Pravidla českého pravopisu

ssekáč, -e m.
 sekačka ž., jedn. 3., 6. -čce (zařízení)
 sekans m. neskl. i sekanta, -y ž. (zn. sec)
 sekat
 sekce ž.
 sekční
 sekera i sekyra ž.
 seknout, příč. sekl i seknul
 sekrece ž.
 sekreční
 sekret, -u m.
 sekretář, -e m.
 sekretariát, -u m.; Sekretariát OSN
 sekta ž.
 sektant, -u m.
 sektář, -e m.
 sektor, -u m.
 sekulární
 sekunda ž. (zn. s)
 sekundant, -a m.
 sekundantský, mn. -tští
 sekundární
 sekvence ž.
 sekvenční
 sekvoje ž.
 sekyra i sekera ž.
 Podobné:
aadamita, -y m. (příslušník náboženské sekty)
 albigenští m. mn. (sekta)
 ampérsekunda ž.
bbělásek, -ska m.
ddosíci i dosíct, 1. j. doseču, 3. mn. dosečou; rozk. doseč; příč. dosekl, dosečen (dosekat)
ffreska ž., mn. 2. fresek i fresk
hhejsek, -ska m.
 hledisko s., mn. 2. -sek i -sk; z hlediska
iinsekticid [-ty-], -u m.
kkiosk i kiosek, -sku m.
 kólon, kóla s. (větný úsek)
 konipásek, -ska m.
 konsekrace [-se-] ž.
 konsekventní
 kosekans m. neskl. i kosekanta, -ty ž. (zn. cosec)
llejsek, -ska m.
 letovisko s., mn. 2. -sk i -sek
 ložisko s., mn. 2. -sek i -sk
mmaňásek, -ska m., mn. 1. -sci i -sky (loutka)
 maska ž., mn. 2. masek
 mistr, -a m.; mistr Jan Hus, m. Jan Hus; Mistr vyšebrodského oltáře, tzv. Mistr vyšebrodský i Vyšebrodský mistr; Mistr Jirásek; v oslovení: vážený Mistře
nnasíci i nasíct, 1. j. naseču, 3. mn. nasečou; rozk. naseč; příč. nasekl, nasečen
 sek, -sku m.
oObsequens [-kve-] i Obsekvens, -se i -enta m.
 ohnisko s., mn. 2. -sk i -sek
 okres, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; okressek
 okrsek, -sku m.
 opasek, -sku m.
ppaprsek, -sku m.
 paraxiální (např. prostor, paprsek)
 parsek, -seku m.
 sek, -sku m.
 sek, -sku m.
 sek, -sku m.; písecký
 poklesek, -sku m.
 popisek, -sku m.
 posíci i posíct, 1. j. poseču, 3. mn. posečou; rozk. poseč; příč. posekl, posečen
 příměsek, -sku m.
 přípisek, -sku m.
 přívěsek, -sku m.
 přízvisko s., mn. 2. -sk i -sek
 prosektor [-se-], -a m.
 prosektura [-se-tu- i -se-tú-] ž.
 průsek, -u m.
 psisko s., mn. 2. -sk i -sek
rrejsek, -ska m.
 resekce [-se-] ž.
 resekovat [-se-]
 rozsekat
 rozseknout, příč. rozsekl i rozseknul
ssesekat (osekat)
 seseknout, příč. sesekl i seseknul
 sesíci i sesíct, 1. j. seseču, 3. mn. sesečou; rozk. seseč; příč. sesekl, sesečen
 síci i síct, 1. j. seču, 3. mn. sečou; rozk. seč; příč. sekl, sečen
 skalisko s., mn. 2. -sk i -sek
 skosit, rozk. skos; příč. skosen (kosou posekat); jiné je zkosit (učinit kosým)
 stanovisko s., mn. 2. -sk i -sek
 štěrkopísek, -sku m.
 středisko s., mn. 2. -sk i -sek
 strnisko, -a s., mn. 2. -sk i -sek
ttechnicko-ekonomický [-ny-] (např. úsek)
 tenisky [-ny-], -sek ž. mn.
 texasky, -sek ž. pomn.
 tříska i tříšťka ž., mn. 2. třísek i tříštěk
uúsek, -u m.
 useknout, příč. usekl i useknul
vvaldenští m. mn. (sekta)
 vivisekce ž.
 vivisekční
 vlýsek, -sku m. i vlýska, -y ž.
 vpisek, -sku m.
 východisko s., mn. 2. -isk i -isek
 výlisek, -sku m.
 výměsek, -sku m. i výměšek, -šku m.
 výpisek, -sku m.
 sek, -u m.
 vysekat
 vysíci i vysíct, 1. j. vyseču, 3. mn. vysečou; rozk. vyseč; příč. vysekl, vysečen
wwattsekunda ž.
zzákrsek, -sku m.
 zákusek, -sku m.
 sek, -u m.
 seka ž.
 zaseknout, příč. zasekl i zaseknul, zaseknut; podst. jm. zaseknutí
 zkosit, rozk. zkos; příč. zkosen (učinit kosým); jiné je skosit (kosou posekat)
 žluťásek, -ska m.
Naposledy hledáno:

sek, zepsat, áše, bliz, treb, lopit, komfortní, chlopenn, , kruný

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.