Pravidla českého pravopisu

ppuberta ž.
 pubertální
 publicista, -y m.
 publicistický [-ty-]
 publicistika [-ty-] ž.
 publikace ž.
 publikovat
 publikum, -ka s.
 puč, -e m.
 pučálka ž.
 puch, -u m.
 Púchov, -a m.; púchovský
 Púchov, -a m.; púchovský
 puchřet, 3. mn. puchří i puchřejí
 puchýř, -e m.
 puchýřník, -a m.
 pučista, -y m.
 pučistický [-ty-]
 pud, -u m.
 půda ž.
 puding [-dy-], -gu i pudink [-dy-], -ku m.
 pudl, -a m., mn. 4., 7. -y
 půdní
 půdorys, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 půdorysna, -y ž.
 půdoznalec, -lce m.
 půdoznalství i půdoznalectví s.
 pudr, -u m.
 pudřenka ž.
 pueblo s.
 půjčit, rozk. půjč, půjčte
 půjčka ž., jedn. 3., 6. -čce
 půjčovat
 půjčovatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 půjčovna, -y ž.
 půjčovní
 půjdu, rozk. pojď, pojďte
 puk, -u m.
 puklina ž.
 puknout, příč. pukl
 půl přísl. (zpola)
 půl, -e ž.
 Pula, -y ž.; pulský
 půlarch, -u m.
 půlden, půldne m., jedn. 3., 6. -dni i -dnu, mn. 1., 4. -dny, 2. -dnů, 3. -dnům, 6. -dnech, 7. -dny
 půldenní
 půldne, -e s., mn. 7. -y
 půldruhého i půl druhého
 půle ž.
 pulec, -lce m.
 půlhodina ž.
 půlit, rozk. pul
 půlka ž.
 půlkruh i polokruh, -u m.
 půllitr, -u m.
 půlměsíc, -e m.
 půlnoc, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -ím, 6. -ích, 7. -emi
 půlnoční
 půloblouk i polooblouk, -u m.
 pulovr, -u m.
 půlový
 půlpáta i půl páta
 pulpit, -u m.
 půlroční
 půlrok, -u m.
 půlstoletí s.
 pult, -u m.
 půltón, -u m.
 půltónový
 pulz, -zu m.
 pulzace ž.
 pulzační
 pulzar, -u m.
 pulzně-kódový (např. modulace)
 pulzní
 pulzovat
 puma, -y ž.
 pumpa, -y ž.
 pumpky, -pek ž. pomn.
 Púna, -y ž.; púnský
 Punákha [-ka], -y ž.; punákhský
 pu, -e m.
 punc, -u i -e m.
 punčocha ž.
 punčoška ž.
 puncovat
 punkce ž.
 punkční
 punkevní (k punkva)
 punkva, -y ž. (ponorná řeka); vl. jm. Punkva
 Punové m. mn.; punský
 punské války
 puntičkář, -e m.
 puntík, -u m.
 pupava, -y ž.
 pupeční
 pupek, -pku m.
 pupen, -u m.
 pupila, -y ž.
 pupínek, -nku m.
 Podobné:
aadaptovat (přizpůsobit, upravit)
 Afghánistán i Afganistan [-ny-], -u m.; Afgánská republika; Afghánec i Afgánec m.; afghánský i afgánský
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 akupunktura [-tu- i -tú-] ž.
 Alžírsko, -a s.; Alžírská demokratická a lidová republika; Alžířan m.; alžírský
 ampule ž., mn. 2. -lí
 amputace ž.
 Angola, -y ž.; Angolská lidová republika; Angolan m.; angolský
 Apollon, -ona i Apollo, -ona m.; apollonský půvab
 Apuleius, -leia m.
 Argentina [-tý- i -ty-], -y ž.; Argentinská republika; Argentinec m.; argentinský
 armáda ž.; Armáda České republiky
 armáda; Armáda České republiky
 Arménie [-ny-], -e ž.; Arménská republika; Armén m.; arménský
 Ázerbájdžán, -u m.; Ázerbájdžánská republika; Ázerbájdžánec m.; ázerbájdžánský
bBangladéš, -e m.; Bangladéšská lidová republika; Bangladéšan m.; bangladéšský
 Bělorusko, -a s.; Běloruská republika; Bělorus m.; běloruský
 Benin [-ny-], -u m.; Beninská republika; Beninec i Beniňan m.; beninský
 Bolívie, -e ž.; Bolivijská republika; Bolivijec m.; bolivijský
 Botswana, -y ž.; Botswanská republika; Botswaňan i Botswanec m.; botswanský
 Brahmaputra, -y ž.; brahmaputerský
 Brazílie, -e ž.; Brazilská federativní republika; Brazilec m.; brazilský
 Bulharsko, -a s.; Bulharská republika; Bulhar m.; bulharský
 Burundi [-dy-] neskl. s.; Burundská republika; Burunďan m.; burundský
cČad, -u m.; Čadská republika; Čaďan m.; čadský
 capat, 1. j. capu i capám; rozk. capej
 Capua [ká-], -uy ž.; capujský
 Česká republika, Č-é r-y ž.; Čech m.; český
 Československo, -a s.; Česká a Slovenská Federativní Republika (dř.)
 československý; Československá republika, Československo (dř.)
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 chápat, 1. j. chápu; rozk. chápej
 Chile [či-] neskl. s.; Chilská republika; Chilan m.; chilský
 chňapat, 1. j. chňapám i chňapu; rozk. chňapej
