Pravidla českého pravopisu

ssob, -a m.; sobí
 sobec, -bce m.
 sobecký
 sobectví s.
 Soběslav, -a m.; Soběslava, -y ž.
 Soběslav, -i i -ě ž., 3., 6. -i, 7. -í; soběslavský
 Soběslav, -i i -ě ž.; soběslavský
 soběstačný
 sobol, -a m., mn. 4., 7. -y; sobolí
 sobota ž.; Bílá sobota
 Sobotka, -y ž.;sobotecký
 sochař, -e m.
 Soči neskl. s.; sočský
 socialista, -y m.
 socialistický [-ty-]; Socialistická internacionála
 socializace ž.
 socializmus, -izmu i socialismus [-zm-], -ismu m.
 socializovat
 sociálnědemokratický [-ty-]
 sociální
 societa ž.
 sociologický
 sociologie ž.
 soda ž.
 sodík, -u m.
 sodoma, -y ž. (nemravný život); Sodoma (biblické město)
 sodovka ž.
 Sofia i Sofie, -ie ž.; sofijský
 Sofia i Sofie, -ie ž.; sofijský
 Sofie, -e ž.
 sofista, -y m.
 sofistický [-ty-]
 sofistika [-ty-] ž.
 sofizma, -atu s.
 Sofokles, -kla i -klea m.; sofoklovský
 Sofron, -ona m.
 softbal, -u m.
 software [-ver], -ru m.
 softwarový [-ver-]
 sója, -je i -ji ž., 3., 6. -ji, 4. -ju, 7. -jou
 sojka ž.; sojčí
 sójový
 sok, -a m.; sokyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 sokl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Sokol, -a m. (tělovýchovná jednota)
 sokol, -a m., mn. 4., 7. -y; sokolí
 sokolnictví s.
 sokolník, -a m.
 Sokolov, -a m.; sokolovský
 Sokolovo, -a s.; sokolovský
 Sokotra, -y ž.; sokoterský
 Sokrates, -ta m.; sokratovci, sokratovský
 Sokrates, -ta m.; sokratovský
 solárium, -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 solární
 solící (kdo nebo co solí)
 solicí (např. prostředky)
 solidarita ž.
 solidární
 solidní
 Solingen, -u m.; solingenský
 solipsizmus, -izmu i solipsismus [-zm-], -ismu m.
 sólista, -y m.
 solit
 solmizace ž.
 Solná komora
 solný
 sólo s.
 Solon, -ona m.
 Soluň, -ně ž.; soluňský
 Soluň, -ně ž.; soluňský, mn. -ňští
 solventní
 Somálsko, -a s.; Somálská demokratická republika; Somálec m.; somálský
 somatologie ž.
 sombrero s.
 somnambulizmus, -izmu i somnambulismus [-zm-], -ismu m.
 son, -u m. (jednotka hlasitosti, zn. son)
 Soňa, -ni ž.
 sonar, -u m.
 sonáta ž.
 sonatina [-ty- i -tý-] ž.
 sonda ž.
 sondáž, -e ž.
 sondovat
 sonet, -u m.
 song, -u m.
 sonorní
 sopečný
 sopka ž.
 Sopoty, Sopot m. pomn.; sopotský
 sopouch, -u m.
 soprán, -u m.
 sopranistka [-ny-] ž.
 Sorbonna ž.
 sordina [-dy- i -dý-] ž.
 sorpce ž.
 sorpční
 Sorrento, -a s.; sorrentský
 sorta ž.
 sortiment [-ty-], -u m.
 Podobné:
aAbsolón i Absolon, -a m.
 Absolón i Absolon, -a m.
 absoluce ž.
 absolutistický [-tysty-]
 absolutizace [-ty-] ž.
 absolutizmus [-ty-], -izmu i absolutismus [-tyzm-], -ismu m.
 absolutní
 absolutorium [-to- i -tó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 absolvent, -a m.
 absolvovat
 absorbér, -u m.
 absorbovat
 absorpce ž.
 absorpční
 adaptovat (přizpůsobit, upravit)
 adsorbér, -u m.
 adsorbovat
 adsorpce ž.
 adsorpční
