Pravidla českého pravopisu

ppot, -u m.
ppotácet se, 3. mn. potácejí se i potácí se
 potah, -u m.
 potáhnout, příč. potáhl, potažen
 potahovat
 potají přísl.
 potajmu přísl.
 potápěč, -e m.
 potápěčský, mn. -čští
 potápěčství s.
 potápět, 3. mn. potápějí i potápí
 pot, -e ž.
 poté přísl. (potom)
 potěh, -u m.
 potemnělý
 potemnět, 3. mn. potemnějí i potemní; příč. potemněl
 potence ž.
 potenciál, -u m.
 potenciální
 potenciometr, -u m.
 potěr, -u m.
 potěžkat
 potichu přísl.
 potírat, podst. jm. potírání
 potit se, podst. jm. pocení
 potítko s.
 potíž, -e ž.
 potkan, -a m.; potkaní
 potkat, podst. jm. potkání
 potlouci i potlouct, 1. j. potluču, 3. mn. potlučou; rozk. potluč; příč. potloukl, potlučen
 pot přísl.
 potměchuť, -ti ž. (rostlina)
 potměšilý
 pot
 potoční (např. voda)
 potom přísl. i spojka i část.
 poťouchlý
 potravina ž.
 potravinářství s.
 potřeba, -y ž.
 potřeba, potřebí přísl.
 potřetí i po třetí
 potřísnit
 potřísňovat
 potřít, 1. j. potřu, 3. mn. potřou; rozk. potři; příč. potřel, potřen
 potrubí s.
 potud přísl. i spojka
 potulka ž.
 potulný
 potvrdit, příč. potvrzen; podst. jm. potvrzení
 potyčka ž., jedn. 3., 6. -čce
 potýkat se, podst. jm. potýkání
 Podobné:
aapoteóza, -y ž.
cchrapot, -u m.
ddespota, -y m.
 despotický [-ty-]
 despotizmus [-ty-], -izmu i despotismus [-tyzm-], -ismu m.
eekvipotenciální
hhypotaktický [-ty-]
 hypotalamus, -mu m.
 hypotaxe ž.
 hypoteční
 hypotéka ž.
 hypotetický [-ty-]
 hypotéza, -y ž.
jjackpot [džekpot], -u m.
 jackpot [džekpot], -u m.
kkapota ž.
 klání s. (potyčka)
 kompot, -u m.
mMezopotámie ž.; mezopotamský
 Mezopotámie, -e ž.; mezopotámský
nnačase i na čase (zapotřebí, nutno)
 načež přísl. (potom)
 napotom přísl.
 nato přísl. (potom)
oopotřebit
ppot, -u m.
 propotit, příč. propocen
rRopotamo, -a s.; ropotamský
ssací (např. potrubí)
 pot i sipot, -u m.
 skřípot, -u m.
 šlápota ž.
 Sopoty, Sopot m. pomn.; sopotský
 spéci i spéct, 1. j. speču, 3. mn. spečou; rozk. speč; příč. spekl, spečen (pečením spojit); jiné je zpéci i zpéct (pečením spotřebovat)
 spotřeba, -y ž.
 spotřebič, -e m.
 spotřebitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 spotřebovat
 stvrdit, příč. stvrzen (potvrdit); jiné je ztvrdit (učinit tvrdým)
 stvrzovat (potvrzovat); jiné je ztvrzovat (činit tvrdým)
tpot, -u m.
 třepetat i třepotat (se)
uupotit se, příč. upocen
 upotřebit
vvpotácet se, 3. mn. vpotácejí se i vpotácí se
 vypotit, příč. vypocen
zzapotřebí přísl.
 zemědělsko-potravinářský (např. podnik)
 zpéci i zpéct, 1. j. zpeču, 3. mn. zpečou; rozk. zpeč; příč. zpekl, zpečen (pečením spotřebovat); jiné je spéci i spéct (pečením spojit)
 zpotit (se), příč. zpocen
 zpotvořit
 ztvrdit, příč. ztvrzen (učinit tvrdým); jiné je stvrdit (potvrdit)
 ztvrzovat (činit tvrdým); jiné je stvrzovat (potvrzovat)
Naposledy hledáno:

pot, fťě, dřevěný, návs, přeci, spane, mytelný, wl, upřimný, zavčas

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.