Pravidla českého pravopisu

rráz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; ráz na ráz
rrazance ž.
 razantní
 razící (kdo nebo co razí)
 razicí (např. stroj)
 razie ž., mn. 2. -zií
 razit, rozk. raz; příč. ražen
 razítko s.
 razítkovat
 ráz
 rázovitý
 Podobné:
aabraze ž.
 abrazivní [-zi- i -zí-]
 Anežka ž.; Anežský klášter (v Praze)
bBetlémská kaple, Betlémské náměstí (v Praze)
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 brázda ž.
 brázdící (kdo nebo co brázdí)
 brázdicí (např. stroj)
 brázdit, příč. brázděn
 Brazílie ž.; Brazilec, -lce m.; brazilský
 Brazílie, -e ž.; Brazilská federativní republika; Brazilec m.; brazilský
 Brazzaville [-zavil], -llu m.; brazzavillský
cčelní (např. náraz)
 černý; černé divadlo (druh divadla); Černé divadlo (divadlo v Praze); Černé moře; Černá hora (vrch)
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 cesta ž.; Královská cesta (v Praze)
 chrám, -u m.; Svatovítský chrám, Týnský chrám (v Praze); chrám sv. Jindřicha, chrám Panny Marie pod řetězem; svatotomášský chrám, chrám sv. (svatého) Ducha (viz § 67)
ddikobraz [dy- i di-], -a m., mn. 4., 7. -y; dikobrazí
 divadlo s.; Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
 dóm, -u m.; Svatovítský dóm (v Praze na Hradě)
 dorazit, rozk. doraz; příč. doražen
 draho, draze, 2. st. dráže i dráž
 dům, domu m.; dům U Minuty, dům U Tří lilií; Národní dům na Smíchově, Lidový dům; Obecní dům (v Praze); Dům umělců (např. v Praze); Bílý dům (ve Washingtonu)
 důraz, -u m.
 důrazný
 důrazový
eekrazit, -u m.
 Emauzský klášter (v Praze Na Slovanech)
 Erazim, -a m.
ffrantiškánský; františkánský klášter; Františkánská zahrada (v Praze)
 fráze ž.
 frazeologický
 frazeologie ž.
 frázista, -y m.
ggraffiti [-ty] s. neskl. (kresba, obraz)
 graffiti [-ty] s. neskl. (kresba, obraz)
 Graz [-c], -u i -e m. (Štýrský Hradec); grazský
 gymnázium, -zia s., mn. 2. -zií, 7. -zii; Gymnázium v Praze 4 - Michli
hHradčany, -čan m. pomn., 3. -nům, 6. -nech, 7. -ny; hradčanský; Hradčanské náměstí (v Praze)
 hradit, příč. hrazen
 hráz, -e ž.
 hrazda ž.
 hrázděný (např. zdivo)
 hrázdit, příč. hrázděn
 hrazení s.
 hvězda ž.; Hvězda (letohrádek v Praze)
 hybernský; Hybernská ulice (v Praze)
iidiosynkrazie [-dy-] ž.
 infrazvuk, -u m.
 invalidovna, -y ž.; Invalidovna (v Paříži, v Praze)
jjelen, -a m.; jelení; Jelení příkop (v Praze)
kk, ke předložka; ku v několika případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.; v názvech ulic: ulice K Ďáblicům; ulice K Větrolamu
 kamenný; Kamenný most (Karlův most v Praze)
 kaple ž.; kaple Betlémská i Betlémská kaple (v Praze); kaple svatováclavská, kaple sv. Damiána, kaple sv. Kříže apod.
 klášter, -a m.; Sázavský klášter; Anežský klášter (v Praze); dominikánský klášter, klášter (u) alžbětinek apod.
 klinika [-ny-] ž.; Klinika rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 královský; Královská obora (v Praze), Královská zahrada (na Pražském hradě)
 ku předložka v některých ustálených případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.
lletenský (k Letná); Letenská pláň, Letenské sady (v Praze)
mmarazmus, -zmu i marasmus [-zm-], -smu m.
 mráz, mrazu m., mn. 1., 4., 7. -y
 mrazení s. (o tělesném pocitu)
 mrazený i mražený
 mrazící (kdo nebo co mrazí)
 mrazicí (např. zařízení)
 mrazit, rozk. mraz; příč. mrazen i mražen
 mrazivý
 mrazuvzdorný
nnadřadit, příč. nadřaděn i nadřazen
 nadřaďovat i nadřazovat
 nahradit, příč. nahrazen
 nahrazovat
 námraza, -y ž.
 námrazek, -zku m.
 naprázdno i na prázdno (zbytečně, nadarmo)
 naráz přísl. (najednou, současně)
 náraz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 náraziště, -iště s., mn. 2. -išť
 narazit, rozk. naraz; příč. naražen
 nárazník, -u m.
 nehoráz
oobecní (např. dům); Obecní dům (v Praze); Obecní úřad v (Černošicích)
 obora ž.; Královská obora (Stromovka v Praze), obora Hvězda
 obraz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 obrazárna, -y ž.
 obrazec, -zce m.
 obrazit, rozk. obraz; příč. obražen
 obrazný
 obrazově-číslicový (např. převodník)
 obrazovka ž.
 obrazový
 odmrazit, rozk. odmraz; příč. odmrazen
 odradit, příč. odrazen; podst. jm. odrazení
 odraz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 odraziště, -iště s., mn. 2. -išť
 odrazit, rozk. odraz; příč. odražen
 odrazka ž.
 ohradit, příč. ohrazen
 ohrazovat
 orazit, rozk. oraz; příč. oražen
Naposledy hledáno:

ráz, nakolik, tak, ochomýtat, oba, súčtovat, týdení, zpytovat, hra, želiv

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.