Pravidla českého pravopisu

sskácet, 3. mn. skácejí i skácí
 Skadar, -daru i -dru m.; skadarský
 skafandr, -u m.
 Skagerrak, -u m.; skagerracký
 skákat, 1. j. skáču, 3. mn. skáčou; rozk. skákej
 skála, -y ž., jedn. 7. skálou, mn. 2. skal, 3. skálám i skalám, 6. skálách i skalách, 7. skálami i skalami
 skalár, -u m.
 skalára ž.
 skalice ž.
 skalisko s., mn. 2. -sk i -sek
 skalka ž.
 Skalnaté hory
 skalnatý
 skalní
 skalnička ž., jedn. 3., 6. -čce
 skálopevný
 skalp, -u m.
 skalpel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 skamarádit se, rozk. skamarádi se i skamaraď se
 skandál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 skandalizovat
 Skandinávie [-dy-] ž.; Skandinávec, -vce m.; skandinávský; Skandinávský poloostrov
 Skandinávie [-dy-], -e ž.; Skandinávec m.; skandinávský
 Skandinávský poloostrov [-dy-]
 skandium [-dy-], -dia s.
 skandovat
 skanout
 skanzen i skansen, -u m.
 skapat, 3. j. skape i skapá; rozk. skapej (po kapkách stéci); jiné je zkapat (zemřít)
 skarab, -a i skarabeus, -bea m.
 Skarlet, -y i neskl. i Skarleta, -y ž.
 skartovat
 skát, podst. jm. skaní
 skateboard [skejtbór- i skejtbor-], -u m.
 skateboarding [skejtbórdy- i skejtbordy-], -u m.
 skateboarding [skejtbórdy- i skejtbordy-], -u m.
 skaut, -a m.
 skauting, -gu m.
 skautský, mn. -tští
 sk, -e m.
 skelet, -u m.
 skeleton, -u m.
 skelný
 skener i scanner [skener], -u m.
 skener i scanner [skener], -u m.
 skenování i scanování [sken-] s.
 skenování i scanování [sken-] s.
 skepse ž.
 skepticizmus [-ty-], -izmu i skepticismus [-ty-zm-], -ismu m.
 skeptický [-ty-]
 skeptik [-ty-], -a m.
 skibob, -u m.
 skica, -i ž., mn. 1., 4. -i
 skicář, -e m.
 skicovat
 skif, -u m.
 skijérink, -ku m.
 skinhead [-hed], -a m.
 skinhead [-hed], -a m.
 skládat, podst. jm. skládání
 skladatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 skládatelný i skladatelný
 skladba, -y ž.
 skladební
 skladebný (např. rozměr)
 skladiště, -iště s., mn. 2. -išť
 skladištní
 skládka ž.
 skladník, -a m.; skladnice ž.
 skladný
 skladovat
 sklánět, 3. mn. sklánějí i sklání
 sklápěč, -e m.
 sklápět, 3. mn. sklápějí i sklápí
 sklapnout, příč. sklapl i sklapnul
 sklář, -e m.
 sklárna, -y ž.
 sklát, příč. sklál, sklán (skolit)
 sklátit, rozk. sklať; příč. sklácen
 sklenář, -e m.
 skleněný
 sklenice ž.
 skleník, -u m.
 sklenka i sklínka ž.
 sklenout
 sklenutí s. (ve stavitelství)
 sklep, -a m.
 sklepat, 1. j. sklepu i sklepám; rozk. sklepej (klepáním střást, upravit)
 sklepení s.
 sklepnout, příč. sklepl i sklepnul
 sklerotický [-ty-]
 skleróza, -y ž.
 sklerózní
 skleslý
 sklesnout, příč. sklesl
 sklíčený
 sklíčko s.
 sklidit, příč. sklizen
 sklípek, -pku m.
 sklivec, -vce m.
 Podobné:
Budyšín, -a m.; budyšínský
aabatyšský, mn. -šští
 abbé m., jedn. 2., 4. abbého, 3. abbému, 6., 7. abbém, mn. 1. abbéové atd., i neskl. m.abdikace [-dy-] ž.
 Abdéry, -dér ž. pomn.; Abdéřané, abdérský
 Aberdeen [ebrdýn], -u m.; aberdeenský
 Abertamy, -am i -amů m. pomn.; abertamský
 Abidžan, -u m.; abidžanský
 Abigail [-jl], -y i neskl. ž.
 abonmá s. neskl.
 abstinentský [-ty-], mn. -tští
 Abú Dhabi [dá-] i Abú Zabí neskl. s.; abúdhabský i abúzabský
 Achájové m. mn.; achájský spolek
 adamita, -y m. (příslušník náboženské sekty)
 Addis Abeba [adys], A. A-y ž.; addisabebský [-dys-a-]
 Addis Abeba [adys], Addis Abeby ž.; addisabebský [-dys-a-]
 Adelaide [edelid], -du m.; adelaidský
 Adiže [ady-] ž.; adižský, mn. -žští
 Adiže [ady-], -e ž.; adižský
