Pravidla českého pravopisu

pprosáknout, příč. prosákl, prosáknut
 prosakovat
 prosba, -y ž., mn. 2. -seb [-ze-]
 proscénium [-ny-], -nia s.
 proschnout, příč. proschl i proschnul
 prosebník, -a m.; prosebnice ž.
 prosebný
 prosektor [-se-], -a m.
 prosektura [-se-tu- i -se-tú-] ž.
 Proserpina [-ze-], -ny ž.
 prosévat i prosívat, podst. jm. prosévání i prosívání
 prosinec, -nce m.
 prosít, 1. j. proseji i proseju, 3. mn. prosejí i prosejou; rozk. prosej; příč. prosel i prosil, proset
 prosit, rozk. pros; příč. prošen; podst. jm. prošení
 proskribovat
 proskripce ž.
 proskripční
 proslídit, rozk. prosliď; příč. proslíděn
 proslov, -u m.
 prosmýčit, rozk. prosmyč
 prosmýkat se
 prosmýknout se i prosmyknout se, příč. prosmýkl se i prosmykl se
 prosmykovat se
 prospěch, -u m.
 prospěchář, -e m.
 prospekt, -u m.
 prosperita ž.
 prospět, 1. j. prospěji i prospěju, 3. mn. prospějí i prospějou; rozk. prospěj; příč. prospěl; podst. jm. prospění
 prospívat (k prospět), podst. jm. prospívání
 prostata ž.
 prostavět, 3. mn. prostavějí i prostaví; rozk. prostavěj i prostav; příč. prostavěl, prostavěn
 Prostějov, -a m.; prostějovský
 prostěradlo s.
 prostituce [-ty-] ž.
 prostoduchý
 prostomyslný
 prostonárodní
 prostopášný
 prostor, -u m.
 prostora ž.
 prostořeký
 prostorný
 prostorový
 prostranný
 prostředí s.
 prostřední
 prostřednictví s.
 prostředník, -a m.; prostřednice ž.
 prostřihat i prostříhat, podst. jm. prostřihání i prostříhání
 prostřihnout, příč. prostřihl, prostřižen
 prostřihovat
 prostřít, 1. j. prostřu, 3. mn. prostřou; rozk. prostři; příč. prostřel, prostřen
 pros, 2. st. prostší i prostější
 prostydnout, příč. prostydl, prostydnut; podst. jm. prostydnutí
 prosvítat, podst. jm. prosvítání
 prosvítit, rozk. prosviť; příč. prosvícen
 prosvitnout, příč. prosvitl
 prosvitovat
 prosychat i prosýchat, podst. jm. prosychání i prosýchání
 prosypat (dok.), 1. j. prosypu i prosypám; rozk. prosyp i prosypej; podst. jm. prosypání
 prosýpat (nedok.), 1. j. prosýpám; rozk. prosýpej; podst. jm. prosýpání
 prosytit, příč. prosycen
 Podobné:
bbarvicí (např. prostředek)
 bělicí (např. prostředek)
 bezprostřední
cčasoprostor, -u m.
 chemicko-mechanický [-ny-] (např. prostředek)
 čiřicí (např. prostředek)
 Cyprus viz Kypros
ddoprostřed přísl. i předl.
 dráždicí (např. prostředek)
kk, ke předložka; ku v několika případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.; v názvech ulic: ulice K Ďáblicům; ulice K Větrolamu
 kandování s. (proslazování ovoce)
 krášlicí (např. prostředek)
 křísicí (např. prostředek)
 ku předložka v některých ustálených případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.
 Kypros, lat. Cyprus, -ru m., dn. Kypr; kyperský
nnaprosto přísl.
 neúpros
oodprosit, rozk. odpros; příč. odprošen
 oprostit, rozk. oprosti i oprosť; příč. oproštěn
pparaxiální (např. prostor, paprsek)
 Persefona [-rz-], -ny i Persefone [-é], -ny i neskl. ž., lat. Proserpina, -ny ž.
 pěsticí (např. prostředky)
 poprosit, rozk. popros; příč. poprošen
 prací (např. prostředky)
rrozprostírat, podst. jm. rozprostírání
 rozprostřít, 1. j. rozprostřu, 3. mn. rozprostřou; rozk. rozprostři; příč. rozprostřel, rozprostřen
sslynout (být proslulý)
 solicí (např. prostředky)
 sprosťák, -a m.
 spros, 2. st. sprostší i sprostější
 steradián [-dy-], -u m. (jednotka prostorového úhlu, zn. sr) stereofonický [-ny-]
ttužicí (např. prostředek)
uuprosit, rozk. upros; příč. uprošen
 uprostřed přísl. i předl.
vveprostřed i vprostřed přísl. i předl.
 vprostřed i veprostřed přísl. i předl.
 vprostředku přísl. (vprostřed)
 vyprosit, rozk. vypros; příč. vyprošen
 vyprostit, rozk. vyprosti i vyprosť; příč. vyproštěn
 vzdušný (např. prostor)
zzprostit, rozk. zprosti i zprosť; příč. zproštěn
 zprostředka přísl.
 zprostředkovat
Naposledy hledáno:

pros, jakkoliv, sd, našimi, odjakživa, oddanos, něk, nica, nez, ply

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.