Pravidla českého pravopisu

ppamátkář, -e m.
 památník, -u m.; Památník národního písemnictví; Národní památník na Vítkově (v Praze)
 památný
 Pamela, -y ž.
 pámelník, -u m.
 paměť, -ti ž., mn. 1., 4. -ti, 3. -tem i -tím, 6. -tech i -tích, 7. -tmi i -ťmi
 pamětihodný
 pamětlivý
 pamětní
 pamětník, -a m.; pamětnice ž.
 paměťový
 pamflet, -u m.
 pamfletický [-ty-]
 pamfletista [-ty-], -y m.
 pamfletistický [-tysty-]
 Pamír, -u m.; pamírský
 pampa, -y ž.
 pampeliška ž.
 Podobné:
bbych, bys (ale učil by ses, pamatoval by sis atp.) by, mn. bychom, byste, by
ccapat, 1. j. capu i capám; rozk. capej
 chňapat, 1. j. chňapám i chňapu; rozk. chňapej
 chřoupat i chřupat, 1. j. chřoupu, chřupu i chřoupám, chřupám; rozk. chřoupej i chřupej
 chroupat, 1. j. chroupu i chroupám; rozk. chroupej
 cupat, 1. j. cupu i cupám; rozk. cupej
ddosypat (dok.), 1. j. dosypu i dosypám; rozk. dosyp i dosypej; podst. jm. dosypání
 dosýpat (nedok.), 1. j. dosýpám; rozk. dosýpej; podst. jm. dosýpání
 drápat, 1. j. drápu i drápám; rozk. drápej; příč. drápal, drápán; podst. jm. drápání
 dupat, 1. j. dupu i dupám; rozk. dupej
eEpameinondas, lat. Epaminondas, -da m.
hhrádek, -dku m.; Kozí hrádek (kulturní památka)
jjsem, jsi, je i jest, jsme, jste, jsou; ty jsi nesl, ty jsi má naděje i tys nesl, tys má naděje; ty ses učil, ty sis pamatoval
kkapat, 1. j. kapu i kapám; rozk. kapej
 kdybych, kdybys (ale kdyby ses učil, kdyby sis pamatoval atd.), kdyby, kdybychom, kdybyste, kdyby
 klapat, 1. j. klapu i klapám; rozk. klap i klapej
 klepat, 1. j. klepu i klepám; rozk. klepej
 kopat, 1. j. kopu i kopám, 3. mn. kopou i kopají; rozk. kopej
 koupat (se), 1. j. koupu (se) i koupám (se); rozk. koupej (se)
 kroupa, -y ž., mn. 2. krup, 3. kroupám atd.
 křoupat, 1. j. křoupu i křoupám; rozk. křoupej
 křupat, 1. j. křupu i křupám; rozk. křupej
llípa, -y ž., jedn. 7. lípou i lipou, mn. 2. lip, 3. lípám i lipám, 6. lípách i lipách, 7. lípami i lipami
 loupat, 1. j. loupu i loupám; rozk. loupej
nna pamětnou
 naštípat, 1. j. naštípu i naštípám; rozk. naštípej; podst. jm. naštípání
 nasypat (dok.), 1. j. nasypu i nasypám; rozk. nasyp i nasypej; podst. jm. nasypání
 nasýpat (nedok.), 1. j. nasýpám; rozk. nasýpej; podst. jm. nasýpání
 nazpaměť přísl.
 nepaměť, -ti ž.; od nepaměti
oobsypat (dok.), 1. j. obsypu i obsypám; rozk. obsyp i obsypej; podst. jm. obsypání
 obsýpat (nedok.), 1. j. obsýpám; rozk. obsýpej; podst. jm. obsýpání
 odkopat, 1. j. odkopu i odkopám, 3. mn. odkopou i odkopají; rozk. odkopej
 odštípat, 1. j. odštípu i odštípám; rozk. odštípej; podst. jm. odštípání
 odsypat (dok.), 1. j. odsypu i odsypám; rozk. odsyp i odsypej; podst. jm. odsypání
 odsýpat (nedok.), 1. j. odsýpám; rozk. odsýpej; podst. jm. odsýpání
 oklepat, 1. j. oklepu i oklepám, 3. mn. oklepou i oklepají; rozk. oklepej
 okopat, 1. j. okopu i okopám, 3. mn. okopou i okopají; rozk. okopej
 oštípat, 1. j. oštípu i oštípám; rozk. oštípej; podst. jm. oštípání
 osypat (se) (dok.), 1. j. osypu (se) i osypám (se); rozk. osyp (se) i osypej (se); podst. jm. osypání
 osýpat (se) (nedok.), 1. j. osýpám (se); rozk. osýpej (se); podst. jm. osýpání
 otřepat, 1. j. otřepu i otřepám; rozk. otřepej i otřep
ppod předložka; v názvech ulic: ulice Pod Stadiony, ulice Pod Lipami
 podkopat, 1. j. podkopu i podkopám, 3. mn. podkopou i podkopají; rozk. podkopej
 podsypat (dok.), 1. j. podsypu i podsypám; rozk. podsyp i podsypej; podst. jm. podsypání
 podsýpat (nedok.), 1. j. podsýpám; rozk. podsýpej; podst. jm. podsýpání
 popaměti i po paměti (podle paměti)
 poštípat, 1. j. poštípu i poštípám; rozk. poštípej; podst. jm. poštípání
 posypat (dok.), 1. j. posypu i posypám; rozk. posyp i posypej; podst. jm. posypání
 posýpat (nedok.), 1. j. posýpám; rozk. posýpej; podst. jm. posýpání