 advokátský, mn. -tští
 Aeneida [é-] i Aeneis [é-], -idy ž. (název básnické skladby)
 Aeskulap [é-] i Eskulap, -pa, řec. Asklepois, -pia m.
 Afghánistán i Afganistan [-ny-], -u m.; Afgánská republika; Afghánec i Afgánec m.; afghánský i afgánský
 Afghánistán i Afganistan [-ny-], -u m.; Afghánec i Afgánec, -nce m.; afghánský i afgánský
 Afrodita, -ty i Afrodite [-é], -ty i neskl. ž.
 Afršpach, -u m.; adršpašský
 agáve neskl. ž. i s.
 agens, -ntu m. i s. neskl.
 Agrigento [-džen-], -a s.; agrigentský
 ahasverský i ahasverovský
 Ahmadábád, -u m.; ahmadábádský
 Aiolové i Eolové m.mn.; aiolský i eolský
 aiolský [ajo-]
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 Akarnánie, -ie ž.; akarnánský
 Akkra, -y ž.; akkerský
 akné ž. neskl.
 Akropol(e) i Akropolis, -le ž.; akropolský
 Akvileia i Aquileia [-kvi-], -eie ž.; akvilejský i aquilejský
 Alabama, -y ž.; alabamský
 Albánie [-ny-] ž.; Albánec, -nce m.; albánský
 Albánie [-ny-], -e ž.; Albánec m.; albánský
 Albertville [albervil i albertvil], -llu m. i neskl. s.; albertvillský
 aleluja citosl. i s. neskl.
 Aleuty, Aleut ž. pomn.; aleutský
 Alexandreida i Alexandreis, -idy ž. (název básnické skladby)
 Alexandrie ž.; alexandrijský
 Alexandrie, -e ž.; alexandrijský
 Alexandrie, -ie řec. Alexandreia, -eie ž.; alexandrijský i alexandrejský
 alexandrinský [-ri- i -rí-]
 alibi s. neskl.
 Aljaška ž.; aljašský, mn. -šští
 Aljaška, -y ž.; aljašský
 Alkaios, -kaia m.; alkajská strofa
 allegro; Allegro (název části hudební skladby)
 Alma-Ata, A.-Aty ž.; almaatský
 Alma-Ata, Alma-Aty ž.; almaatský, mn. -tští
 Almadén, -u m.; almadénský
 aloe [-o-e] ž. i s. neskl.
 Alpy, Alp ž. pomn.; alpský
 Alpy, Alp ž. pomn.; alpský
 Alsasko s.; Alsasan m.; alsaský, mn. -saští
 Alsasko, -a s.; Alsasan m.; alsaský
 Altaj, -e m.; altajský
 Alžír, -u m. (město); Alžírsko s.; Alžířan, -a m.; alžírský
 Alžír, -u m.; alžírský
 Alžírsko, -a s.; Alžírská demokratická a lidová republika; Alžířan m.; alžírský
 Amazonka ž. (řeka); amazonský
 Amazonka, -y ž.; amazonský
 amen [a- i á-] s. neskl.
 Americká Samoa, A-ké S-oy ž.; Samojec m.; samojský
 Amfitrita, -ty i Amfitrite [-é], -ty i neskl. ž.
 Amiens [amján i amjen], -u m.; amienský
 Amiranty, -ant ž. pomn.; amirantský
 Ammán, -u m.; ammánský
 amor, -a m. (symbol lásky); Amor (v mytologii)
 Amritsar, -u m.; amritsarský
 Amsterodam i Amsterdam, -u m.; amsterodamský i amsterdamský
 Amsterodam i Amstrdam, -u m.; amsterodamský i amsterdamský
 Amudarja, -je i -ji ž.; amudarský
 Amur, -u m.; amurský
 An-šan, -u m.; anšanský
 Anakreon, -ona i -onta m.; anakreontská poezie
 anakreontský, mn. -tští
 Anatólie, -e ž. (v Turecku); anatolský
 Anatolie, -ie ž.; anatolský
 Ancona [-k-], -y ž.; anconský
 Andalusie [-lúz- i -luz-], -e ž.; Andalusan m.; andaluský
 Andalusie [-lúz- i -luz-]; Andalusan, -a m.; andaluský, mn. -luští
 Ándhrapradéš, -e m.; ándhrapradéšský
 Andorra la Vella [velja], A-y la V. ž.; andorrský
 Andorra, -y ž.; Andorrské knížectví; Andořan m.; andorrský
 Andromacha, -chy i Andromache [é-], -chy i neskl. ž.
 Andy, And ž. pomn.; andský
 Anežka ž.; Anežský klášter (v Praze)
 Angara, -y ž.; angarský
 angažmá s. neskl.
 anglikánský
 anglosaský, mn. -saští
 Angola, -y ž.; Angolská lidová republika; Angolan m.; angolský
 Anguilla [engvila], -y ž.; anguillský
Naposledy hledáno:

sk, eleni, kalorie, odžeň, imys, neé, pět, askeze, telkyn, mmě

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.