Pravidla českého pravopisu

rremake [rímejk], -u m.
 remake [rímejk], -u m.
 remanentní
 řemdih, -u m.
 řemen, -e i -u m.
 řemenatka ž.
 řemenice ž.
 Remeš, -e ž.; remešský
 řemeslnický
 řemeslnictvo s.
 řemeslník, -a m.; řemeslnice ž.
 řemeslný
 remilitarizace ž.
 reminiscence [-ny-] ž.
 reminiscenční [-ny-]
 remíz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y (háj)
 remíza, -y ž. (nerozhodný výsledek)
 remíza, -y ž. (vozovna)
 remizovat
 remorkér, -u m.
 remoska ž.
 Remus, -ma m.
 Podobné:
aangström [-rém], -u m.
bbřemeno s., jedn. 2. -ena i -ene ; Čertovo břemeno (hora)
 Brémy, Brém ž. pomn.; brémský
 Brémy, Brém ž. pomn.; brémský
 břímě (kniž.) s., viz břemeno
cceremoniál [-ny-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 ceremoniální [-ny-]
 ceremoniář [-ny-], -e m.
 ceremonie [-mony- i -móny-] ž.
 Cremona [k-], -y ž.; cremonský
 čtyři, 2. čtyř i čtyřech, 3. čtyřem, 4. čtyři, 6. čtyřech, 7. čtyřmi
eexkrement, -u m.
 extrém, -u m.
 extremista, -y m.
 extremistický [-ty-]
 extremizmus, -izmu i extremismus [-zm-], -ismu m.
 extrém
ffiremní; firemně
ggremiální
 grémium, -mia s.
hharém, -u m.
 horempádem přísl.
jjeremiáda ž.
 Jeremiáš, -e m.
kkrém, -u m.
 kremace ž.
 krematorium [-to- i -tó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 křemen, -e i -u m.
 křemenáč, -e m.
 křemenec, -nce m.
 křemenný
 křemičitan, -u m.
 křemík, -u m.
 Kremnica, -e ž.; kremnický
 kremonky, -nek ž. pomn.
 krémovat
 krempa, -y ž.
 Kremže, -e ž.; kremžský
 kvečeru i k večeru (před večerem)
lližina ž. (podklad pod břemeno, trámec)
nnakrémovat
 natěrač, -e m. (řemeslník)
 neforemný; neforemně
 noremní; noremně
ooráč, -e m.; Přemysl Oráč
ppo dobrém
 předevčírem i předvčírem přísl.
 předpremiéra ž.
 předvčírem i předevčírem přísl.
 předvečerem i před večerem (v předvečerní době)
 přemáhat, podst. jm. přemáhání
 přeměna ž.
 přeměněný
 přeměnný
 prémie ž., mn. 2. -mií
 premiér, -a m.
 premiéra ž.
 přemílat, podst. jm. přemílání
 prémiový
 přemíra ž.
 premisa [-sa], -y ž.
 přemístit, rozk. přemísti i přemisť; příč. přemístěn
 přemístitelný
 přemísťovat i přemisťovat
 přemítat, podst. jm. přemítání
 přemítavý
 přemlít, 1. j. přemelu; rozk. přemel; příč. přemlel, přemlet
 přemoci i přemoct, 1. j. přemohu i přemůžu, 2. j. přemůžeš, ..., 3. mn. přemohou i přemůžou; rozk. přemoz; příč. přemohl, přemožen
 přemostit, rozk. přemosti i přemosť; příč. přemostěn
 přemosťovat
 přemožitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 přemrštěný
 Přemysl, -a m.
 Přemysl, -a m.
 přemýšlet, 3. mn. přemýšlejí i přemýšlí; podst. jm. přemýšlení
 přemýšlivý
 Přemyslovci, -vců m. mn.
rRožmitál pod Třemšínem, R-u pod T. m.; (třemšínsko)rožmitálský
sSan Remo, s. R-a s.; sanremský
 sborem přísl.
 střemcha ž.
 střemhlav přísl.
tteorém, -u m.
 tramp i tremp, -a m.
 tramping, -gu i trempink, -ku m.
 tréma, -y ž.
 třemdava, -y ž.
 trémista, -y m.
 tremolo s.
 tremor, -u m.
 tremp i tramp, -a m.
 trempink, -ku i tramping, -gu m.
 tři, 2. tří i třech, 3. třem, 4. tři, 6. třech, 7. třemi; tři procenta, 3 % (viz § 61)
uuremie [-re- i -ré-] ž.
zztrémovat
 zvečera i z večera (před večerem)
Naposledy hledáno:

ukrov, rém, zahan, clear, nováh, adolf, nejenže, detox, kikir, dospělý

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.