slap i -ů m. pomn.; slapský
 slepý
 slepýš, -e m.
 špejchar i špýchar, -u m.
 špýchar i špejchar, -u m.
 Spytihněv, -a m.
 strašpytel, -tla i -tle m., mn. 4. -y i -e, 7. -y i -i
 subtropy, -ů m. pomn.
 suchopýr, -u m.
 sudokopytník, -a m.
 sveřepý
tTempy, řec. Tempe [-é], Temp ž. pomn.
 Thermopyly, -pyl ž. pomn.; thermopylský
 Thermopyly, -pyl ž. pomn.; thermopylský
 trojcípý i třícípý
 tropy, -ů m. pomn. (tropické pásmo)
 pyt, -u m.
 pytit se
 pytivý
 pytka ž.
 pytný
 tupit, 3. mn. tupí (činit něco tupým; hanit)
uutrpení s. (útrapy, muka)
vvampýr, -a m.
 velkolepý
xXantipa, -py i Xantippa, -ppy i Xanthippe [-é], -ppy i neskl. ž.
zZápadní Alpy, Z-ích Alp ž. pomn.
 zapýřit se, rozk. (ne)zapýři se i (ne)zapyř se
 zatřpytit se
 zpychnout, příč. zpychl
 zpyšnět, 3. mn. zpyšnějí i zpyšní
 zpytovat
 ztupět, 3. mn. ztupějí i ztupí; příč. ztupěl (stát se tupým)
 župan, -a m. (představitel župy)
Naposledy hledáno:

py, vitamin, hmoždit, soute, trála, had, žijou, na, timně, sitič

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.