Pravidla českého pravopisu

ppóza, -y ž.
 pozadí s.
 pozadu přísl.
 pozbýt, 1. j. pozbudu i pozbydu; rozk. pozbuď; příč. pozbyl, pozbyt
 poz, 2. st. pozji
 pozdější
 pozdní, 2. st. pozdnější
 pozdrav, -u m.
 pozdržet, 3. mn. pozdrží
 pozdvih, -u m.
 pozdvihnout, příč. pozdvihl, pozdvižen; podst. jm. pozdvižení
 pozemní; pozemně
 pozemský
 pozemšťan, -a m.
 pozér, -a m.
 pozice ž., mn. 2. -ic i -icí
 poziční
 pozitiv [-ty- i -tý-], -u m.
 pozitivista [-ty-], -y m.
 pozitivizmus [-ty-], -izmu i pozitivismus [-ty-zm-], -ismu m.
 pozitivní [-ty- i -tý-]
 pozítřek, -třka m.
 pozítří s.; pozítří přísl.
 pozitron, -u m.
 pozlacovat
 pozlatit, příč. pozlacen
 pozlátko s.
 poznámka ž.
 Poznaň, -ně ž.; poznaňský
 poznání s.
 poznenáhla přísl.
 poznenáhlu, ponenáhlu přísl.
 poznovu přísl.
 pozoruhodný
 pozoun, -u m.
 pozounér, -a m.
 pozounista [-ny-], -y m.
 pózovat
 pozpátku přísl.
 pozřít, 1. j. pozřím, 3. mn. pozří; rozk. pozři; příč. pozřel (pohlédnout)
 pozřít, 1. j. pozřu, 3. mn. pozřou; rozk. pozři; příč. pozřel, pozřen (polknout)
 poztrácet, 3. mn. poztrácejí i poztrácí
 pozůstalost, -i ž.
 pozůstalý m. i příd. jm.
 pozůstatek, -tku m.
 pozvánka ž.
 pozvat, 1. j. pozvu; rozk. pozvi, pozvěte i pozvete; podst. jm. pozvání
 pozvolna i pozvolně přísl.
 Podobné:
aantepozice ž.
 antropozoikum, -ka s.
 apozice ž., mn. 2. -ic i -icí
 apoziopeze [-pe- i -pé-] ž.
ddekompozice ž.
 depozice ž., mn. 2. -ic i -icí
 depozitář, -e m.
 depozitní
 depozitum, -ta s.
 diapozitiv [dy-ty- i dy-tý-], -u m.
 dispozice [dy-] ž.
 dispoziční [dy-]
eexpozé s. neskl.
 expozice ž., mn. 2. -ic i -icí
 expozimetr, -u m.
 expozitura [-tu- i -tú-] ž.
iimpozantní
 indispozice [-dy-] ž.
kkompozice ž., mn. 2. -ic i -icí
 kompoziční
 kompozitium, -ita s.
nna shledanou (pozdrav)
 napozítří přísl.
 nazdar (pozdrav)
 novopozitivizmus [-ty-], -izmu i novopozitivismus [-ty-zm-], -ismu m.
oopozdilý
 opozdit, příč. opožděn
 opozice ž., mn. 2. -ic i -icí
 opoziční
pponenáhlu, poznenáhlu přísl.
 popozítří přísl.
 predispozice [-dy-] ž.
 propozice ž., mn. 2. -ic i -icí
rrozpoznat, podst. jm. rozpoznání
ssbohem (pozdrav); dát sbohem
 srdečný (např. pozdrav)
 superpozice ž.
 supozice ž.
 supoziční
 svolat (vyzvat k sejití, pozvat k jednání); jiné je zvolat (vykřiknout, zavolat)
 sympozion, -zia s.
 sympozium, -zia s., mn. 2. -zií, 7. -zii
ttranspozice ž., mn. 2. -ic i -icí
zzpoza předl.
 zpozdilý
 zpozdit (se), příč. zpožděn
 zpozornět, 3. mn. zpozornějí i zpozorní; příč. zpozorněl
 zpozorovat
 zvolat (vykřiknout, zavolat); jiné je svolat (vyzvat k sejití, pozvat k jednání)
Naposledy hledáno:

poz, laxní, načíst, stmívání, chy, adoptivní, disjunkce, columbijs, wroclaw, vyvzpomn

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.