Pravidla českého pravopisu

rretardace ž.
 retence ž.
 retenční
 řetěz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 řetězec, -zce m.
 řetězit, podst. jm. řetězení
 řetězový
 retikulární [-ty-]
 retikulum [-ty-], -la s.
 řetízek, -zku m.
 řetízkový
 rétor, -a m.
 rétorický
 rétorika ž.
 rétorský
 retranslace ž.
 retrográdní
 retrospekce ž.
 retrospektiva [-ty- i -tý-], -y ž.
 retrospektivní [-ty- i -tý-]
 ret, -e ž.
 retušér, -a m.
 retušovat
 Podobné:
aallegretto
 apretura [-tu- i -tú-] ž.
 arboretum [-re- i -ré-], -ta s.
 aretace ž.
 autoportrét, -u m.
bbaret, -u m.
 biret, -u m.
 Bret i Bretagne [-taň], -ně i -gne [-ně] ž.; Bretonec, -nce i Bretaněc, -ňce m.; bretaňský i bretagneský [-aň-] i bretonský, mn. -taňští i -tagneští i -tonští
 Bret, -ně i Bretagne [-taň], -gne ž.; Bretaněc i Bretonec m.; bretaňský i bretagneský i bretonský
 Břetislav, -a m.; Břetislava, -y ž.
 bubřet, 3. mn. bubřejí i bubří
 byreta ž.
cčervený; Červený kříž; Červená sedma (kabaretní soubor); Červená karkulka (Karkulka, pohádková bytost); Červená kniha ohrožených druhů
 chrám, -u m.; Svatovítský chrám, Týnský chrám (v Praze); chrám sv. Jindřicha, chrám Panny Marie pod řetězem; svatotomášský chrám, chrám sv. (svatého) Ducha (viz § 67)
 cigareta ž.
ddekret [-kre-], -u m.; Dekret kutnohorský i Kutnohorský dekret
 diskrétní [dy-]
 dotvářet, 3. mn. dotvářejí i dotváří
eEretria, -ie ž.
ffleret, -u m.
 fretka ž.
gGréta, -y ž.
hheretický [-ty-]
 heretik [-ty-], -a m.
 hořet, 3. mn. hoří; rozk. hoř
iindiskrétní [-dy-]
 interpret, -a m.
 interpretace ž.
jjitřit, rozk. jitři i jitř, jitřete i jitřte
kkabaret, -u m.; kabaret Červená sedma
 kabaretiér [-ti- i -ty-], -a m.
 klenotnice ž. (pro úschovu klenotů); Klenotnice (na Pražském hradě, v Loretě apod.)
 konkretizace [-ty-] ž.
 konkretizovat [-ty-]
 konkrétní
 konkrétum, -ta s.
 kostel, -a m., mn. 1., 4., 7. -y; kostel svatého Klimenta, kostel sv. Kříže, kostel U Křižovníků, kostel Všech svatých, kostel sv. Martina ve zdi, kostel Panny Marie pod řetězem (viz § 67)
 Kréta ž.; Kréťan, -a m.; krétský, mn. -tští
 Kréta, -ty ž.; Kréťané, krétský
 Kréta, -y ž.; Kréťan m.; krétský
 kretén, -a m.
 kreténský
 kreton, -u m.
 kyreta ž.
 kyretáž, -e ž.
llazaret, -u m.
 libretista [-ty-], -y m.
 libreto s.
 loreta ž. (kaple); Loreta (na Hradčanech)
 loretánský; loretánské zvonky
 Loreto, -a s.; loretský
 Lukrecia i Lukretia [-éci-], -ie ž.
 Lukrecius i Lucretius [-kréci-], -ia m.
mMargareta, -y ž.
 Mauretánie, -ie ž.; mauretánský
 mažoretka ž.
 minaret, -u m.
nnavečeřet se, 3. mn. navečeří se i navečeřejí se; rozk. navečeř se
 Nazaret, -u m.; nazaretský
 nepřetržitý
 Neretva, -y ž.
oobezřetný
 ochořet, 3. mn. ochořejí i ochoří
 ohořet, 3. mn. ohoří
 opereta ž.
 ošetřit, rozk. ošetři i ošetř, ošetřete i ošetřte
 osiřet, 3. mn. osiřejí i osiří
 otevřít, 1. j. otevřu, 3. mn. otevřou; rozk. otevři, otevřete; příč. otevřel, otevřen
ppatřit, rozk. patři i patř, patřete i patřte
 pootevřít, 1. j. pootevřu, 3. mn. pootevřou; rozk. pootevři, pootevřete; příč. pootevřel, pootevřen
 portrét, -u m.
 portrétista [-ty-], -y m.
 portrétní
 portrétovat
 portrétový
 potřetí i po třetí
 přetáhnout, příč. přetáhl, přetažen
 přetahovat
 přetéci i přetéct, 3. mn. přetečou; rozk. přeteč; příč. přetekl
 přetékat, podst. jm. přetékání
 préteritum, -ta s.
 přetínat, podst. jm. přetínání
 přetisknout, příč. přetiskl, přetištěn
 přetížit, rozk. přetiž i přetíži
 přetnout i přetít, 1. j. přetnu; rozk. přetni; příč. přeťal i přetnul, přeťat i přetnut; podst. jm. přetnutí i přetětí
 Pretoria [-tó-], -ie ž.; pretorijský
 přetřásat, podst. jm. přetřásání
 přetrhnout, příč. přetrhl i přetrhnul, přetržen; podst. jm. přetržení
 přetřít, 1. j. přetřu, 3. mn. přetřou; rozk. přetři; příč. přetřel, přetřen
 přetvářet, 3. mn. přetvářejí i přetváří
 prozřetelnost, -i ž.; Prozřetelnost (Bůh)
 puchřet, 3. mn. puchří i puchřejí
rrozevřít, 1. j. rozevřu, 3. mn. rozevřou; rozk. rozevři, rozevřete; příč. rozevřel, rozevřen
 rozhořet se, 3. mn. rozhoří se
 rozjitřit, rozk. rozjitři i rozjitř, rozjitřete i rozjitřte
 rozvářet, 3. mn. rozvářejí i rozváří; příč. rozvářen
ssekret, -u m.
 sekretář, -e m.
 sekretariát, -u m.; Sekretariát OSN
 šetřit, rozk. šetři i šetř, šetřete i šetřte
Naposledy hledáno:

ze, ret, ovšem, vanernsk, sco, takhle, cimbuří, schán, oďák, sbir

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.