Pravidla českého pravopisu

ppravák, -a m.
 pravda ž.
 pravděpodobnost, -i ž.
 pravděpodobný, 2. st. pravděpodobnější, 3. st. nejpravděpodobnější
 pravdivostní
 pravdivý
 právě přísl.
 pravěk, -u m.
 pravěký
 pravičák, -a m.
 pravice ž.
 pravička ž., jedn. 3., 6. -čce
 pravicový
 pravidelný
 pravidlo s.
 pravítko s.
 práv
 právnický
 právník, -a m.; právnička ž.
 právo s.
 Pravomil, -a m.; Pravomila, -y ž.
 pravomoc, -i i -e ž., mn. 1., 4. -i i -e, 3. -em i -ím, 6. -ech i -ích, 7. -emi
 pravopis, -u m.
 právoplatný i pravoplatný
 Pravoslav, -a m.; Pravoslava, -y ž.
 pravoslavný
 pravoúhlý
 pravověrný
 pravý
 Podobné:
aadaptovat (přizpůsobit, upravit)
 autoopravna, -y ž.
 autorskopráv (k autorské právo)
bbezpráví s.
 bezpráv
 bok, -u m.; vpravo, vlevo v bok
ccivilněpráv (k civilní právo)
dděkanát, -u m.; Děkanát Právnické fakulty Univerzity Karlovy děkanství s.
 den, dne m., jedn. 3., 6. dni i dnu (ale ve dne), mn. 1., 4. dni i dny, 2. dní i dnů, 3. dnům, 6. dnech, 7. dny; Den lidských práv; Štědrý den; Dny italského filmu
 doopravdy přísl.
 doprava přísl.
 doprava, -y ž.
 dopravní
 dopravník, -u m.
jjakživ i jak živ (zpravidla v záporných větách)
kkánon, -u m. (stanovený soubor textů, pravidel apod.)
 kompetentní (oprávněný)
llaskomina ž., zprav. mn. laskominy, -in
 lenní (např. právo)
 liga, -y ž., jedn. 3., 6. -ze; Liga pro lidská práva (organizace)
 luh, -u m. (koželužský přípravek)
mmezinárodněpráv (k mezinárodní právo)
 ministerstvo [-ny-] s.; Ministerstvo spravedlnosti (viz § 67 a 89)
 ministerstvo: Ministerstvo spravedlnosti (viz § 67 a 89)
nnamouduši i na mou duši (opravdu)
 namouvěru i na mou věru (opravdu, skutečně)
 náprava, -y ž.
 napravit
 nápravněvýchovný (k nápravná výchova)
 nápravný
 napravo přísl.
 nespravedlivost i nespravedlnost, -i ž.
 nespravedlivý
 neúpravný
oobčanskopráv (k občanské právo)
 odprava přísl.
 oprava, -y ž.
 opravář, -e m.
 opravárenský
 opravárenství s.
 opravdu přísl. (opravdově)
 opravit
 opravna, -y ž.
 oprávnit
 opravňovat
 ospravedlnit (se)
ppařicí (např. souprava)
 plnopráv
 po pravdě i popravdě (např. řečeno)
 poopravit
 popravčí, -ího m., mn. 2. -ích
 popraviště, -iště s., mn. 2. -išť
 popravištní
 pracovněpráv (k pracovní právo)
 přeprava, -y ž.
 přepravce, -ce m., jedn. 5. -ce
 přepravit
 příprava, -y ž.
 přípravek, -vku m.
 připravit
 přípravný
 průprava, -y ž.
 průpravný
rrovnopráv
 rozprava, -y ž.
 rozprávět, 3. mn. rozprávějí i rozpráví
 rozprávka ž.
 rychloopravna, -y ž.
ssamospráva, -y ž.
 sdrhnout, příč. sdrhl i sdrhnul (z povrchu); jiné je zdrhnout (zadrhnout, upravit do záhybů nebo spojit zdrhovadlem; nespis. utéci)
 sinusový (např. pravítko)
 sklepat, 1. j. sklepu i sklepám; rozk. sklepej (klepáním střást, upravit)
 skopat, 1. j. skopu i skopám, 3. mn. skopou i skopají; rozk. skopej (shora nebo dohromady); jiné je zkopat (kopáním upravit; pokopat někoho)
 správa, -y ž. (řízení; oprava); jiné je zpráva ž. (sdělení)
 správce, -ce m., jedn. 5. -ce; správkyně ž., mn. 2. -yň i -yní správcová ž.
 spravedlivost i spravedlnost, -i ž.
 spravit (opravit); jiné je zpravit (informovat)
 správka ž.
 správkárna, -y ž.
 správ (např. právo)
 správ (náležitý)
 spravovat (opravovat; řídit); jiné je zpravovat (informovat)
 stanný (např. právo)
 státopráv
 stesat, 1. j. stešu i stesám, 3. mn. stešou i stesají; rozk. steš i stesej (tesáním upravit); jiné je ztesat (tesáním zhotovit)
 supravodič, -e m.
 svépráv
tteletext, -u m. (textové zprávy na obrazovce)
 těžišťový (např. souprava)
 trestněpráv (k trestní právo)
uultrapravicový
 úprava, -y ž.
 úpravenský
 upravit
 úpravna, -y ž.
 úpravnický
 úpravnictví s.
 úpravný
 Úpravy, doplňky příkladů obecných jmen a vlastních názvů u stávajících heslových slov
 ústavně-právní (např. výbor)
Naposledy hledáno:

zmineralizovat, práv, dyž, strnut, transka, psychofyzický, infinitezimální, vytřibovat, mřč, styx

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.