 aerosol [a-e-sol], -u m.
 agresor [-sor], -a m.
 Aisopos viz Ezop
 akcesorický
 akcesorní
 asociace ž.
 asociál, -a m., mn. 4., 7. -y
 asociální
 asociativní [-ty- i -tý-]
 asociovat, 3. j. asociuje
 asonance ž.
bBahamské souostroví
 Barentsovo moře
 baso (k bas nebo basa)
 beran, -a m.; beraní; Beran (souhvězdí zvěrokruhu)
 Besancon [-zanson], -u m.; besanconský
 blíženec, -nce m.; Blíženci, -ů m. mn. (souhvězdí zvěrokruhu)
 burison i burizon, -u m.
 Burkina Faso, B. F-a s.; burkinafaský
 busola i buzola, -y ž.
 buzola i busola, -y ž.
 býk, -a m.; býčí; Býk (souhvězdí zvěrokruhu)
 být, přít. jsem, jsi, je nebo (řidč.) jest, mn. jsme, jste, jsou; záp. nejsem, nejsi, není, mn. nejsme, nejste, nejsou; bud. budu, budeš, ...; rozk. buď, budiž; příč. byl; podst. jm. bytí, nebytí
cčasoměřič, -e m.
 časoměřičský, mn. -čští
 časoměrný
 časomíra ž.
 časopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Časopis lékařů českých, Časopis Národního muzea
 časopisecký
 časoprostor, -u m.
 červený; Červený kříž; Červená sedma (kabaretní soubor); Červená karkulka (Karkulka, pohádková bytost); Červená kniha ohrožených druhů
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 Chersones, -su i Chersosos, -nésu m., dn. Cherson; chersonéský
 Čierná nad Tisou, Č-é nad T.ž.; čiernský
 ciferný (např. součet)
 činitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i (osoba)
 Crusoe [krúsou i krúzou], -soea [-soua i -zoua] m.
 Curacao [kiraso], -caa s.; curacaoský
dDaidalos, -la m.; daidalské sochařství
 deklasovat [-so-]
 dekompresor [-sor], -u m.
 Dionýsos, -nýsa m.; dionýský, dionýsovský
 disociace [dyso-] ž.
 disonance [dyso-] ž.
 dopisovatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 druh, -u m. neživ. (skupina, sorta)
 dvojnásobek, -bku m.
 dvojnásobný
eEfesos [-z-], -esu m.; dn. Efes; efeský
 elipsoid, -u m.
 elipsovitý
 eso s.
 espreso s.
 Ezop, řec. Aisopos [-zó-], -pa m.; Ezopovy i ezopské bajky
ffénix [-ny-], -e i -a m., mn. 4. -e i -y, 7. -i i -y; Fénix (souhvězdí jižní oblohy)
 France [fráns] m., 2. France [fránse], 3. Franceovi [fránsovi]
 furioso [-ózo]
 Futuna viz Wallisovy ostrovy
ggarsoniéra [-ny- i -ni-] ž.
 Gaussova věta
 Guyanská vysočina [gvaján-]
hHudson [hats-], -u m.; hudsonský
 Hudsonův záliv [hats-]
 humusovitý
 humuso
iIason viz Jason
 inkaso s.
 inkasovat
 insolvence [-so-] ž.
 insolventní [-so-]
 internacionála, -y ž.; Socialistická internacionála
 interpersonální [-so-]
 Issos, Issu m.
 Izolda i Isolda [-zo-], -y ž.
jJanus [ja-] i Ianus [já-], -na i -nuse m.; janusovský
 Jason [ja-] i Iason [ijá-], -ona m.
 Jason, -a i Jasoň, -ně m.
 sot, -u m.
 jaso (k jas)
 jedenapůlnásobek, -bku m.
 jenjen i jen jen (sotva)
Naposledy hledáno:

so, opr, spolužačka, známý, podiv, unce, zpráva, isidor, amand, laic

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.