 přesypat (dok.), 1. j. přesypu i přesypám; rozk. přesyp i přesypej; podst. jm. přesypání
 přesýpat (nedok.), 1. j. přesýpám; rozk. přesýpej; podst. jm. přesýpání
 přisypat (dok.), 1. j. přisypu i přisypám; rozk. přisyp i přisypej; podst. jm. přisypání
 přisýpat (nedok.), 1. j. přisýpám; rozk. přisýpej; podst. jm. přisýpání
 prosypat (dok.), 1. j. prosypu i prosypám; rozk. prosyp i prosypej; podst. jm. prosypání
 prosýpat (nedok.), 1. j. prosýpám; rozk. prosýpej; podst. jm. prosýpání
rrozrýpat, 1. j. rozrýpám i rozrýpu; rozk. rozrýpej
 rozsápat, 1. j. rozsápu i rozsápám; rozk. rozsápej; podst. jm. rozsápání
 rozskřípat, 1. j. rozskřípu i rozskřípám; rozk. rozskřípej; podst. jm. rozskřípání
 rozšlapat, 1. j. rozšlapu i rozšlapám; rozk. rozšlap i rozšlapej
 rozštípat, 1. j. rozštípu i rozštípám; rozk. rozštípej; podst. jm. rozštípání
 rozsypat (dok.), 1. j. rozsypu i rozsypám; rozk. rozsyp i rozsypej; podst. jm. rozsypání
 rozsýpat (nedok.), 1. j. rozsýpám; rozk. rozsýpej; podst. jm. rozsýpání
 rukopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Rukopis královédvorský i Královédvorský rukopis, Rukopis hradecký i Hradecký rukopis (literární památky)
 rýpat, 1. j. rýpám i rýpu; rozk. rýpej; podst. jm. rýpání
ssápat se, 1. j. sápu se i sápám se; rozk. sápej se; podst. jm. sápání
 schroupat, 1. j. schroupu i schroupám; rozk. schroupej
 sešlapat, 1. j. sešlapu i sešlapám; rozk. sešlap i sešlapej
 seštípat, 1. j. seštípu i seštípám; rozk. seštípej; podst. jm. seštípání (štípáním odstranit); jiné je zeštípat (velmi poštípat)
 sesypat (dok.), 1. j. sesypu i sesypám; rozk. sesyp i sesypej; podst. jm. sesypání
 sesýpat (nedok.), 1. j. sesýpám; rozk. sesýpej; podst. jm. sesýpání
 setřepat i střepat, 1. j. s(e)třepu i s(e)třepám; rozk. s(e)třep i s(e)třepej
 sípat, 1. j. sípám i sípu; rozk. sípej (vydávat sípavý hlas)
 sklepat, 1. j. sklepu i sklepám; rozk. sklepej (klepáním střást, upravit)
 skopat, 1. j. skopu i skopám, 3. mn. skopou i skopají; rozk. skopej (shora nebo dohromady); jiné je zkopat (kopáním upravit; pokopat někoho)
 skřípat, 1. j. skřípu i skřípám; rozk. skřípej; podst. jm. skřípání
 skřoupat, 1. j. skřoupu i skřoupám, rozk. skřoupej
 šlapat, 1. j. šlapu i šlapám; rozk. šlap i šlapej
 sloupat, 1. j. sloupu i sloupám; rozk. sloupej
 šňupat, 1. j. šňupu i šňupám; rozk. šňupej
 šoupat, 1. j. šoupu i šoupám; rozk. šoupej
 srýpat, 1. j. srýpám i srýpu; rozk. srýpej (z povrchu); jiné je zrýpat (zkypřit půdu)
 stepat, 1. j. stepu i stepám; rozk. stepej (stlouci naplocho nebo v celek); jiné je ztepat (kniž. zbít, zkritizovat)
 štípat, 1. j. štípu i štípám; rozk. štípej; podst. jm. štípání
 střepat i setřepat, 1. j. s(e)třepu i s(e)třepám; rozk. s(e)třep i s(e)třepej
 sypat, 1. j. sypu i sypám; rozk. syp i sypej; podst. jm. sypání
ttápat, 1. j. tápu i tápám; rozk. tápej
 ťapat, 1. j. ťapu i ťapám; rozk. ťapej
 tepat, 1. j. tepu i tepám; rozk. tepej
 tlapat, 1. j. tlapu i tlapám; rozk. tlap i tlapej
 třepat, 1. j. třepu i třepám; rozk. třep i třepej
 třída ž., jedn. 7. třídou, mn. 2. tříd atd.; třída Krále Jiřího, třída Pod Lipami, Nádražní třída, Husova třída
uušlapat, 1. j. ušlapu i ušlapám; rozk. ušlap i ušlapej
 uštípat, 1. j. uštípu i uštípám; rozk. uštípej; podst. jm. uštípání
 usypat (dok.), 1. j. usypu i usypám; rozk. usyp i usypej; podst. jm. usypání
 usýpat (nedok.), 1. j. usýpám; rozk. usýpej; podst. jm. usýpání
vvédy, véd ž. mn. (indické literární památky)
 vsypat (dok.), 1. j. vsypu i vsypám; rozk. vsyp i vsypej; podst. jm. vsypání
 vsýpat (nedok.), 1. j. vsýpám; rozk. vsýpej; podst. jm. vsýpání
 vykopat, 1. j. vykopu i vykopám, 3. mn. vykopou i vykopají; rozk. vykopej
Naposledy hledáno:

pam, difundovat, bezpečný, budď, čítank, kronštadt, cyklistika, zčervivět, , manipulant

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.