 chrápat, 1. j. chrápu; rozk. chrápej; podst. jm. chrápání
 chřoupat i chřupat, 1. j. chřoupu, chřupu i chřoupám, chřupám; rozk. chřoupej i chřupej
 chroupat, 1. j. chroupu i chroupám; rozk. chroupej
 Čína, -y ž.; Čínská lidová republika; Číňan m.; čínský
 computer [kompjútr] i komputer, -u m.
 cpát, 1. j. cpu; rozk. cpi, cpěte i cpete; příč. cpal; podst. jm. cpaní
 čtyřiapůl i čtyři a půl
 cupat, 1. j. cupu i cupám; rozk. cupej
dDemokratický jemen, D-ého J-u m.; Jemenská lidově demokratická republika; Jemenec m.; jemenský
 deputace ž.
 deputátník, -a m.; deputátnice ž.
 disputace [dy-] ž.
 Dominikánská republika [-ny-] ž.; Dominikánec m.; dominikánský
 dopustit, rozk. dopusť; příč. dopuštěn; podst. jm. dopuštění
 dosypat (dok.), 1. j. dosypu i dosypám; rozk. dosyp i dosypej; podst. jm. dosypání
 drápat, 1. j. drápu i drápám; rozk. drápej; příč. drápal, drápán; podst. jm. drápání
 dupat, 1. j. dupu i dupám; rozk. dupej
 dvaapůl i dva a půl
 dvaapůlkrát
 dvaapůlmetrový
 Džibutsko, -a s.; Džibutská rtepublika; Džibuťan m.; džibutský
eEgypt, -a m.; Egyptská arabská republika; Egypťan m.; egyptský
 Ekvádor, -u m.; Ekvádorská republika; Ekvádorec i Ekvádořan m.; ekvádorský
 Estonsko, -a s.; Estonská republika; Estonec m.; estonský
 Etiopie [-ty-], -e ž. (Habeš); Etiopská lidově demokratická republika; Etiopan m.; etiopský
fFidži neskl. s.; Fidžijská republika; Fidžijec m.; fidžijský
 Filipíny, -ín ž. pomn.; Filipínská republika; Filipínec m.; filipínský
 Finsko, -a s.; Finská republika; Fin m.; finský
 Francie ž.; Francouzská republika; Francouz, -e m.; francouzský, mn. -zští; Velká francouzská revoluce, Francouzská revoluce (1789)
 Francie, -e ž.; Francouzská republika; Francouz m.; francouzský
gGabon, -u m.; Gabonská republika; Gaboňan i Gabonec m.; gabonský
 Gambie, -e ž.; Gambijská republika; Gambijec m.; gambijský
 Ghana, -y ž.; Ghanská republika; Ghaňan m.; ghanský
 grácie ž., mn. 2. -cií (půvab, půvabná bytost); Grácie (starořímská bohyně)
 Gruzie, -e ž.; Gruzínská republika; Gruzín i Gruzínec m.; gruzínský
 Guadeloupe [gvadelup], -pu m.; guadeloupský
 Guatemala [gva-], -y ž.; Guatemalská republika; Guatemalec m.; guatemalský
 Guinea-Bissau [gví-], G-ey i -eje-B. ž.-neskl. s.; Republika Guinea-Bissau; guinejsko-bissauský
 Guyana [gvajá-], -y ž.; Guyanská republika; Guyanec i Guyaňan m.; guyanský
hHaiti [-ty] neskl. s.; Haitská republika; Haiťan m.; haitský
 harpuna ž.
 Honduras, -u m.; Honduraská republika; Hondurasan m.; honduráský
iimpulz, -zu m., mn. 1., 4., 7. -zy
 impulzivní [-zi- i -zí-]
 impulzní
 impulzový
 Indie [-dy-], -e ž.; Indická republika; Ind m.; indický
 Indonésie [-zi-], -e ž.; Indonéská republika; Indonésan m.; indonéský
 interpunkce ž.
 interpunkční
 Irák, -u m.; Irácká republika; Iráčan m.; irácký
 Írán, -u m.; Íránská islámská republika; Íránec m.; íránský
 Irsko, -a s.; Irská republika; Ir m.; irský
 Island, -u m.; Islandská republika; Islanďan m.; islandský
 Itálie, -e ž.; Italská republika; Ital m.; italský
jjedenapůl i jeden a půl
 jedenapůlkrát
 jedenapůlnásobek, -bku m.
 Jemen, -u m.; Jemenská republika; Jemenec m.; jemenský
 jít, 1. j. jdu, bud. půjdu; rozk. jdi, jděte - pojď, pojďte; příč. šel, šla; podst. jm. jití
 Jižní Afrika, j. A-y ž.; Jihoafrická republika; Jihoafričan m.; jihoafrický
 Jižní Korea, j. K-ey i K-eje ž.; Korejská republika; Jihokorejec m.; jihokorejský
 Jugoslávie, -e ž.; Svazová republika Jugoslávie; jugoslávský
kkadeřávek, -vku m. (kapusta)
 Kamerun, -u m.; Kamerunská republika; Kamerunec i Kameruňan m.; kamerunský
 kancelář, -e ž.; Kancelář prezidenta republiky; Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu; Česká tisková kancelář
Naposledy hledáno:

pu, kontrola, dvíjí, štůr, separ, nactiutrhačný, rozeženu, zavést, ozývat, počítat

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.