Pravidla českého pravopisu

ppláč, -e m.
 plácat, podst. jm. plácání
 placení s.
 placenta ž.
 plachetka ž.
 plachetnice ž.
 plachtař, -e m.
 placka ž., jedn. 3., 6. -cce
 plácnout, příč. plácl i plácnul
 plačtivý
 plagiát, -u m.
 plagiátor, -a m.
 plagovat
 plakát [-ká- i -gá-], -u m.
 plakat, 1. j. pláču, 3. mn. pláčou; rozk. plač i plakej
 plakátovat [-ká- i -gá-]
 plaketa ž.
 plamen, -e i -u m.
 plameňák, -a m.
 plamének, -nku m. (rostlina)
 plamenný; plamenně
 plamenomet, -u m.
 plamínek, -nku m.
 pláň, -ně ž.; Letenská pláň (v Praze na Letné)
 plán, -u m.
 Planckova [-nk-] konstanta
 pláně, -ěte s., mn. 1., 4. -ňata
 planeta ž.; planeta Země
 planetárium, -ria s.; Planetárium (kulturní zařízení např. v Praze)
 planetární
 planimetr [-ny-], -u m.
 planimetrický [-ny-]
 planimetrie [-ny-] ž.
 planina ž.
 pláňka ž., mn. 2. -něk (planý strom)
 plaňka ž., mn. 2. -něk (tyčka v plotě)
 plankton, -u m.
 plánografický
 plánografie ž.
 planout
 plánovat
 plantáž, -e ž.
 plantážník, -a m.
 planý
 planžeta ž.
 plápolat
 plášť, -tě m.
 plast, -u m.
 plást, -u m.
 plastbeton, -u m.
 plastelína ž.
 pláštěnka ž.
 plástev, -stve ž.
 plastický [-ty-]
 plastifikátor [-ty-], -u m.
 plastik [-ty-], -u m.
 plastika [-ty-] ž.
 plášťový
 plástový (k plást)
 plastový (k plast)
 Plasy, Plas i -ů m. pomn., 3. -ům, 6. -ích i -ech, 7. -y; plaský, mn. plaští
 Plasy, Plas i -ů m. pomn.; plaský
 plat, -u m.
 plát, -u m.
 platan, -u m.
 platba, -y ž., mn. 2. -teb
 plátce, -ce m., jedn. 5. -ce
 platební
 plátenictví s.
 pláteník, -a m.; plátenice ž.
 plátěnky, -nek ž. mn.
 plátěný
 platforma, -y ž.
 platina [-ty-] ž.
 platit, příč. placen
 plátno s.
 plató s. neskl. i plato, -a s.
 Platon [-ón], -a m.
 Platon, -ona m.; platonský dialog, platonická láska
 platonický [-ny-] (např. láska)
 platonizmus [-ny-], -izmu i platonismus [-nyzm-], -ismu m.
 platonský [-to- i -tó-] (např. rok)
 plátový (k plát)
 platový (k plat)
 platýs, -a i -e m., mn. 4. -y i -e, 7. -y i -i
 Plautus, -ta m.; plautovský
 plavat, 1. j. plavu; rozk. plav i plavej; podst. jm. plavání
 plavba, -y ž.
 plavčík, -a m.
 plavec, -vce m.; plavkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 plavecký
 plavidlo s.
 plavky, -vek ž. pomn.
 Plavno, -a s.; plavenský
 plavovlasý
 plavuň, -ně ž.
 plavuňový
 plavý
 playback [plejbek], -u m.
 plaz, -a m., mn. 4., 7. -y; plazí
 Podobné:
aaeroplán [a-e-], -u m.
 amplifikace ž.
 amplion [-on i -ón], -u m.
 amplionek [-on- i -ón-], -nku m.
 amplituda [-tu- i -tú-] ž.
 aplaudovat
 aplaus, -su [-zu] m.
 aplikace ž.
 aplikovat
bBetlémská kaple, Betlémské náměstí (v Praze)
 bezplatný
 bezplemenný
 bioplazma, -y ž.
