Pravidla českého pravopisu

rrašelina ž.
 rašeliník, -u m.
 rašeliniště, -iště s., mn. 2. -išť
 rašeliništní
 rašelinný
 Podobné:
aarašíd, -u m.
bbezpraš
 blata, blat s. pomn. (močály, rašeliniště apod.); Blata (v již. Čechách); blatský
 brána ž., jedn. 7. bránou i branou, mn. 2. bran, 3. bránám i branám, 6. bránách i branách, 7. bránami i branami; Moravská brána (pahorkatina); Prašbrána apod.
 brašnář, -e m.
 Brašov, -a m.; brašovský
ccídicí (např. prášek)
 čisticí (např. prášek)
 cizospraš
ddoorat, 1. j. doořu i doorám, 2. doořeš i dooráš, ..., 3. mn. doořou i doorají; rozk. doorej
ffraška ž.
kkontrašpionáž, -e ž.
 krášlící (kdo nebo co krášlí)
 krášlicí (např. prostředek)
 kulihrášek, -ška m.; Kulihrášek (postava z pohádky)
oodprašování s.
 okrášlit
 okrašlovat
 orat, 1. j. ořu i orám, 2. j. ořeš i oráš, ..., 3. mn. ořou i orají; rozk. oř i orej
pparašutista [-ty-], -y m.
 parašutistický [-tysty-]
 parašutizmus [-ty-], -izmu i parašutismus [-tyzm-], -ismu m.
 prášil, -a m. (chlubil); baron Prášil
 prášit, rozk. praš
 prašivý (např. pes)
 prášivý (prášící)
 práškovat
 prašník, -u m.
 praš; Prašný most, Prašná brána (v Praze)
 praštět, 3. mn. praš
 praštit, 3. mn. praští; rozk. prašti i prašť
 přeorat, 1. j. přeořu i přeorám, 2. j. přeořeš i přeoráš, ..., 3. mn. přeořou i přeorají; rozk. přeorej
 přikrášlit
 přikrášlovat
rrozprášit, rozk. rozpraš
 rozprašovač, -e m.
 rozprašovat
sspraš, -e ž.
 sprášit, rozk. spraš
 sprašovat
 strašlivý
 strašpytel, -tla i -tle m., mn. 4. -y i -e, 7. -y i -i
 šumicí (např. prášek)
 svraštělý
 svraštět (se), 3. mn. svraštějí (se) i svraští (se)
 svraštit (se), rozk. svrašti (se) i svrašť (se); podst. jm. svraštění
 svrašťovat (se)
uustrašený
vvraštit, rozk. vrašti i vrašť; podst. jm. vraštění
 vykrášlit
 vykrášlovat i vykrašlovat
 vyorat, 1. j. vyořu i vyorám, 2. j. vyořeš i vyoráš, ..., 3. mn. vyořou i vyorají; rozk. vyorej
 vyprášit, rozk. vypraš
 vyprašovat
zzaorat, 1. j. zaořu i zaorám, 2. j. zaořeš i zaoráš, ..., 3. mn. zaořou i zaorají; rozk. zaorej
 zaprášit, rozk. zapraš
 zaprašovat
 zkrášlit
 zkrášlovat
 zorat, 1. j. zořu i zorám, 2. j. zořeš i zoráš, ..., 3. mn. zořou i zorají; rozk. zorej
Naposledy hledáno:

raš, itová, zepsat, vepsí, mešt, bi, roužko, konkuren, hyň, ečň

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.