 bytový (např. doplňky)
cceloplátěný
 chcípnout, příč. chcípl i chcípnul
 chňapnout, příč. chňapl i chňapnul
 chraplavý
 cytoplazma, -y ž.
ddeltaplán, -u m.
 diploidie [dy-dy-] ž.
 diploidní [dy-]
 diplokok [dy-], -u m.
 diplom [dy-], -u m.
 diplomacie [dy-] ž.
 diplomant [dy-], -a m.
 diplomat [dy-], -a m.
 diplomatický [dy-ty-]
 diplomatika [dy-ty-] ž.
 diplomní [dy-]
 diplomovaný [dy-]
 diplomový [dy-]
 disciplína [dy-] ž.
 disciplinární [dy-]
 disciplinovaný [dy-]
 displej [dy-], -e m. i ž.
 divadlo s.; Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
 dočista přísl. (docela, úplně)
 doplácet, 3. mn. doplácejí i doplácí; příč. doplácen; podst. jm. doplácení
 doplatit, příč. doplacen; podst. jm. doplacení
 doplést, 1. j. dopletu; rozk. dopleť; příč. dopletl, dopleten
 doplétat i doplítat, podst. jm. doplétání i doplítání
 doplněk, -ňku m.
 došlápnout, příč. došlápl i došlápnul
 duplicita ž.
 duplikace ž.
 duplikát, -u m.
 dupnout, příč. dupl i dupnul
eektoplazma, -y ž.
 endoplazma, -y ž.
 exemplář [egze-], -e m.
 exemplární [egze-]
 explicite
 explicitní
 exploatace ž.
 explodovat
 exploze ž.
 explozivní [-zi- i -zí-]
ffair play [fér plej] (angl.)
ggalvanoplastika [-ty-] ž.
hhydroplán, -u m.
iimplantace ž.
 implicitní
 implikace ž.
 imploze ž.
 inertní (např. plyny)
 Ipeľ, Ipľu m.; ipeľský
jJupiter, -a i -u m. (planeta); Jupiter, -a m. (bůh)
 Jupiter, -ru i -ra m. (planeta); jupiterský
kkaple ž.; kaple Betlémská i Betlémská kaple (v Praze); kaple svatováclavská, kaple sv. Damiána, kaple sv. Kříže apod.
 kápnout, příč. kápl
 klapnout, příč. klapl i klapnul
 komplementarita ž.
 komplementární
 komplet, -u m.
 kompletní
 kompletovat
 komplex, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 komplexní
 komplikace ž.
 kompliment, -u m.
 komplot, -u m.
 kříž, -e m.; Červený kříž; kaple sv. Kříže; Zlatý kříž (obchodní centrum Prahy)
 kulový (např. plocha)
lLa Plata, La P-y ž.; laplatský
 lada, lad s. pomn. (pláně)
 Lake Placid [leik plesid], L. P-u m. i neskl. s.; lakeplacidský
 Laplaceova [laplasova] rovnice
 láskypl
 letenský (k Letná); Letenská pláň, Letenské sady (v Praze)
 leukoplast, -i ž.
 loreta ž. (kaple); Loreta (na Hradčanech)
 ložný (např. plocha)
mmango s. (plod)
 Mar del Plata, m. del P-y ž.; mardelplatský
 Mars, -rta m. (planeta)
 Mars, Marsu m. (planeta); Mars, Marta m. (římský bůh)
 Merkur, -a i -u m. (planeta); Merkur, -a m. (římský bůh)
 Merkur, -ra, lat. Mercurius [-kú-], -ria m. (římský bůh) Merkur, -ru i -ra m. (planeta)
 meziplanetární
Naposledy hledáno:

pl, stríci, zpovídat, vyslechnout, příjed, ňol, žírný, mikin, odemykat, zic

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.